Historie

Jak rychle okrást své bližní

Jak rychle okrást své bližní uzamčeno

Petr Vorel | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 714, 2023/12

Před čtyřmi sty lety se inflačně zhroutil měnový systém habsburského soustátí. Mincovním patentem z 28. prosince 1623 se platební síla tehdy...

Edward N. Luttwak: Státní převrat. Praktická příručka

Edward N. Luttwak: Státní převrat. Praktická příručka

Eva Bobůrková | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 729, 2023/12

Únor 1948 ani srpen 1968 nebyly podle autora státními převraty. V prvním případě nedošlo k plnému ochromení státního aparátu a převzetí probíhalo...

Starořímské fotonické krystaly

Starořímské fotonické krystaly

Ondřej Vrtiška | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 613, 2023/11

Dva tisíce let ležely střepy starořímských skleněných nádob v prachu a suti. Po tu dobu na ně působily okolní minerály spolu s kolísáním pH,...

Karel  Klostermann  a sto let paměti  Šumavy

Karel Klostermann a sto let paměti Šumavy uzamčeno

Veronika Faktorová, Michal Hořejší | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 644, 2023/11

Co znamenala Šumava pro Čechy před Klostermannem? Takřka nic. Rozsáhlé pohoří na jihozápadní hranici Čech se začalo významově rodit až s koncem...

Slon na sklonku devatenáctého věku

Slon na sklonku devatenáctého věku

Marek Janáč | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 657, 2023/11

1893: […] Ještě před třiceti léty byl slon od vnitra afrického rozšířen až k jižním pobřežím; od těch dob kde kdo, černoši i běloši spojili své...

Židů v Německu ubývá

Židů v Německu ubývá

Marek Janáč | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 657, 2023/11

1933: Židé v Německu vymírají podle zdr. rady M. Maschke následkem ubývání počtu narozených, stoupající úmrtnosti a smíšených sňatků. V r. 1910...

Čeští mořeplavci

Ladislav Machala | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 541, 2023/10

ad Vesmír 102, 400, 2023/7 Je jasné, že na omezeném prostoru článku není možné uvést, jak ostatně sama autorka píše, všechny „další příklady...

Dřevěný kyj – nejstarší zbraň, nebo mýtus?

Dřevěný kyj – nejstarší zbraň, nebo mýtus? uzamčeno

Václav Hrnčíř | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 596, 2023/10

Dřevěný kyj je obecně považován za jednu z hlavních zbraní pravěkých lidí. Existují nicméně dva důvody, proč tomu tak být nemuselo. Zaprvé,...

Vrabec a zákony na ochranu ptactva

Vrabec a zákony na ochranu ptactva

Marek Janáč | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 599, 2023/10

1883: […] Nejnověji dr. Schletz, učitel na hosp. škole v Herfordu, […] shledal, že mladí vrabci ve hnízdě živí se výhradně hmyzem, kdežto jakmile...

Příběh chudého příbuzného

Příběh chudého příbuzného

Jan Robovský, Lenka Kovačiková, Lubomír Peške | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 600, 2023/10

Domestikací koně a osla jsme získali užitečné pomocníky, kteří nás provázejí už cca 5–6 tisíc let. Oba tito lichokopytníci mají společné...