Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph. D.

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., (*1977) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofi cké fakulty UP a v Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK.

Počet článků: 4

Fascinace vlasy

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 360, 2019/6
Etnolog a novinář Martin Rychlík je známý jako skvělý popularizátor vědy, v denním tisku čtenářům často představuje atraktivní témata z etnologie...
 

Když je modrá zelená: k antropologii barevuzamčeno

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 83, 2019/2
Zatímco většina lidí na světě běžně vidí celé barevné spektrum, jazyky se v rozlišení základních pojmů pro barvy různí. Stejné barvě také mohou...
 

Antropologie bolesti

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 290, 2018/5
Bolest má krom jiných hledisek i svůj antropologický rozměr. Z mezikulturního srovnání v historii i v současnosti je evidentní, že bolest je v...
 

Rostla tu jen tráva a neznali jsme sůluzamčeno

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 266, 2017/5
Střípky z dějin novoguinejské vesnice. Jak její přestěhování a příchod adventistů ovlivňují dodnes život jejích obyvatel. Vesnice etnické skupiny...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné