ARCDATA konference 2021

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph. D.

Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., (*1977) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Působí na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofi cké fakulty UP a v Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK.

Počet článků: 7

Hry a lidé

5. 10. 2020  |  Vesmír 99, 564, 2020/10
Hra a hraní je základem každé kultury. Přesněji řečeno, hra kulturu předchází. Jak si hrají lidé neznalí písma, jak si osvojují fotbal či kriket,...
 

Tetování a život za katrem

1. 6. 2020  |  Vesmír 99, 368, 2020/6
Tetování, slangově kérka, zůstává v českých vězeňských komunitách častým jevem. Alena Lochmannová se vydala do mužských věznic, aby studovala...
 

Misionáři, bible a vymírající jazykyuzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 212, 2020/4
Máte-li možnost, zavítejte na bohoslužbu v některém z kostelů na Papui Nové Guineji. Kromě Božího slova se vám tam velmi rychle dostane poučení o...
 

Fascinace vlasy

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 360, 2019/6
Etnolog a novinář Martin Rychlík je známý jako skvělý popularizátor vědy, v denním tisku čtenářům často představuje atraktivní témata z etnologie...
 

Když je modrá zelená: k antropologii barevuzamčeno

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 83, 2019/2
Zatímco většina lidí na světě běžně vidí celé barevné spektrum, jazyky se v rozlišení základních pojmů pro barvy různí. Stejné barvě také mohou...
 

Antropologie bolesti

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 290, 2018/5
Bolest má krom jiných hledisek i svůj antropologický rozměr. Z mezikulturního srovnání v historii i v současnosti je evidentní, že bolest je v...
 

Rostla tu jen tráva a neznali jsme sůluzamčeno

4. 5. 2017  |  Vesmír 96, 266, 2017/5
Střípky z dějin novoguinejské vesnice. Jak její přestěhování a příchod adventistů ovlivňují dodnes život jejích obyvatel. Vesnice etnické skupiny...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné