Vesmír: 2020/4

datum vydání: 6. 4. 2020
Téma měsíce: Jazyk

Výběr redakce

Nakolik si vlastně rozumíme?

Jan Chromý, 6. 4. 2020
Psycholingvistický výzkum porozumění jazyku po dlouhou dobu implicitně předpokládal, že si v komunikaci vzájemně rozumíme a že případné...

Záhada „zmenšujícího se“ protonuuzamčeno

Petr Slavíček, 6. 4. 2020
Rozměr protonu patřil až do roku 2010 k údajům, o kterých se příliš nepochybovalo. Shodovaly se na něm různé experimenty, všechny vedly k poloměru...

Malé dějiny fialových krystalů

Jan Havlík, 6. 4. 2020
Jako dítě jsem v domácí knihovně objevil publikaci, která mi dlouho nedávala spát. Ilustrovaná historická kniha barvitě popisovala projevy různých...

 

Úvodník

Dopis do budoucnosti

Úvodník tohoto čísla měl být původně o něčem jiném a od někoho jiného, ale koronavirus rozhodl jinak. V době, kdy nad ním sedím, se situace vyvíjí...

Rozhovor

Bitva o život začíná

Bylo mu 32 let, když opouštěl republiku s vizí dvouleté stáže za velikou louží. Dnes je Karel Pacák celosvětově nejcitovanějším vědcem ve svém...

Hlavní články

Průlom v boji s horečkou dengue?uzamčeno

Geneticky modifikovaní komáři vzdorují viru horečky dengue a nepřenášejí ho na lidi.

Je myšlení závislé na jazyku?uzamčeno

Jak souvisí jazyk a myšlení? Jsou naše myšlenky závislé na našem rodném jazyce? A pokud ano, jak se taková závislost projevuje? A lze ji zkoumat...

Jak určit autora textuuzamčeno

Byli Moliére či Shakespeare skutečně autory všech jim připisovaných děl? Na podobné otázky odpovídá stylometrie, disciplína zabývající se...

Misionáři, bible a vymírající jazykyuzamčeno

Máte-li možnost, zavítejte na bohoslužbu v některém z kostelů na Papui Nové Guineji. Kromě Božího slova se vám tam velmi rychle dostane poučení o...

„Krásná řeč“ starověkých Egypťanůuzamčeno

Od proslulého zvolání „Mám to!“, kdy francouzský učenec Jean F. Champollion při studiu Rosettské desky jako první pochopil princip egyptského...

Nakolik si vlastně rozumíme?

Psycholingvistický výzkum porozumění jazyku po dlouhou dobu implicitně předpokládal, že si v komunikaci vzájemně rozumíme a že případné...

Šumava: štěpení společnosti a krize vědyuzamčeno

Mediálně mimořádně exponovaná debata o přístupu ke správě našeho největšího národního parku trvá už téměř třicet let. Spoustu textů a energie...

Velcí býložravci a změny klimatu II.uzamčeno

Už někdy v šedesátých letech si zejména evropští ochránci přírody pod tíhou důkazů o nárocích mizejících druhů uvědomili, že řada stanovišť...

Záhada „zmenšujícího se“ protonuuzamčeno

Rozměr protonu patřil až do roku 2010 k údajům, o kterých se příliš nepochybovalo. Shodovaly se na něm různé experimenty, všechny vedly k poloměru...

Budeme používat magnetické svaly?uzamčeno

Výhodou magnetické tvarové paměti – tedy obnovení původního tvaru materiálu působením magnetického pole – je rychlá odezva a bezkontaktní aktivace...

Glosy

Šalebné strakapoudí mimikry

Proč se jedinci a druhy podobají? Dobrý kandidát na jednu z klíčových otázek v biologii. Odpověď na ni totiž určuje tak zásadní věci, jako je...

Zobrazovací metoda pro spintroniku

Ve spolupráci s Czexpats in Science Spintronika se zabývá využitím kvantové vlastnosti elektronu – spinu – pro vylepšení elektronických součástek....

Kam vysazovat šelmy?

U záchovných programů bývá problém, že zachráněné druhy či poddruhy není kam vracet. U vrcholových predátorů je jejich návrat do přírody...

Eseje

Česká vědo, pozor na to, po čem toužíš

Česká republika se nachází uprostřed – a to nejen geograficky. Od pádu komunismu prochází ekonomickou, kulturní a vědeckou transformací. Namísto...

Odpověď na každou otázku

Tučná přeháňka

Co se děje v lidském těle, že po pozření něčeho tučného nebo mastného − zpravidla do několika minut − následuje rychlý pohyb střev a průjem?

Nad knihou

Film a kniha o Černobylu

Serhii Plokhy obdržel za knihu o Černobylu roku 2018 knihy cenu Baillie Gifforda za nejlepší anglicky psanou literaturu faktu.

Věda pod objektivem

Madona ve 3D

Gotická socha Madony z jemnozrnného pískovce původně zdobila nároží kaple Staroměstské radnice v Praze, budované od poloviny 14. století a...

Malé dějiny fialových krystalů

Jako dítě jsem v domácí knihovně objevil publikaci, která mi dlouho nedávala spát. Ilustrovaná historická kniha barvitě popisovala projevy různých...

Jazykový koutek

Cykly

Slovo cyklus pochází z řeckého kýklos a do našeho jazyka se dostalo přes latinské cyclus s významem kruh, kolo, oběh. Souvislost s cyklistikou,...

Mozaika

Jak hnízdit bezpečněji

Překvapivá zpráva o zahnízdění kriticky ohroženého rybáka čínského (Thalasseus bernsteini) na ostrůvku Čilsando u jihozápadního pobřeží Korejského...

Cheops se pustil do práce

Koncem ledna letošního roku začala pracovat malá vesmírná observatoř Cheops (CHaracterising ExOPlanet Satellite). Družice vyvinutá ve spolupráci...

Umíme vytvořit umělý nosorožčí roh

Rohovina nosorožčího rohu je sice v lecčems podobná rohům či kopytům jiných kopytníků, ale vybočuje především jemnou tubulózní strukturou, kterou...

Genóm legendárneho Krakena odhalený

Kalmár obrovský (Architeuthis dux, česky krakatice obrovská) je po kalmárovi Hamiltonovom (Mesonychoteuthis hamiltoni) druhým najväčším...

Kytovčí déjà vu aneb Vymření sviňuchy kalifornské

Sviňuch kalifornských (Phocoena sinus) známých také jako vaquita (kravička), endemita Kalifornského zálivu, zbývalo v roce 2017 třicet jedinců, r....

Velmi žádaná káčata

Polák madagaskarský (Aythya innotata) byl na Madagaskaru ještě před 100 lety docela běžný. Žil hlavně ve velká kolonii na jezeře Alaotra, ale i na...

7,1 mm

Kousek jantaru o rozměrech 32 × 20 × 9 mm a hmotnosti 2,84 g, nalezený v dole v severním Myanmaru, ukrývá dinosauří lebku pozoruhodně malých...

Nádech–výdech

Železný déšť

Život na Zemi občas není snadný, ale co si budeme povídat, ve vesmíru existují i méně příjemná místa. Třeba obří exoplaneta WASP-76b, obíhající...

Z potu do hodinek

Integrinem, membránovým proteinem zajišťujícím soudržnost tkání a mezibuněčnou signalizaci, se inspirovali autoři ohebného elektrochemického...

Záměrné mezidruhové křížení

Mezidruhové křížení bývá považováno za náhodný jev, který rozhodně není adaptivní – hybridní potomstvo je zpravidla sterilní či jinak...

Zákulisí

3647

Společná zemědělská politika (SZP) Evropské unie musí doznat výrazných změn, má-li podpořit proměnu evropského zemědělství směrem k udržitelné...

Učená společnost ČR podpořila rezervaci v Milovicích

V tomto čísle přinášíme druhý díl článku o významu velkých býložravců pro obnovu a udržení nelesních ekosystémů a o řadě pozitivních důsledků...

Česká astrofotografie měsíce patnáctiletá

Soutěž Česká astrofotografie měsíce (ČAM) tento rok slaví patnácté narozeniny. Po vzoru NASA a Evropské jižní observatoře (ESO), které zveřejňují...

Icarus začíná sledovat migraci

Projekt Icarus, jehož cílem je sbírat data o migraci živočichů, především ptáků a savců, vstoupil do testovací fáze. Ta bude trvat několik měsíců,...

Werner von Siemens ocenil vědce a studenty

Společnost Siemens už po dvaadvacáté vyhlásila vítěze Ceny Wernera von Siemense, kterou pořádá ve spolupráci s Akademií věd ČR, univerzitami,...

Vertikála

Výprava k jižnímu pólu

1890: Kdežto četné výpravy následují po sobě k pólu severnímu, kdež přestoupen byl již 83°, zdálo se, že vnikání k pólu jižnímu zůstalo pro delší...

Diskuse

Poznámka k článku Alzheimerova nemocuzamčeno

Ad Kalvach P. et al., Vesmír 99, 42, 2020/1 Provokativní článek poukazuje na některé domnělé trhliny v patofyziologii Alzheimerovy nemoci. Autoři...

Kdo nebo co vyhubilo mamuty?uzamčeno

Doplněk k článku Sucháčková B. et al.: Velcí býložravci a změny klimatu I. (Vesmír 99, 154, 2020/3).

Architektura

První kolektivní důmuzamčeno

V lázeňském centru Trenčianských Teplic, jejichž slávu odvál čas, rychle chátrá a v nenávratnu mizí jeden z nejkrásnějších domů, jaký kdy český...

Přečetli jsme

Aude de Tocque ville: Atlas ztracených měst

65. pole, Praha 2020, 144 s., ISBN 978-80-88268-33-8 „Opuštěná města představují metaforu života, jsou magická, snová a poskytují kulisy našim...

Addy Pross: Co je život? Jak se chemie stává biologií

Dokořán, Praha 2020, 224 s., ISBN 978-80-7363-963-1 Organická a anorganická chemie je jen konstrukt. A hranice mezi biologií a chemií jsou...

Aktuality

Přednášky online

V minulém čísle jsme vám na tomto místě přinesli program popularizačních přednášek a diskusí projektu Science Café, tentokrát jsme vás plánovali...

Představujeme projekty

Doktorské studium na Fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze (FLD)komerce

Na FLD vždy hledíme do budoucna a vše předem pečlivě plánujeme. Proto jsme již v roce 2016 začali připravovat tři nové doktorské studijní programy...