Horsák Michal

Prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., (*1975) vystudoval systematickou zoologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. V současnosti je profesorem Ústavu botaniky a zoologie téže univerzity. Věnuje se zejména výzkumu kontinentálních měkkýšů mírného pásu, ekologii společenstev a kvartérní paleoekologii.

Počet článků: 9

Biodiverzita očima taxonomůuzamčeno

11. 7. 2022  |  Vesmír 101, 454, 2022/7
Pokud chceme chránit biodiverzitu, musíme ji nejprve popsat. Popisu forem života se věnuje biologická taxonomie, která organismy zároveň...
 

Pestrá minulost druhové rozmanitostiuzamčeno

6. 12. 2021  |  Vesmír 100, 776, 2021/12
Jak se utvářela druhová bohatost středoevropské krajiny po skončení poslední doby ledové? Vystačíme si při prognózách budoucnosti naší přírody s...
 

Kulturní, a přesto cennéuzamčeno

7. 12. 2020  |  Vesmír 99, 712, 2020/12
Rekonstrukce minulosti pomáhá chránit současná společenstva rostlin a živočichů. Lidskou činností jsou nejvíce zasažena plošně omezená stanoviště,...
 

Kdo nebo co vyhubilo mamuty?uzamčeno

6. 4. 2020  |  Vesmír 99, 238, 2020/4
Doplněk k článku Sucháčková B. et al.: Velcí býložravci a změny klimatu I. (Vesmír 99, 154, 2020/3).
 

Kryptické druhy a příběh kuželíkůuzamčeno

3. 3. 2020  |  Vesmír 99, 158, 2020/3
V souvislosti se sílícím tlakem člověka na naši planetu se často mluví o „krizi biodiverzity“. Vnímáme ji jako zrychlený pokles rozmanitosti...
 

Kam se točí ulity

4. 6. 2017  |  Vesmír 96, 343, 2017/6
V březnovém Vesmíru (Vesmír 96, 174, 2017/3) má na obr. 2 jedna z ulit obrácený směr stáčení (Vrkoč útlý, Vertigo angustior). Malakologům je možná...
 

Vrkoči – malí, ale výjimečníuzamčeno

9. 3. 2017  |  Vesmír 96, 174, 2017/3
Když svým přátelům prozradíte, že se jako zoolog zabýváte „šneky“, následuje obvykle lehce překvapený výraz a otázka, jestli se ti vaši šneci dají...
 

Trpasličí plži na slatiništích

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 492, 2011/9
Slatiniště jsou unikátním typem mokřadů, které jsou syceny minerálně bohatou podzemní vodou. Obsah vápníku a dalších iontů může být tak vysoký, že...
 

Kde dnes znamená včera

9. 9. 2010  |  Vesmír 89, 526, 2010/9
Rekonstrukce živé přírody čtvrtohor se opírají o nálezy fosilních zbytků rostlin a živočichů a geologické doklady o charakteru jejich životního...