i

Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Kulturní, a přesto cenné

Překvapivý původ reliktních karpatských mokřadů
 |  7. 12. 2020
 |  Vesmír 99, 712, 2020/12

Rekonstrukce minulosti pomáhá chránit současná společenstva rostlin a živočichů. Lidskou činností jsou nejvíce zasažena plošně omezená stanoviště, jejichž výskyt je podmíněn jedinečnými podmínkami prostředí. Často hostí velmi vzácné druhy, mnohdy s izolovaným výskytem v dané oblasti. U některých z nich hovoříme dokonce o tzv. reliktním výskytu a reliktních stanovištích. Patří mezi ně i travertinová slatiniště v Západních Karpatech. Jejich výzkum ale přinesl překvapení.

Relikty v geografickém slova smyslu jsou druhy, které byly na daném území hojné v různě vzdálené minulosti, typicky ale minimálně před několika tisíci lety, např. v poslední době ledové. Do dnešních dnů přetrvaly jen na izolovaných a často malých lokalitách, které vykazují unikátní kombinaci podmínek připomínající stav hojný v minulosti.

Travertinová slatiniště v Západních Karpatech jsou velmi vzácným typem silně bazických slatinišť, která patří v Evropě k nejohroženějším. Jde o otevřené mokřady sycené extrémně minerálně bohatými prameny, tj. s vysokým obsahem vápenatých a hořečnatých iontů a solí, vyvěrajícími podél hlubokých zlomů geologického podloží. Nasycenost vody minerály může být natolik vysoká, že se uhličitany a sírany na povrchu velmi rychle srážejí a usazují do pevné, až kamenité vrstvy. Odborně hovoříme o srážení pramenných vápenců v podobě málo pevných pěnovců nebo kompaktních travertinů.

V místě vývěru může být usazování tak rychlé, že se zde nedokáže uchytit žádná vegetace (obr. 1). Na lokality s takovými vývěry jsou vázána v rámci Evropy unikátní společenstva rostlin, měkkýšů, ale i dalších bezobratlých. Nejcennější je výskyt druhů, které považujeme za relikty z poslední doby ledové. Fosilní doklady z doby před 15 tisíci lety a starší nám ukazují, že jejich dnešní rozšíření je pozůstatek hojného výskytu v minulosti.

Jedinečné podmínky

Proč se reliktní druhy udržely právě na silně vápnitých mokřadech? Klíčová je jedinečná kombinace přírodních podmínek, jež připomínají stav v době ledové. Jde o silně bazické prostředí, které v době ledové panovalo plošně, a to díky rychlé erozi hornin a zároveň malému vymývání uvolněných minerálů. Důležitou okolností jsou i samotné vývěry hlubinných pramenů, které mají teplotu blízkou průměrné roční teplotě vzduchu. Zamezují tím teplotním výkyvům především během letních měsíců. Udržují tak povrch mokřadů chladnější než okolní krajinu a podporují výskyt chladnomilných druhů z doby ledové.

Nyní vidíte 26 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie, Ekologie

O autorech

Michal Horsák

Petra Hájková

Doporučujeme

Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

Estrogeny jsou pohlavní ženské hormony, které nejenom řídí funkce pohlavního systému, ale významně ovlivňují většinu orgánů a tkání ženského...
Nejlepší cesta, kterou máme

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Jan Robovský  |  4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné