Paleontologie

Kolosální sluneční  bouře před  14 373 lety

Kolosální sluneční bouře před 14 373 lety

Ivan Boháček | 30. 10. 2023 | Vesmír 102, 612, 2023/11

O největší kdy zaznamenané sluneční erupci svědčí nález subfosilních stromů na březích řeky Drouzet v jižní Francii. Pro určení stáří fosilního...

Nejstarší opylovači

Nejstarší opylovači uzamčeno

Jiří Kolibáč | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 568, 2023/10

V současnosti považujeme opylování květů hmyzem za něco běžného a rozkvetlou louku nebo květinový záhon u domu si spojujeme s bzučením včel...

Savci nebyli pouze kořistí

Savci nebyli pouze kořistí

Ivan Boháček | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 469, 2023/9

Pouze paleontologové rozeznají na obr. býložravého dinosaura druhu Psitacosaurus lujiatunensis a do něho zakousnutého savce druhu Repenomamus...

Najväčší permský šabľozubec chvíľu vládol aj v Afrike

Najväčší permský šabľozubec chvíľu vládol aj v Afrike

Marek Dzurenko | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 368, 2023/7

Pri hromadnom vymieraní sa fundamentálne menia biologické spoločenstvá. Nejde pritom len o stratu diverzity na druhovej úrovni, ale aj o dlhodobé...

Vznášení s trilobity

Vznášení s trilobity uzamčeno

Lukáš Laibl | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 394, 2023/7

S více než 21 tisíci popsanými druhy byli trilobiti významnou složkou prvohorních mořských ekosystémů. krunýř těchto členovců byl zpevněn...

Dvojité velké vymírání na sklonku permu

Dvojité velké vymírání na sklonku permu

Stanislav Mihulka | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 308, 2023/6

Na konci permu se odehrálo známé ohromující masové vymírání – největší ze všech, která známe. Před asi 252 miliony let zmizelo asi 90 procent...

Cecidotaxony – definitivní řešení pro hálky?

Cecidotaxony – definitivní řešení pro hálky?

Radek Mikuláš | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 254, 2023/5

Výsledek součinnosti organismů různých říší vyžaduje výjimečná taxonomická pravidla.

<em>Palaeoloxodon antiquus</em>

Palaeoloxodon antiquus

Ivan Boháček | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 129, 2023/3

Občasný výskyt kosterních pozůstatků „slonů s přímými kly“ spolu s kamennými nástroji vedl ke spekulacím, zda hominini tyto největší suchozemské...

Zkamenělé poklady z Tajšútu

Zkamenělé poklady z Tajšútu uzamčeno

Lukáš Laibl | 6. 3. 2023 | Vesmír 102, 168, 2023/3

Maroko nabízí fascinující pohledy do dávné minulosti. Téměř na každém kroku narazíte na zkameněliny trilobitů, amonitů a dinosaurů. Horniny poblíž...

28 mm

28 mm

Ondřej Vrtiška | 6. 2. 2023 | Vesmír 102, 69, 2023/2

Z jantaru známe řadu zástupců pravěkých členovců, ale botanické nálezy jsou velmi vzácné a většinou bývají drobné – do 10 milimetrů. Jsou přitom...