doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D.

Doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., (*1972) vystudoval biologii na PřF UK a botaniku na Biologické fakultě JČU. V Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, jehož je ředitelem, se zabývá kvartérní paleoekologií a environmentální archeologií. Přednáší na PřF UK. Mj. je spoluautorem a editorem monografie Afrika zevnitř: Kontinentem sucha a věčných proměn.

Počet článků: 42

Dvě kulatá výročí

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 475, 2020/9
Přesně před dvaceti lety vyšel v jednom interním geologickém věstníku1) krátký a vtipný esej o tom, že se lidstvo díky důsledkům vědecké...
 

O vulkánech netušených

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 498, 2020/9
I když žijeme na území dosti vzdáleném aktivním vulkanickým oblastem, o sopky, i ty relativně mladé, zde rozhodně nouze není. Ba naopak. Zbytky...
 

Komu se nelení…

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 398, 2020/7
Jsou-li nějaké změny příliš pomalé, lidé je v subjektivním čase svých životů skoro nevnímají. Stačí se ale podívat na staré krajinomalby či...
 

Sádlovo Theatrum mundi

3. 2. 2020  |  Vesmír 99, 120, 2020/2
Jsme tak říkajíc z jedné party. Totiž Sádlo a já. A to by snad ani nemělo být, aby Jarka Metelka recenzoval Mirku Dušínovi. Podle nepsaných...
 

Chvála středních měřítek

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 191, 2019/4
Tempora mutantur et nos mutamur in illis. (Časy se mění a my se měníme s nimi.)
 

Na stroji času do poslední ledové dobyuzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 636, 2017/11
Třeboňsko - malebná krajina formovaná za časů renesančního rybníkářství. Poslední dobou se ale ukazuje, že...
 

Stopa Etrusků na Vladařiuzamčeno

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 426, 2016/7
Na stolové hoře Vladař v západních Čechách leží obrovské pravěké hradiště. Už Václav Hájek z Libočan ve své Kronice české (1541) zmiňoval rozsáhlé...
 

Konec divočiny v Čechách, se zvláštním přihlédnutím k okolí Jihlavy a Havlíčkova Broduuzamčeno

1. 10. 2015  |  Vesmír 94, 572, 2015/10
Letmý pohled na archeologické mapy z různých období českého pravěku, například na sérii map prezentovanou v autoritativním osmisvazkovém díle...
 

Příroda Prahy a okolí

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 729, 2014/12
V letošním roce vyšly dvě pozoruhodné knihy na téma „příroda Prahy a okolí“. Neznámá tvář Prahy autorského kolektivu Kubíková, Kříž, Hrouda,...
 
Čert vždy na velkou hromadu nosí<a class=1" />

Čert vždy na velkou hromadu nosí1uzamčeno

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 556, 2014/10
Milankovićova teorie, Bondův cyklus a severoatlantické tsunami před 8200 lety v archeologických souvislostech. Představte si mrazivou zimní noc....
 

Všechno je jinak

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 632, 2013/11
Princip Occamovy břitvy, ve vědě mnohokrát osvědčený, velí přiklonit se k takovým modelům a hypotézám, které operují s co nejmenším množstvím...
 

Skrytý půvab klasifikaceuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 504, 2013/9
Pro většinu geologů je holocén cosi zhola nezajímavého. Už samo to slovo znamená něco jako „úplná současnost“. Tak jakápak geologie! Přesto zájem o...
 

Cesty do hlubin zamrzlého času

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 438, 2012/7
Přírodopis ledovce Když padá sníh na povrch ledovcového tělesa, jeho váha tlačí na starší vrstvy sněhu v podloží. Tím postupně vzniká kompaktní led...
 

Stáří vrstev

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 447, 2012/7
Není určitě žádným tajemstvím, že povrchy ledovcových těles nejsou tvořeny ledem, ale čerstvým sněhem. (Tedy v případě, že ledovce v daném místě...
 

Jako ten viselec...

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 307, 2012/5
Nebývá zvykem, aby autor takto veřejně reagoval na recenzi svojí knihy. Výše publikovaná stať kolegů D. Dreslerové, A. Danielisové a P. Kuneše ale...
 

Fenomén Ložek

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 423, 2015/7
Už jen matně si vzpomínám na okamžik na prahu osmdesátých let, kdy můj biologicky vzdělaný dědeček s téměř posvátnou úctou poprvé vyslovil jméno...
 

O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 242, 2010/4
„Když jsem v kosmické lodi obletěl Zemi, uviděl jsem, jak je naše planeta krásná. Lidé, chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji!“ To jsou...
 

Ctnostná jest, že ji nikdo nechtěluzamčeno

9. 7. 2015  |  Vesmír 94, 424, 2015/7
Od České Lípy po Hamr na Jezeře a Bakov nad Jizerou můžete jít, aniž z borového lesa vystrčíte nos. Proč nebyla tato oblast nikdy zemědělsky...
 

Kronika českých pralesů

10. 3. 2011  |  Vesmír 90, 160, 2011/3
Iversenův cyklus V severní a střední Evropě má dlouhou tradici paleoekologický výzkum, který metodou pylové analýzy popisuje cyklický vývoj lesa na...
 

Těšíte se na nové druhy? Jistě přijdou, ale chce to trpělivost…

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 698, 2011/12
Jaké je to žít ve čtvrtohorách Na stránkách posledních ročníků Vesmíru byla o čtvrtohorách už vícekrát řeč,1) ale zopakujme si alespoň základní...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné