Pokorný Petr

Doc. Mgr. Petr Pokorný, Ph.D., (*1972) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK a botaniku na Biologické fakultě JČU. V Centru pro teoretická studia, společném pracovišti UK a AV ČR, jehož je momentálně ředitelem, se zabývá kvartérní paleoekologií a environmentální archeologií. Externě přednáší na Přírodovědecké fakultě UK.

Počet článků: 50

Jak vznikly jihoamerické savany

1. 1. 2002  |  Vesmír 81, 17, 2002/1
Tropické nížiny Jižní Ameriky si mnoho lidí podvědomě spojuje s neprostupnou spletí bujného tropického pralesa. Skutečnost je však mnohem...
 

Delta Dunaje

5. 10. 2001  |  Vesmír 80, 556, 2001/10
Dunajská delta, to je pět a půl tisíce čtverečních kilometrů líně tekoucích kanálů, zarostlých jezer, nedohledných rákosin a neprostupných vrbových...
 

Osudy zaniklého jezera

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 209, 2000/4
Jaký rozsah mělo zaniklé jezero Švarcenberk? Byla to jen malá nádrž, či rozsáhlá vodní plocha s mnohametrovou hloubkou? K vyřešení této otázky bylo...
 

Proč Máchovo jezero není jezero

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 235, 2000/4
Po celém našem území se setkáváme s lidovými představami o bažinách jakožto bývalých jezerech. Bývá tak vysvětlován i původ našich nejstarších...
 

Od našeho zpravodaje

5. 4. 2000  |  Vesmír 79, 235, 2000/4
1. dubna dorazila do redakce zpráva od našeho zahraničního zpravodaje z Venezuely. Dozvídáme se z ní, krom jiného, že časopis Vesmír je mezi...
 

Na stopě Noemovy potopy – Biblická potopa jako skutečná historická událost?

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 528, 1999/9
Není běžné, aby se přírodovědné objevy zásadního významu promítly do populárně-vědecké publikace již po několika letech, či dokonce měsících....
 

Trpaslík vítězí nad obrem

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 449, 1999/8
Rašeliniště jsou suchozemské ekosystémy na trvale zamokřených stanovištích, kde převažuje produkce organické hmoty nad jejím rozkladem. Odumřelé...
 

Teplomilné rostliny v chladných dobách

5. 7. 1999  |  Vesmír 78, 367, 1999/7
Pylová analýza je nejosvědčenější a dosud nejvíce používanou metodou studia vývoje vegetace v minulosti. Během tří krátkých exkurzí na odlišná...
 

Svědectví smetišť, stok a jímek

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 136, 1999/3
Historik se při své práci obyčejně noří mezi police plné zažloutlých archivních dokumentů, archeolog do nitra syrové, studené země. A protože...
 

Tepui

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 557, 1996/10
Guyanský štít je jedno z nejstarších horninových jader na Zemi. Skládá se z granitů a rul proterozoického až archaického stáří (nejstarší jsou ze...
 
Strana: [1]  [2]  [3]