Vesmír: 1999/3

datum vydání: 5. 3. 1999

Úvodník

Budoucnost jako akční thriller

Zlom tisíciletí bude velká příležitost pro futurology, aby nás, zvědavé, co se s námi stane, uklidnili anebo vystrašili. Pro toto číslo Vesmíru...

Rozhovor

Slovo má Jan Sokol

Vesmír: V lednovém čísle Vesmíru (Vesmír 78, 5, 1999/1) mluvil profesor J. Koutecký v souvislosti s akreditacemi vysokých škol i o jejich úrovni....

Věda na národní úrovni

„Nemáme jinou alternativu než vstoupit do EU a účastnit se jejích výzkumných programů,“ cituje časopis Science prof. R. Zahradníka v souboru článků...

Glosy

Platí na Internetu právní řád?

Dnes jsem si přečetl, že na celém světě je již okolo 150 milionů uživatelů Internetu. To je nemalé číslo a dnes a denně se můžeme přesvědčovat, jak...

Poznámky a glosy

Invaze nájezdníků? Invaze kytiček!

Invaze, to zní ošklivě. V ekologii je to slovo pro velké a náhlé zvětšení areálu druhu. Rozšíření každého z druhů se samozřejmě nějak mění...

Eseje

Asimovovy zákony robotiky

Robot s mozkem o výkonnosti přibližně takové, jakou má mozek hmyzu, může vykonávat řadu věcí, stejně jako hmyz. Ale to, co roboty vykonávají,...

Nad knihou

JAN HORSKÝ: Albert Einstein – Génius lidstva

Kniha vychází k 120. narozeninám Alberta Einsteina (*14. března 1879). Einstein je bezpochyby velkou postavou 20. století; jeho vědecký přínos je...

JAN KOŘÍNEK: Staré paměti Kuttno-Horské

Tato kdysi slavná kniha představuje jeden z klenotů českého barokního písemnictví. Nejde o běžné dějiny města, ale o jeho oslavu a mýtus. Ve...

JOZEF KELEMEN: Postmoderný stroj

Dnešní stroj ještě není natolik autonomní, aby byl odolný vůči určitým způsobům svého použití – to je jedna z úvah, které autor předkládá čtenářům....

Jazykový koutek

Rudy, nerudy a kutnohorští havíři

Máme-li na s. 153 článek o nerudách (Vesmír 78, 153, 1999/3), objasněme si nejprve, jak vzniklo slovo ruda. Pro geologa je to hornina obsahující...

Mozaika

Leden ve vědě

O násilnickém vesmíru Na lednovém zasedání Americké astronomické společnosti v texaském Austinu astronomové z Iowské univerzity konstatovali, že...

Ve zkratce

Ve zkratce

Složení zemského pláště a jádra závisí kromě jiného na rychlosti difuze na jednotlivých fázových rozhraních. Za podmínek, které panují na rozhraní...

Vertikála

O čem psal Vesmír před lety

Názory na výhodnost kutání v Kutné Hoře. Dr. J. Barvíř vydal sérii prací o dolech českých a motivem mu bylo zjistit možnosti oživení prací...

Výtvarné umění

Vidím-umění

Videoumění jsme ještě na zadních stránkách Vesmíru neměli. Trochu to souvisí i s tím, že u videoumění je ještě více než u jiného umění třeba „být...

Dopisy čtenářů

Ještě k „Neveselým kapitolám“ prof. Poupy

Je potěšitelné, že paměti Otakara Poupy vyvolávají v dnešním čtenáři, který nemá na rok 1848 vlastní vzpomínky, alespoň „určité rozpaky“ (a že...

Ad „Ad Neveselé kapitoly o vědě a moci“

Rád bych se vyslovil k poznámce doc. RNDr. V. Hořejšího, DrSc., ve které se znovu objevuje dlouho tradovaná legenda o tom, jak Milanu Haškovi...

Urbanizace a problémy lidstva

Urbanizace zahrnuje kulturní, ekonomické i sociální změny společnosti a je jednou z klíčových složek její modernizace. Zároveň však urbanizace...

Populační vývoj světa

Nebývalá dynamika růstu světové populace v druhé polovině tohoto století se již od 60. let stala velkým tématem výzkumu a zdrojem obav politiků...

Naděje a rizika molekulové medicíny

Molekulová biologie je založena na kombinaci fyzikálních, chemických a biologických postupů sladěných tak, aby mohly postihnout vztah mezi...

Svědectví smetišť, stok a jímek

Historik se při své práci obyčejně noří mezi police plné zažloutlých archivních dokumentů, archeolog do nitra syrové, studené země. A protože...

Co bude, až spadne

Chattušaš, ruiny hlavního města Chetitů v centrální Anatolii. V údolí je turecká vesnice se semknutými domky, kamennými zídkami a tarasy, s pachem...

Poznání a údiv včera, dnes a zítra: očima fyzika

Název Poznání a údiv si vybral pro svou knížku vydanou v roce 1962 Victor Weisskopf, jeden z vynikajících teoretických fyziků tohoto století, 1)...

Xenoturbela – malé mořské strašidlo

Xenoturbella bocki, popsaná Westbladem r. 1949, je mořské zvíře soudečkovitého tvaru, lezoucí po měkkém mořském dně u švédského pobřeží v hloubkách...

Nerostné suroviny

Nedostatek nerostných surovin byl hlavním nebezpečím pro budoucnost světa, jak ji viděli v roce 1972 členové Římského klubu a autoři knihy Meze...

Těžba surovin a ochrana životního prostředí

Ovlivňuje ochrana životního prostředí těžbu surovin natolik, aby to bylo patrné v celosvětových statistikách? Z exponenciálních grafů spotřeby...

Aktuality

Kvantové síto

Kvantová mechanika ještě dlouho nevyčerpá svou zásobu překvapení. O Heisenbergově principu neurčitosti se dnes předpokládá, že je znám snad i...

Jádro HIV-1

Informace o tom, že za aids vděčíme pojídání šimpanzího masa, proběhla veškerým tiskem. Jak to však je s výzkumem viru HIV? Genom viru HIV-1 je...

Ženy a interdisciplinární výzkum

Téměř tři čtvrtiny z 5 675 oslovených vědců odpovědělo, že jsou zapojeni do interdisciplinárního výzkumu (definovaného jako projekty, ke kterým je...

Učitelky a učitelé v komunikaci s žáky

Dotazník zjišťující rysy pedagogické komunikace byl předložen jak žákům a žákyním základních, středních i vysokých škol, tak jejich učitelům...

Endorfíny a vysoký krvný tlak?

Endorfíny sú látky, ktoré sa tvoria v našom tele. Sú vlastne jeho vnútornými opioidmi, drógami (endo – vnútorný a morfin – chemická droga na...

Pod povrch Marsu

Flotilu kosmických sond pro výzkum planety Mars posílil 3. ledna 1999 americký Mars Polar Lander (MPL). Jeho přistávací modul má 3. prosince...

Evoluce pohlavních chromozomů

Pohlavní chromozomy, určující pohlaví jedince, vznikly v evoluci nezávisle na sobě několikrát. Přesto však mají mnohé společné vlastnosti. To...

Břehule říční

Břehule říční (Riparia riparia) je naším nejmenším příslušníkem čeledi vlaštovkovitých. Hnízdí v početných koloniích na březích řek a potoků,...

Termití gen pro celulázu

Řada zvířat pojídá rostliny, ty o tom vědí, a proto jsou špatně stravitelné, například obsahují celulózu. Podle klasické představy takový živočich...