Bičák Jiří

Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., (*1942) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. V Ústavu teoretické fyziky MFF UK se zabývá obecnou teorií relativity, kosmologií, astrofyzikou a historií a filozofií fyziky 20. století. Je zakládajícím členem US ČR.

Počet článků: 4

Ad Poznámky k článku „Nejcitovanější čeští vědci“

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 664, 2002/12
K mým poznámkám k předběžné verzi článku „Nejcitovanější čeští vědci“ – šlo o spontánní, mimo domovinu psanou (a tím pro neznalého čtenáře...
 

Neobyčejný kosmolog a člověk

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 691, 2002/12
Poznámky 1) Z doslovu Jiřího Bičáka ke knize Martina Reese Náš neobyčejný vesmír, Dokořán, Praha 2002, s.185
 

Poznámky k článku „Nejcitovanější čeští vědci“

5. 9. 2002  |  Vesmír 81, 484, 2002/9
Z názorů a připomínek, na něž již nebylo možné vzít v plné míře zřetel při přípravě článku „Nejcitovanější čeští vědci“ na s. 508, uvádíme...
 

Poznání a údiv včera, dnes a zítra: očima fyzika

5. 3. 1999  |  Vesmír 78, 146, 1999/3
Název Poznání a údiv si vybral pro svou knížku vydanou v roce 1962 Victor Weisskopf, jeden z vynikajících teoretických fyziků tohoto století, 1)...