Vesmír: 2002/12

datum vydání: 5. 12. 2002

Úvodník

Počítání duší

Dnes ráno jste se probudili; vzpomeňte si, jaké to bylo. Zjistili jste, že je ráno, jste vzhůru, kolem vás známý svět, máte chuť se protáhnout,...

Odpověď na každou otázku

Jsme dědici Chórezmu?

Připojuji se k odpovědi V. Matouška, neboť se mi zdá, že na otázky P. Vreciona tak docela neodpověděl. 1) P. Vrecion patrně zaměnil středoazijský...

Gumovosť sociobiologických teórií

Anton Markoš tvrdí (Vesmír 81, 553, 2002/10), že sociobiologické teórie sú „gumové“, pretože sú schopné rovnako dobre vysvetliť fakt, že náčelník...

Komentáře a názory

Výzkum DNA: musíme přidat!

V článku „Výzkum DNA: není kam spěchat“ (Lidové noviny 4. 10. 2002) předkládá Jiří Šimek svůj pohled na možné problémy spojené se znalostí lidského...

Jak hluboko pokročila medicína?

Ve své knize Vzestup a pád moderní medicíny se James Le Fanu snaží přijít na stopu krize, v níž se podle něj současná lékařská věda i praxe...

Psychologie v ekonomii

Za rok 2002 získali ekonomickou Nobelovu cenu Vernon Smith (*1927) za

Nad knihou

ŠTĚPÁN SVAČINA: Obezita a psychofarmaka

Kniha je určena především lékařům a psychiatrům pečujícím o obézní nemocné. Obezita je (autor cituje P. Björntopa) nemocí duše i těla. Knížka však...

ANDERSON D. A., HUSTON A. C., SCHMITT K. L., LINEBARGER D. L., WRIGHT J. C.: Early Childhood Television Viewing and Adolescent Behavior

O tom, jestli má televize vliv na chování dětí, se diskutuje již od doby, kdy se vysílání prosadilo do každodenního života. Prokázána byla řada...

Křivice jako biologická zbraň?

Alibekova kniha poprvé vyšla ve světě poklidnějším a z dnešního pohledu skoro idylickém (Random House, New York 2000). Přesto se jí už v časech,...

Jak chránit ohrožené jazyky

Zájem o mezikulturní komunikaci patří podle teoretiků postmoderny k typickým rysům postmoderní doby. Poznání, že neexistuje jedna univerzální...

Vesmír v kostce

Lidský rod vždy chtěl mít budoucnost pod kontrolou nebo přinejmenším toužil vědět, co se v budoucnosti stane. Proto je také astrologie tak...

David Burnie (hlavní redaktor): Zvíře

„Zvíře“ razantně vtrhlo na předvánoční trh. Na jeho výpravných barevných stránkách jsou propojeny statické encyklopedické snímky s akčními...

Jazykový koutek

Posel a poslanec

Libozvučné slovo pro posla-zvěstovatele měli staří Řekové: angelos. Odtud se odvíjí i termín pro pozitivní zvěst evangelium (ř. eu-angélion – dobré...

Mozaika

Mozaika

Hodiny, které se předejdou o sekundu za 150 milionů let Žebříček rekordů v přesnosti měření času se opět prodlužil. Jestliže Christiaan Huygens...

Ve zkratce

Vymírání vrabců

Již řadu let ornitologové upozorňují na nenápadné, ale vytrvalé mizení vrabců domácích (Passer domesticus) po celé Evropě. Britští vědci se...

Tarantizmus – zapomenutá diagnóza

V moderní Evropě již vymizelo onemocnění, které působil evropský druh slíďáka tarantula. Ti, kteří byli tímto pavoukem kousnuti, pociťovali za den...

Nová zbraň proti biofilmům

Biofilmy (povlaky bakterií) se tvoří na všem – od zubů, protetických náhrad a implantátů po přídě lodí. Schopnost růst v biofilmu má mnoho druhů...

Chudokrevnost po erytropoetinu

Erytropoetin je hormon ledvin. Když zdravé ledviny cítí nedostatek kyslíku, začnou produkovat více erytropoetinu, což povzbudí kostní dřeň k...

Protein související s tvorbou nádorů funguje jako kompas měňavek

Cesty výzkumu exprese a účinku proteinů mohou být pozoruhodně spletité. Je známo, že se protein fosfatidylinositol-3-fosfatáza (PTEN) významně...

Vertikála

Vesmír - o čem psal před lety

Vznik solných ložisk jezerních. K pamětihodným a zajímavým solným jezerům vnitrozemským náleží bez odporu jezero Obdorské, ležící několik km od...

Výtvarné umění

Pětadvacet stylů

Pojem stylu (v umění, ale i ve vědě) patří notoricky k pojmům velmi problematickým. V antice byl styl záležitostí rétoriky, počítal se mezi...

Dopisy čtenářů

Ivo Chlupáč

Prof. Dr. Ivo Chlupáč, DrSc., jedinečná osobnost české geologie, zemřel po kratší těžké nemoci. V padesátých letech minulého století objevil...

Ad Poznámky k článku „Nejcitovanější čeští vědci“

K mým poznámkám k předběžné verzi článku „Nejcitovanější čeští vědci“ – šlo o spontánní, mimo domovinu psanou (a tím pro neznalého čtenáře...

Kolik má člověk duší

Jedním z klíčových filozofických problémů všech dob byla otázka, co je lidská duše. V rámci různých paradigmat byl sice termín „duše“ postupně...

Solný kras

Pod pojmem kras si většina z nás představí jeskyně či propasti ve vápencích, které zná z Moravského krasu. Krasové jevy se ale vyskytují i v...

Škodlivé aromatické nitrosloučeniny

S rozvojem poznatků o škodlivosti sloučenin z provozů chemického průmyslu vzrostla obava z „chemie“ jakožto hlavního zdroje znečištění životního...

Jak marihuana působí na obratlovce

Marihuana a hašiš jsou drogy získávané z konopí setého (Cannabis sativa). Tuto rostlinu využívá lidstvo již více než tisíc let – nejen hospodářsky...

Dějiny vědy jako disciplína

T. S. Kuhn (1923-1996) pojal vědecké poznání jako dějinný fenomén, jenž se podobá vývoji jiných kulturních projevů, jakými jsou třeba architektura,...

Neobyčejný kosmolog a člověk

Poznámky 1) Z doslovu Jiřího Bičáka ke knize Martina Reese Náš neobyčejný vesmír, Dokořán, Praha 2002, s.185

Příběhy z přírodního archivu

Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály je největším a nejlépe vyvinutým pískovcovým skalním městem Broumovského výběžku. Kromě něj tu...

Victorie na plavbě kolem světa

Po zastávce na Velikonočním ostrově čeká Victorii druhá nejdelší pacifická trasa – na Pitcairnovy ostrovy. Plavba dostatečně dlouhá na to, abychom...