Mojdl Lubor

Ing. Lubor Mojdl (*1944) vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou. Pracoval v několika pivovarech, kromě jiného i v Etiopii. Od roku 1990 se věnuje technické a poradenské činnosti v nápojovém průmyslu. Zajímá se o obecnou a srovnávací lingvistiku, slavistiku, austronesistika aj. E-mail: lubor.mojdl@volny.cz

Počet článků: 21

Osídlení Madagaskaru

13. 3. 2014  |  Vesmír 93, 129, 2014/3
Článek Pavla Dudy je zajímavý, ale do nekonečné diskuse o osídlení Madagaskaru nepřináší bohužel příliš nového. Téměř vše napsal již P. Hošek...
 

Ad Zvídavost – jev kulturní nebo přírodníuzamčeno

16. 1. 2014  |  Vesmír 93, 5, 2014/1
Ačkoli úvodník Františka Houdka pojednává v podstatě o něčem jiném, je v něm použit jako příklad cestovatel, objevitel (i zločinec) Vasco Balboa....
 

Latina versus řečtina

3. 5. 2013  |  Vesmír 92, 254, 2013/5
Nechci zde posuzovat vědeckou náplň jistě zajímavého článku, pouze chci vyjádřit povzdech nad mizícím povědomím o klasických jazycích, tak...
 

Ad Chrípka – minulosť a prítomnosť

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 65, 2012/2
Článek profesora Fedora Čiampora je jedinečným příkladem skutečně kompetentního výkladu problematiky, která je laikům – tedy těm, pro něž není...
 

Barvy podzimu

7. 4. 2011  |  Vesmír 90, 194, 2011/4
Zaujal mě pěkný článek o podzimních změnách v naší přírodě, o jejich příčinách a průběhu, tedy o věcech, které máme tendenci považovat za naprosto...
 

Domestikace psa

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 5, 2011/1
Článek je bezpochyby velmi zajímavý, u laika však vyvolává řadu dotazů a pochybností. Pokusím se zde vyslovit alespoň některé, na něž bych rád znal...
 

Křesťanství, islám, judaismus

11. 2. 2010  |  Vesmír 89, 73, 2010/2
[…] Kardinála Vlka si vážím jako člověka s pevnými morálními zásadami. Rozumím i jeho postoji k militantnímu islámu, který už dávno nezastírá své...
 

Tunguska lingvistická

13. 3. 2009  |  Vesmír 88, 141, 2009/3
Autor poznámky o knize Jiřího Jiránka „Výbuch nad tajgou“ zajímavě líčí historické i soudobé teorie o původu známé katastrofy, která se odehrála v...
 

Ad Třikrát Dr. Edvard Beneš

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 5, 2009/1
Vítám jedno z mála objektivních pojednání o významném politikovi našeho státu, ministru zahraničí a posléze těžce zkoušeném prezidentu Edvardu...
 

Ad Co jsou vlastně jazykové „chyby“?

4. 12. 2008  |  Vesmír 87, 821, 2008/12
Václav Cvrček má nesporně pravdu v tom, že vývoji jazyka jako živého komunikačního prostředku nelze účinně bránit. Vývoj každého jazyka je...
 

Odkud přišli předci uctívačů předků

10. 7. 2008  |  Vesmír 87, 425, 2008/7
Jako austronésista nemohu než souhlasit s názory na příbuzenství Malgašů s obyvateli jižního Kalimantanu. Při pohledu na mapu ovšem člověka jímá...
 

Metrologie ad absurdum

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 349, 2008/6
Se zájmem a pobavením jsem si přečetl upozornění prof. V. Schreibera na Sharpovu recenzi Robinsonovy knihy o dějinách měření v časopise Lancet. Jak...
 

Evropský lingvo-areál?

12. 6. 2008  |  Vesmír 87, 349, 2008/6
O tom, že pomalu a jistě vzniká jakýsi „evropský lingvo-areál“, tedy volný jazykový svaz, není pochyb. Vzájemné ovlivňování sousedících jazyků...
 

Ad Otroctví a moderní společnost

17. 1. 2008  |  Vesmír 87, 5, 2008/1
Chtěl bych upozornit na poněkud matoucí popis u fotografie doprovázející článek. Rastafarianizmus je synkretické náboženské hnutí, které uznává...
 

Ad Po stopách Jiřího Bauma

12. 4. 2007  |  Vesmír 86, 202, 2007/4
Přivítal jsem obsažný a čtivě napsaný článek o našem významném cestovateli Jiřím Baumovi. Jeho knížka pro mládež, Abdalova dobrodružná cesta, mě...
 

Ad Přesnost starověkých astronomických měření

15. 12. 2004  |  Vesmír 83, 666, 2004/12
Soubor zajímavých článků je třeba pochválit nejen za čtivý obsah, ale i za záslužné vyvrácení přetrvávajících mýtů. Nicméně když odmítneme zásahy...
 

Třikrát ad vkládaná inzerce

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 365, 2004/7
Ve Vesmíru 2004/3 byl vložen lístek od „Přátel přírody“. Šokoval mě svými polopravdami – když je domyslím, je souhrnem cílených lží. V čem vidím...
 

Digitální Kapaukové

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 184, 2003/4
Je opravdu zajímavé, že se u tak vzdálené populace vyvinul systém podobný babylonskému (původně zřejmě sumerskému). Výklad pana Sokola, že...
 

Kam s klestím

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 64, 2003/2
S vyzněním článku souhlasím. Z ekologického hlediska by se za alternativní zdroj měla považovat právě jaderná energie, neboť, jak plyne i z údajů...
 

Jsme dědici Chórezmu?

5. 12. 2002  |  Vesmír 81, 666, 2002/12
Připojuji se k odpovědi V. Matouška, neboť se mi zdá, že na otázky P. Vreciona tak docela neodpověděl. 1) P. Vrecion patrně zaměnil středoazijský...
 
Strana: [1]  [2]