Vesmír: 2009/3

datum vydání: 13. 3. 2009

Úvodník

Antropocentrismus ve vědě

Vědci se zabývají svými vědami z rozmanitých důvodů, někdo prožívá vzrušení při objevování dosud neobjeveného, jiný považuje svou práci za...

Hlavní články

Chceme výkonnější mozek?

Někomu pomůže k lepšímu soustředění „šluk“ z cigarety, jinému tabulka čokolády. Někdo zahání únavu silnou kávou či energetickým nápojem a další se...

Plyn v energetickém hospodářství ČR

Máme za sebou mimořádné období, kdy Evropa musela řešit výpadek dodávek ruského zemního plynu přes Ukrajinu. Na rozdíl od ostatních zemí střední a...

Zelená a hnědá Sahara

Nikde na světě člověk nevidí tolik dokladů vlhkého klimatu jako na Sahaře – koryta starých řek, jezerní pánve či města zavátá pískem ukazují, že...

Geny a moře

Kontroverzní badatel Firma Celera se netajila snahou přečíst lidský genom sama, bez spolupráce s univerzitami a vědeckými ústavy, které se projektu...

Quo vaditis, polymery?

Dominantou pražského sídliště Petřiny je budova Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. O nadčasový vzhled budovy, dokončené v roce 1964, se...

Genetika a nádory

Geny vyvolávající nádory Klíčovým vstupem do genetiky nádorů zůstávají onkogeny. Jde buď o pozměněné geny, nebo o aktivované geny normální, zvané...

Laserová vlna jako přesné pravítko

Současná metrologie délky používá definici jednotky 1 metr, což je délka dráhy, kterou urazí světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy. Tato...

Glosy

Astronomická expedice 2009

Máte zájem o astronomii a další přírodní vědy? Chcete prožít neopakovatelné zážitky při pozorování noční oblohy? Chtěli byste se vydat po stopách...

Heterozygotnost jako obrana proti parazitům

Evoluční teorie tvrdí, že genetická variabilita a odolnost k parazitaci jsou vzájemně provázány. Jedincům se sníženou genetickou variabilitou je...

Tasemnice odčerpávají těžké kovy

Schopnost organismů koncentrovat škodliviny z prostředí ve svém těle byla poznána již počátkem 20. století. Koncem devadesátých let pak byla u...

Acetylcholin hodný a zlý

Acetylcholin je tradičně považován za jeden z důležitých neuropřenašečů. Působí na dva základní typy membránových receptorů, nazývaných podle zvyku...

Na okraj debat o impakt-faktoru časopisů

Jako užitečnější než další a zbytečná slova na téma impakt-faktoru (IF) vědeckých časopisů se jeví možnost upozornit naši vědeckou komunitu na...

Fosilní pasti mravkolvů

Prostředí písečných dun v pouštních nebo příbřežních oblastech bývá velmi proměnlivé a povrchy jsou zpravidla natolik sypké, že možnost zachování...

Utváření sítí mozkové kůry

Pro část mozkové kůry je charakteristický nečekaný pokles neurální aktivity během řešení úkolů zaměřených na cíl a vyžadujících cílenou pozornost....

Eseje

Plastoflóra1) a jiné zajímavosti za našimi okny

Druhové složení květeny našich domovů je dáno nejen klimatickými vlastnostmi v bytech a módními trendy, ale i typem péče, kterou svým miláčkům...

Nad knihou

Leonhardu Eulerovi k třemstým narozeninám

Komiks pro nejmladší Tak to tu ještě nebylo! Kniha formátu o něco většího než A4, která má copyright seriózní eulerovské komise z Basileje, komise,...

Šílená medicína

Řekněme si rovnou. Takové mimořádně užitečné a v dnešní době navýsost potřebné knihy v daném směru nevycházejí denně. Zato jsme neustále obludně...

Věda pod objektivem

Expedice Gilf Kebir 2008

Zdá se, že expedice Gilf Kebir 2008 právě vrcholí. Všech se zmocňuje viditelné vzrušení. Vždyť cestou jsme překonali stovky kilometrů liduprázdné...

Z akademické obce

Z akademické obce

V duchu dlouhodobé opavské tradice i letos Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě...

Eseje o jazyce

Česko svůj oficiální anglický překlad má. Už 16 let!

Rok 2008 byl u české veřejnosti spjat nejen s osmičkovými výročími, tj. s minulostí (tu slavnou, jindy zas bolestnou), ale také s politickým úkolem...

Architektura

Loos žije!

Zájem veřejnosti o dění na naší současné architektonické scéně bohudík stále roste. Přesto není architektům méně zvučných jmen nebo projektantům,...

Zaznamenali jsme

Kvantita neznamená kvalitu

„Je les příroda?“ Už název besedy dával tušit, že o názorové střety nebude nouze. Lesem může být leccos – od hlubokých hvozdů, které tu podle...

Dopisy čtenářů

Tunguska lingvistická

Autor poznámky o knize Jiřího Jiránka „Výbuch nad tajgou“ zajímavě líčí historické i soudobé teorie o původu známé katastrofy, která se odehrála v...

Další „podružnosti“

Váš časopis Vesmír je pre mňa veľké dobrodružstvo. Ničomu z obsahu hlbšie nerozumiem, ale to nebráni mojej fascinácii z tej rôznorodosti tém. Pri...

Přečetli jsme

Smějte se, dokud vás něco nenapadne

Lidé mají často tendenci dělit svět, ve kterém žijí, na věci dobré a špatné. A stejně tak i většina cen a ocenění je navržena tak, aby hodnotila...

Tři mladé české vědkyně získaly za svou práci stipendium 200 tisíc

Viktorii Poteryovou (1976) z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského porota ocenila za práci Studium fotochemických procesů ve volných...

Aktuality

Protein p73 jako významný cíl protinádorové terapie

Protein p73 je blízkým příbuzným známého protoonkogenu p53, který bývá jedním z nejčastěji mutovaných genů v mnoha formách nádorového bujení. Jeho...

Nový příběh o smutném konci gigantického paroháče

Čtvrtohorní veledaněk Megaloceros giganteus se pyšnil parožím nevídaných rozměrů: největší exempláře měly rozpětí 3,6 m a hmotnost téměř 40 kg. Žil...

Převratný vynález: Inzulinová žvýkačka

Pro diabetiky by pochopitelně bylo nejpříjemnější, kdyby mohli nezbytný inzulin užívat v podobě nějakých tabletek. Jenomže inzulin se v zažívací...

Štětinatec haitský přece jen stále přežívá

Štětinatci (viz Vesmír 84, 8, 2005/1) jsou jedovatá a vůbec hodně unikátní a stará skupina savců žijící na ostrovech v Karibském moři (na Kubě a...

Epigenetické příčiny nádorů?

Regulace genové exprese závisí jednak na sekvenci genů v DNA, jednak na změnách struktury chromatinu beze změn v DNA. Proteiny, které metylují...

Je záchrana rysa pardálového na dobré cestě?

Rys pardálový (Lynx pardinus) se vyskytuje na Pyrenejském poloostrově v počtu necelých 200 jedinců, z nichž pouhou polovinu tvoří dospělí schopní...

Největším nebezpečím pro žáby je člověk

Žáby, podobně jako další obojživelníci, mají mnoho nepřátel a nebezpečí na ně číhá na každém kroku. Jejich stavy decimují predátoři, nejrůznější...

Wikipedie

Víme, že wikipedie je encyklopedie, pěkně se to rýmuje. Ví ale někdo, jak tato -pedie (z ř. paideia – vzdělání) přišla k onomu wiki-? Moudřejší mě...

Zemní plyn jako pohonná hmota

Celkový prodej zemního plynu jako pohonné hmoty (CNG) činil v ČR v roce 2006 3,5 milionu m3, v roce 2007 již 4,9 milionu m3 a v roce 2008 dosáhl...

Pomůže globalizace pralesům?

Jako hlavní příčina ohrožení tropických lesních porostů byla dlouho vnímána rychle rostoucí populace chudých zemědělců v rozvojových zemích. Větší...

Obří améba

Améby (měňavky) jsou jednobuněční živočichové obývající především bahnité vody a vlhkou půdu. České jméno si vysloužily proměnlivým tvarem svého...

Projděte se lesem

Procházka lesem před duševní prací nejen subjektivně osvěžuje, ale je zdravá i po tělesné stránce. V testech se ukázalo, že po procházce lesem...