Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Pomůže globalizace pralesům?

 |  13. 3. 2009
 |  Vesmír 88, 146, 2009/3

Jako hlavní příčina ohrožení tropických lesních porostů byla dlouho vnímána rychle rostoucí populace chudých zemědělců v rozvojových zemích. Větší počet hladových krků volá po ukrojení většího dílu půdy, a tu lze získat pouze na úkor pralesa. Tento scénář devastace lesa platil zejména v druhé polovině minulého století a ochrana přírody si s ním nevěděla příliš rady. Přesvědčovat domorodce, aby les nekáceli a raději se živili nějak jinak, z pozice blahobytných Seveřanů je dosti obtížné. Jednak ve většině vyspělých zemí zůstal původní les zachován na daleko menší ploše, než je nyní v tropech, jednak se v tropickém lese moc činností, které mu neškodí, dělat nedá. Ovšem již od osmdesátých let se příčiny ohrožení tropických lesů výrazně mění, a to na všech kontinentech kromě Afriky. Lidé se stěhují do měst, jejich políčka leží ladem a les mizí zejména vlivem působení velkých nadnárodních společností. Ty se zaměřují na různé činnosti, kromě klasického kácení dřeva na vývoz a intenzivního zemědělství (pěstování olejových palem, chov skotu) i na těžbu nerostů, stavbu přehrad a průmyslovou výrobu. Lesy jsou jejich působením postiženy hlouběji, ale v menším rozsahu. A v čem by měla spočívat šance pro ochranu přírody? Dříve bylo téměř nemožné ovlivnit chování stamilionů obyvatel žijících v pralesních oblastech, a dnes už to – v důsledku globalizace – není třeba. Na vzájemně provázaném trhu nyní působí v tropických lesích jen nevelký počet koncernů, na které lze ochranářské snahy podstatně lépe zacílit. Ochránci přírody se naštěstí již místo zuřivých antiglobalizačních demonstrací začínají spojovat v silné nadnárodní společnosti, které mohou svým lobbingem ovlivnit veřejné mínění v místech, kam firmy z pralesů chtějí posílat své produkty. Tak lze dosáhnout například přijetí mezinárodních dohod o vydávání certifikátů zaručujících, že daný výrobek vznikl způsobem šetrným vůči životnímu prostředí. K účinné ochraně pralesa bude přesto ještě dlouhá cesta, neboť je třeba zaručit, aby firmy s certifikáty nepodváděly a aby zákazníci skutečně takové zboží vyžadovali. Tak jako tak ovšem musí světová ochrana přírody své strategie pod vlivem nových podmínek změnit. (Trends in Ecology and Evolution 23, 469–472, 2008)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ekologie a životní prostředí
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Jiří Reif

Doc. Mgr. Jiří Reif, Ph.D., (* 1980) se v Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty UK v Praze a na katedře zoologie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci zabývá biologickými principy, na nichž by měla být založena ochrana ptáků.

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné