Ekologie a životní prostředí

Divočáci v roli svědků

Divočáci v roli svědků

Ivan Boháček | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 543, 2023/10

Radioaktivní cesium straší veřejnost hlavně v souvislosti s dosud nejvážnější katastrofou jaderné elektrárny způsobenou nekompetentním vedením,...

>3500

>3500

Marek Janáč | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 546, 2023/10

Hustým zeleným kobercem porostlá vodní plocha, ztížená až nemožná lodní doprava, voda v některých obdobích bez kyslíku, hynoucí ryby, zhoršení...

Sen o břehoušovi, jeřábí realita

Sen o břehoušovi, jeřábí realita uzamčeno

Eva Bobůrková | 2. 10. 2023 | Vesmír 102, 552, 2023/10

Ornitologové Senianské rybníky dobře znají. Národní přírodní rezervace (NPR) nedaleko slovenských Košic je jednou z nejdůležitějších ptačích...

V Himálaji hrozí střet velkých koček

V Himálaji hrozí střet velkých koček uzamčeno

Jiří Hrubý | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 472, 2023/9

Přelidněný indický subkontinent sice není z hlediska Asie region nijak rozsáhlý, ale žije zde pět „velkých koček“ (Pantherinae). V Indii navíc už...

Philip Connors: Sezóna požárů Zápisky z požární hlásky v divočině

Philip Connors: Sezóna požárů Zápisky z požární hlásky v divočině

Eva Bobůrková | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 533, 2023/9

O ohních a požárech jsme toho za letošní léto četli a slyšeli víc, než bylo milé. Klimatická krize, větší výskyt horkých a suchých dní sklízí své...

Měřítko, rozsah, zrno a ryby jako lesní rostliny

Měřítko, rozsah, zrno a ryby jako lesní rostliny

Jeffrey C. Nekola, Barbora Winterová | 10. 7. 2023 | Vesmír 102, 405, 2023/7

Člověk se pomocí vědeckých pozorování snaží co nejlépe popsat svůj mnoharozměrný svět. výsledky však ovlivňuje měřítko, úhel pohledu. na volbě...

Pomůžete mapovat tesaříka pižmového?

Pomůžete mapovat tesaříka pižmového?

Ondřej Vrtiška | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 302, 2023/6

Tesařík pižmový (Aromia moschata) je výrazný, kovově lesklý brouk, nejčastěji zbarvený do zelena (vzácnější jsou modré či purpurové tóny). Jak...

Co si počít s lidskou DNA v environmentálních vzorcích?

Co si počít s lidskou DNA v environmentálních vzorcích?

Ondřej Vrtiška | 29. 5. 2023 | Vesmír 102, 310, 2023/6

Při odběru vzorků environmentální DNA (eDNA) může být neúmyslně zachycen identifikovatelný lidský genetický materiál. Vyplývá to ze studie...

Monet a smog

Monet a smog

Jaroslav Petr | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 246, 2023/5

Slavné mistry impresionismu inspirovalo k nejasným konturám jejich obrazů a bledším barvám oblohy silně znečištěné ovzduší. To tvrdí Anna Lea...

Jak hledí přírodní vědy do budoucnosti

Jak hledí přírodní vědy do budoucnosti

Jitka Klimešová | 2. 5. 2023 | Vesmír 102, 296, 2023/5

Kdybych vám teď zadala úkol „nakreslete svou představu budoucnosti“, možná byste měli dojem čehosi známého ze základní školy a vzpomněli na...