ARCDATA konference 2021

Ekologie a životní prostředí

Hlukové a svetelné znečistenie ovplyvňuje lokálnu hustotu vtákov

Peter Mikula | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 591, 2021/10

Nadmerný hluk a svetelný smog ako dôsledok ľudskej činnosti predstavujú významnú výzvu pre mnohé živé organizmy. Predošlé štúdie sa zameriavali...

49, nebo 270 %?

49, nebo 270 %?

Ondřej Vrtiška | 4. 10. 2021 | Vesmír 100, 595, 2021/10

Globální světelné znečištění vzrostlo mezi roky 1992 a 2017 o 49 %, tvrdí autoři nově publikované studie, ale jedním dechem dodávají, že...

Velký příběh jedné malé opice

Tereza Vlasatá | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 522, 2021/9

Obzvlášť v dnešní době, kdy se na nás z médií valí jedna tragická zpráva za druhou, je třeba si připomínat i šťastné příběhy. Jedním takovým je...

Jak klimatická změna ovlivňuje vodní ekosystémy?

Jak klimatická změna ovlivňuje vodní ekosystémy? komerce

Miroslav Vlasák | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 566, 2021/9

„Výzkum vlivu budoucích klimatických změn na ekosystémy vyžaduje interdisciplinární přístup,“ říká David Boukal z katedry biologie ekosystémů...

„Invazní druhy považuji za celospolečenský problém“

„Invazní druhy považuji za celospolečenský problém“ komerce

Miroslav Boček | 6. 9. 2021 | Vesmír 100, 568, 2021/9

Miloš Buřič je vedoucím laboratoře sladkovodních ekosystémů na Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích....

Těžké kovy v řece Bílině

Těžké kovy v řece Bílině uzamčeno

Dominik Vöröš | 12. 7. 2021 | Vesmír 100, 482, 2021/7

Rozsáhlé slatiniště s keři a stromy, kolem vulkány Českého středohoří, porostlé lesy (obr. 1) – třetihorní krajina Podkrušnohoří, oáza života....

Otravy dravců karbofuranem – bez trestu

Otravy dravců karbofuranem – bez trestu uzamčeno

Ivan Literák | 31. 5. 2021 | Vesmír 100, 406, 2021/6

V roce 2005 jsem v rozhovoru pro deník Rovnost mluvil o tom, jakému nebezpečí u nás čelí vzácní a kriticky ohrožení draví ptáci v důsledku...

Kde býval kopec, je teď dolina

Kde býval kopec, je teď dolina uzamčeno

Eva Jiránková | 31. 5. 2021 | Vesmír 100, 408, 2021/6

Těžbu černého uhlí doprovázely dramatické změny povrchu, demolice sídel a s tím související přesuny obyvatelstva. Výsledkem důrazu na maximální...

Zachraňujme druhy nad propastí! Má to smysl

Zachraňujme druhy nad propastí! Má to smysl

Jiří Hrubý, Jan Robovský | 5. 4. 2021 | Vesmír 100, 216, 2021/4

Média si oblíbila případy, kdy se podaří živočišný druh zachránit před vyhynutím a mnohdy doslova vypiplat z několika posledních jedinců za minutu...

Zelená strana mince

Zelená strana mince uzamčeno

Eva Bobůrková | 5. 4. 2021 | Vesmír 100, 220, 2021/4

Zrádnost exponenciálního růstu jsme při šíření nemoci covid-19 zažili naplno. Vnímat matematická zákonitosti je ale důležité i v oblasti...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné