doc. RNDr. Ivan H. Tuf, PhD.

Doc. RNDr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., (*1974) vystudoval Přírodovědeckou a Filozofickou fakultu UP v Olomouci, kde se na katedře ekologie a životního prostředí zabývá studiem půdní fauny.

Počet článků: 90

Pruhy proti ovádům

7. 9. 2020  |  Vesmír 99, 484, 2020/9
Význam zebřího pruhování nedával spát generacím zoologů. Vymysleli na dvě desítky možných důvodů, z nichž za nejznámější lze asi považovat...
 

Změní se vaše osobnost, když přijdete o ocas?

13. 7. 2020  |  Vesmír 99, 381, 2020/7
Autotomie (aktivní odhození části těla) je obranná strategie řady bezobratlých, ale i některých obratlovců. Z řad obratlovců je schopnost odlomení...
 

Staré mrtvé stromy mají v parcích své nezastupitelné místo

1. 6. 2020  |  Vesmír 99, 320, 2020/6
Tesařík obrovský se svými 5 cm je milován nejen profesionálními entomology, lesníci jej však tak úplně v oblibě nemají. Jeho larvy se vyvíjejí...
 

Nejen Bůh má obzvláštní zálibu v broucíchuzamčeno

1. 6. 2020  |  Vesmír 99, 327, 2020/6
V dnešní době není problém popsat nový druh brouka. Nepopsaných druhů je logicky podstatně méně a také nároky na popis druhu jsou dnes vyšší než...
 

Štíři mají přehled o své munici

6. 1. 2020  |  Vesmír 99, 12, 2020/1
Jedovatí živočichové mají k dispozici nástroj, jenž jim umožňuje efektivně lovit kořist anebo se účinně bránit predátorovi. Tento nástroj však má...
 

Svinky incest nerady

9. 12. 2019  |  Vesmír 98, 676, 2019/12
Vybrat si správnou partnerku není klíčovou otázkou jen nás lidí, ale také svinek obecných (Armadillidium vulgare). Podrobněji tuto problematiku...
 

Štíří superschopnosti

11. 11. 2019  |  Vesmír 98, 611, 2019/11
„Když vybuchne atomovka, tak všechno vyhyne, ale švábi a štíři to přežijí,“ zní ponaučení, které si pamatuju z útlého dětství. To zní zajímavě,...
 

Chci žít ve tmě, protože dobře vidím

11. 11. 2019  |  Vesmír 98, 613, 2019/11
Praví jeskynní živočichové, tzv. troglobionti (viz Vesmír 98, 392, 2019/7–8), jsou k životu v jeskyni obvykle zřetelně adaptovaní, za nejběžnější...
 

Ticho prosím, kvetu!

7. 10. 2019  |  Vesmír 98, 547, 2019/10
Takzvaný syndrom areaktivní bdělosti neboli vegetativní stav či coma vigile je projevem těžkého poškození mozku, které vede ke ztrátě volních...
 

Jeskyně jako útočiště i past

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 392, 2019/7
Zoogeografové obvykle charakterizují naše středoevropské jeskyně jako postglaciální refugia a jejich obyvatele jako glaciální relikty....
 

Osminozí mlsalové

8. 7. 2019  |  Vesmír 98, 393, 2019/7
Pavoukovci jsou až na pár výjimek masožravci, avšak několik druhů s býložravými sklony najdeme i mezi druhově početnými pavouky (Vesmír 93, 672,...
 

Devonské řešení hrozby infanticidy

6. 5. 2019  |  Vesmír 98, 264, 2019/5
Kyjonožci jsou bazální skupinou pavoukovců (Arachnida) a naznačují, jak asi mohl vypadat původní akvatický předek všech pavoukovců....
 

Proč jsou jeskynní ryby bílé?

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 196, 2019/4
Ztráta pigmentu i ztráta zraku u jeskynních obyvatel je učebnicovým příkladem evoluce. Melanin, základní pigment, chrání tělo před UV zářením,...
 

K čemu potřebují kobylky bod G?

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 66, 2019/2
Zlé jazyky a některé feministky tvrdí, že entomologové, případně obecně muži jsou posedlí penisy. Jak jinak vysvětlit, že nové druhy hmyzu jsou...
 

Sháníte prodavače do svého obchodu?

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 68, 2019/2
Zatímco atributy dobré prodavačky jsou obecně známé a obchodníci požadují po svých zaměstnankyních, aby byly upravené, vstřícné a milé (lehké...
 

Co se můžeme naučit od štírků?uzamčeno

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 14, 2019/1
Spolupráce při lovu kořisti, dělba práce, výpomoc při péči o potomstvo, sociální chování, sebeobětování, sociální parazitismus – že by štírci na...
 

Síla mateřského pudu

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 692, 2018/12
Nejen v televizním zpravodajství některých našich společností se čas od času objevují zprávy o koťátkách adoptovaných fenkou. Adoptivní matky se...
 

Po stopách stopařů

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 554, 2018/10
Schopnost šířit se a specializovat se je pro evoluci velmi důležitá. Za ohromující druhovou diverzitou hmyzu bezesporu stojí jejich schopnost...
 

Želvy z Želvího souostrovíuzamčeno

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 402, 2018/7
Galapážské želvy mají dva typy krunýřů. Proč tomu tak je? Souvisí to snad s typicky želvím problémem, „jak se zase postavit na nohy, když mne...
 

Bičovec jde domů

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 333, 2018/6
Bičovci (Amblypygi) jsou relativně malá skupina pavoukovců s více než dvěma sty druhů obývající tropy a subtropy. Typické je pro ně silně...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné