mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2023/12

datum vydání: 4. 12. 2023
Téma měsíce: Antibiotická rezistence

Výběr redakce

Na počátku byl popel 2

Po loňském požáru Národního parku České Švýcarsko jsme v Pravčickém dolu odebrali vzorek půdy (viz Vesmír 101, 760, 2022/12). Začal tak projekt,...

Jak rychle okrást své bližníuzamčeno

Petr Vorel, 4. 12. 2023
Před čtyřmi sty lety se inflačně zhroutil měnový systém habsburského soustátí. Mincovním patentem z 28. prosince 1623 se platební síla tehdy...

Dva obory, které posouvají medicínu nejrychleji kupředu

Současnou medicínu posouvají nejrychleji dopředu genomika a informatika, nebo dokonce spojení obojího. Genomika je rovněž nauka o informacích –...

 

Úvodník

Bakterie: problémová rezistence, obdivuhodná adaptace

Jak jsem se dočetl v textu Heleny Žemličkové (s. 684), v Evropě zemře v důsledku onemocnění způsobených bakteriemi rezistentními na antibiotika...

Rozhovor

Dívám se číslům pod povrchuzamčeno

Odborně se zajímá o úmrtnost, nemocnost, zdraví, její doménou jsou demografické analýzy, modely a metody. O „počítání“ populací, vědeckých datech,...

Hlavní články

Hycean: Oáza na cestě k životu?uzamčeno

V atmosféře planety K2-18 b, která se nachází v obyvatelné zóně své hvězdy, byl nalezen metan, oxid uhličitý a dimetylsulfid. Může to být první...

Plíživá globální hrozba

Zavedení antibiotik do léčebné praxe snížilo počet úmrtí na infekční choroby a spolu se zavedením vakcinace a se zlepšením socioekonomických...

One Health: komplexní přístup k antibiotické rezistenciuzamčeno

Uspět v boji s antibiotickou rezistencí není možné bez mezinárodní spolupráce a dlouhodobého úsilí napříč obory. Tomu má napomoci koncept One...

Antibiotika v českém zemědělstvíuzamčeno

Jedním z hlavních cílů, které Evropská komise stanovila v Zelené dohodě pro Evropu (European Green Deal), je strategie Z farmy na vidličku (Farm...

Rostoucí problém s rezistentními kmeny v nemocnicíchuzamčeno

Všude na světě, i v těch nejvyspělejších zemích, se čas od času lékaři setkají s případem infekce způsobené bakteriemi rezistentními na všechna...

Klony útočíuzamčeno

V pozdních večerních hodinách přiváží sanitka na oddělení urgentního příjmu fakultní nemocnice mladého, dosud zdravého a aktivně sportujícího...

Bakteriofágy: únik od antibiotické rezistenceuzamčeno

Bakteriální viry, bakteriofágy, zkráceně fágy, napadají bakteriální buňky a dokážou je zničit. Významně ovlivňují evoluci bakterií, regulují...

Chvála (dřevěnému) uhlíuzamčeno

Zvykli jsme si, že lesní požáry vídáme jen ve zprávách ze Středomoří, Kalifornie nebo Austrálie. V létě loňského roku ale oheň zasáhl České...

Na počátku byl popel 2

Po loňském požáru Národního parku České Švýcarsko jsme v Pravčickém dolu odebrali vzorek půdy (viz Vesmír 101, 760, 2022/12). Začal tak projekt,...

Sukcese na Mosteckuuzamčeno

Do popředí zájmu při obnově krajiny po povrchové těžbě uhlí v severních Čechách se dostává jako přírodní nástroj obnovy sukcese. Výzkumy...

Skály a teplouzamčeno

„Objemové změny hornin podmíněné kolísáním teploty způsobují hlavně otevírání puklin, neboť při teplém, slunečném počasí se horniny na povrchu...

Jak rychle okrást své bližníuzamčeno

Před čtyřmi sty lety se inflačně zhroutil měnový systém habsburského soustátí. Mincovním patentem z 28. prosince 1623 se platební síla tehdy...

Vítězství dystopiíuzamčeno

Zdevastovanou krajinou táhnou vyhladovělý otec a syn nákupní vozík se zbytky zásob; rozhovor dvou klimatologů přeruší přílivová vlna zaplavující...

Dva obory, které posouvají medicínu nejrychleji kupředu

Současnou medicínu posouvají nejrychleji dopředu genomika a informatika, nebo dokonce spojení obojího. Genomika je rovněž nauka o informacích –...

Poznámky a glosy

Bezrucí, leč zručníuzamčeno

Po dopadu asteroidu započala nejen éra savců, ale i hadů. Drobní hadi, žijící pod zemí a připomínající dnešní slepčíky (Anomalepididae), byli...

Houby sají DNAuzamčeno

Kdybychom chtěli studovat zatím neprozkoumané místo na Zemi, téměř jistě bychom je našli v mořských hlubinách. Výzkum v takových oblastech je však...

Nad knihou

O molekulách a lidech

Napíše-li organický chemik knihu o lécích, můžete si být téměř jisti, že pro čtenáře mimo obor bude zcela nesrozumitelná. V takových knihách se...

Věda pod objektivem

Mikroskopy čarují

Pokročilé mikroskopické techniky spolu s počítačovým zpracováním obrazu nám umožňují pozorovat pouhým okem neviditelné struktury a jevy. Pomáhají...

Jazykový koutek

Syndrom podvodnice

Ráda bych vám pověděla nějakou lingvistickou zajímavost, přepadl mě ovšem imposter syndrom. Napíšu tedy podvodně přímo o něm. Impostor nebo také...

Mozaika

Komplikovaný vznik i-motivů DNAuzamčeno

Letos na jaře jsme si připomněli sedmdesáté výročí zveřejnění návrhu struktury DNA v časopise Nature. V průběhu času se ukázalo, že DNA může kromě...

Mikrobiální stopaři v říční plastosféřeuzamčeno

Jaká mikrobiální společenstva osidlují plastové odpadky v řekách? Podle studie zveřejněné v časopise Microbiome mohou obsahovat potenciálně...

12,86 TWh

Přesně tolik elektrické energie Německo dovezlo v období leden–září 2023 (přesněji od dubna, kdy ukončilo provoz svých posledních jaderných...

Stejný životní styl, stejné nemoci jater

Zhruba každý čtvrtý dospělý člověk na světě je postižen chronickým onemocněním označovaným jako ztukovatění jater spojené s metabolickou dysfunkcí...

Pohřbené pozůstatky dávné srážky

Před 4,5 miliardy let se mladá Země srazila s protoplanetou Theia. Z hmoty odmrštěné touto srážkou vznikl Měsíc. Přímé důkazy této dramatické...

Když houba napadne ledvinuuzamčeno

Špičkové experimentální vybavení posouvá hranice poznání. Mikroskopie nejen objevila buňky, ale její technologické pokroky nám umožnily nahlédnout...

DNA modifikovaná, přesto stabilníuzamčeno

Přirozená dvoušroubovice DNA je stabilní, přestože ji tvoří dva záporně nabité řetězce. Stabilitu zajišťují patrové interakce (přitažlivé...

Nádech–výdech

Překvapivý zatoulanec

Kdybyste se zeptali ornitologů, kde nejblíže by bylo možno pozorovat buřníčka žlutonohého (Oceanites oceanicus), sotva by vám doporučili moravské...

Robotická ruka z 3D tiskárny

Nová technologie 3D tisku umožňuje přímý tisk objektů kombinujících polymery různé tvrdosti a elasticity. Autoři ji demonstrovali tiskem robotické...

Anatomie svalového vlákna

Kryo-elektronová tomografie poskytla detailní pohled na strukturu 500 nm dlouhé části tlustého filamenta v srdeční svalovině. Tlustá filamenta,...

Zákulisí

Pražská druhá šance pro Davida Sabatiniho

Mohla by to být skvělá zpráva pro Ústav organické chemie a biochemie AV ČR a pro celou českou vědu. A dost možná i je. Čas ukáže. Vzhledem k...

Nadace Experientia nakročila k dlouhověkosti

Ve státní svátek 28. října převzala Hana Dvořáková z rukou prezidenta Petra Pavla medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. A aby těch zásluh...

Česká flóra: nový online projekt České botanické společnosti

Česká botanická společnost zřídila projekt Česká flóra na mezinárodním portálu iNaturalist. Profesionální i amatérští botanici zde mohou sdílet...

Cena za informování o klimatické změně

Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) pod vedením Tomáše Jungwirtha Březovského obdržel letošní Cenu za komunikaci změny klimatu, kterou...

Vertikála

Zapomenuté pedagogické reformy

1903: Pozoruhodná slova o moderní výchově pronesl věhlasný Ramsey (viz rámeček), professor university Glasgowské. Týž mezi jiným pravil: „Dnes...

Architektura

Sandleitenhof – proletářská idyla

Dnešní opěvovaný životní standard Vídně se odvíjí od rozsáhlé a kontinuální výstavby městského nájemního bydlení. To zde má už více než staletou...

Dopisy čtenářů

Tajemná Amazonie

ad Vesmír 102, 613, 2023/11 Krátká noticka o amazonské archeologii mi připomněla dvě nedávná zajímavá setkání s tímto tématem. Jedním z nich byl...

Bílé listy podzimu

V sobotu 14. října jsem pobýval v Telči a na pěšině mezi železniční tratí a Staroměstským rybníkem jsem si všiml několika málo kusů zcela bílých...

Přečetli jsme

Edward N. Luttwak: Státní převrat. Praktická příručka

Únor 1948 ani srpen 1968 nebyly podle autora státními převraty. V prvním případě nedošlo k plnému ochromení státního aparátu a převzetí probíhalo...

Richard Dawkins: S hlavou v oblacích. Vítězství nad gravitací

K čemu je létání dobré? Když je létání tak skvělé, proč některá zvířata o křídla přišla? To jsou názvy kapitol knihy známého evolučního biologa,...

Ústav představuje

Věda pro život

Špičkoví vědci, nejlepší vybavení, zázemí excelentního vědeckého centra BIOCEV. I to je Biotechnologický ústav Akademie věd ČR. Místo, kde se...

Diamantový open access: budoucnost vědeckého publikování?

Příběh obecnělingvistického časopisu Glossa: a journal of general linguistics ukazuje, že zatím nepříliš rozšířený systém diamantového open access...