Kosařová Marcela

RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D., (*1967) vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu v roce 1990 pracovala až do roku 2002 v Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze v oddělení molekulární a buněčné imunologie, kde se zabývala výzkumem genů a mechanismů kontrolujících vnímavost organismů na některá genetická onemocnění. V roce 2002 stála u zrodu Genetické laboratoře PRONATAL, kde pracuje dodnes. Věnuje se reprodukční genetice a zejména preimplantačnímu genetickému testování embryí. Absolvovala speciální průpravu v oboru vyšetřovací metody v lékařské genetice – molekulární genetika. Je členkou Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP a Asociace reprodukčních embryologů.

Počet článků: 2

Dva obory, které posouvají medicínu nejrychleji kupředu

4. 12. 2023  |  Vesmír 102, 722, 2023/12
Současnou medicínu posouvají nejrychleji dopředu genomika a informatika, nebo dokonce spojení obojího. Genomika je rovněž nauka o informacích –...
 

Nový cytokin IL-17

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 235, 1996/4
Cytokiny jsou malé peptidy produkované řadou různých buněk. Jsou to jakési signalizační molekuly působící hlavně v imunitním systému, kde ovlivňují...