Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1996/4

datum vydání: 5. 4. 1996

Úvodník

Úvaha u krbu

Člověk asi šlápl vedle. Spálil si většinu zásob paliva, které mu Země zanechala z dob svého uhlotvorného mládí, a co je horší, už si na to pálení...

Poznámky a glosy

O přeskakujících genech

Lidská buňka má v jádře 23 párů chromozomů. Dvaadvacet párů jsou tzv. autozomy a jeden pár jsou pohlavní chromozomy. U žen je tento pár tvořen...

Fyzická aktivita škodí zdraví

Již delší dobu je známo, že fyzická aktivita iniciuje oxidační poškození lipidů biologických membrán, tzv. peroxidaci lipidů. Pokusy se dělaly...

Paleontologie a amatérští sběratelé

Po celém světě se diskutuje o tom, jak se vyrovnat s negativními důsledky skutečnosti, že za zkameněliny se platí velké částky a že se proto staly...

O krok blíže k Enterprise

Vzrušený zájem veřejnosti vzbudila zpráva o devíti atomech antivodíku, které vyrobil a detektoval tým fyziků z Jülichu, Erlangenu, Darmstadtu a...

Víme, co je rok a co den?

Na konci půvabného článku Ing. Vašků o pranostickém roce (Vesmír 75, 18, 1996/1) čteme: „Země se kolem své osy otočí jedenkrát za den a jeden oběh...

Eseje

Kosmický výzkum dnes

Už neplatí, že nositeli kosmického výzkumu jsou dvě supervelmoci. Do vesmírné hry vstoupili Evropané a Japonci. Oba bývalí silní jezdci, zvyklí na...

Obrana pekařské kvasinky

My, Béžoví, ochránci pekařských kvasinek Saccharomyces cerevisiae, ke kterým se počítají i naše české pivovarské kvasinky S. cerevisiae var....

Mimozemšťané, vědci a média

„Soudě dle dokumentárního filmu promítaného v televizi, havaroval r. 1947 nedaleko americké vojenské základny talíř s mimozemšťanem, jehož tělo...

Nad knihou

PETR ŠKRABÁNEK, JAMES McCORMICK: Pošetilosti a omyly v medicíně

Lidstvo můžeme rozdělit zhruba na dvě skupiny – pacienty a lékaře, s podskupinou studentů medicíny. A těmto skupinám je kniha určena, je to tedy...

LIBUŠE OLIVOVÁ-NEZBEDOVÁ, MIROSLAVA KNAPPOVÁ, JITKA MALENÍNSKÁ, JANA MATÚŠOVÁ: Pomístní jména v Čechách

Soupisem v letech 1963 – 1980 shromáždilo onomastické pracoviště Ústavu pro jazyk český ČSAV asi půl milionu dokladů pomístních jmen z území České...

Jazykový koutek

příčina, důvod, účel

Jestliže si v rukopisu eseje „Pocit pikantnosti“ (Vesmír 75, 169, 1996/3) přečtu: „Krystalickým příkladem tohoto způsobu myšlení je například...

Mozaika

Únor ve vědě

Co dál po Hubblovu kosmickém teleskopu?Hubblův přístroj chrlí jeden objev za druhým. Astronomie bude ještě dlouhá léta žít z jeho přínosu. Nicméně...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Otrava líhem. Kdysi počal jsem postonávati, avšak ani nejpilnějším přemýšlením nemohl jsem zjistiti, odkud ta okamžiková závrať, to těžké dýchání...

Výtvarné umění

Chymická zahrada

Tak jsme se konečně dočkali: Veletržní palác byl opraven a sbírky moderního českého malířství a sochařství našly veřejné přístřeší. Galerie jsou...

Dopisy čtenářů

Životní prostředí a trvale udržitelný život

[...] Podle Richarda Martyho z americké EPA je principem [demokracie] informovanost – právo vědět a [...] povinnost být informován těmi, kdož mají...

Evoluce pohlavního rozmnožování

[...] Diskusi o rozdílu pohlavního a vegetativního množení jsem se jednou pokusil vést i u nás na škole. Na otázku, proč asi tolik organizmů...

Lék proti aidsu léčí také leukemii

[...] Autor používá pro “hairy cell leukemia″ výrazu “vlasatá leukemie″, což může být laboratorní slang, ale rozhodně se jedná o onemocnění nazvané...

Je to prostě zavedená praxe?

Přispěl jsem nedávno malým příspěvečkem do Vesmíru a rozhořčil se, jak byl můj konservativní pravopis – byť s korektními dubletami – redakcí...

Energetická bilance Země

Faktografie k energetice se hemží obrovskými čísly. Jakž takž si dovedeme představit dejme tomu tisíc desetihaléřů (sloupec vysoký dva metry,...

O šíření signálů v živých organizmech

/pokračování z předchozího čísla/ A nyní k příběhu, který jsme nakousli a opustili v okamžiku, kdy Fatt s Katzem poprvé naměřili miniaturní...

Vesmírný laser

V srpnu minulého roku bylo poprvé zpozorováno přírodní laserové záření z disku vodíkového plynu kolem hvězdy MWC 349 v souhvězdí labutě (Science,...

Betelgeuse a radost z poznání

Hvězdy jsou pro oko bodové zdroje záření, jeví se nám na obloze jako svítící body. Naopak Slunce, Měsíc, Velká galaxie v souhvězdí Andromedy,...

Okénko do nejvzdálenějšího vesmíru

Astronomové, zejména ti, kteří se zabývají kosmologií a vůbec studiem vzdáleného vesmíru, dostali k vánocům 1995 zcela pozoruhodný dárek: Hubblův...

Klementajn zpívala o Měsíci

Sondu vyhotovili v r. 1992 (NASA a Ministerstvo obrany USA, Ballistic Missile Defense Organization). U Měsíce pobyla dva měsíce a pak měla být...

Nechte je žrát kyanidy!

Výzkumnící z amerického úřadu pro dolování identifikovali bakterii Pseudomonas pseudoalcaligenes, která oxiduje a tím odbourává zbytkové kyanidy....

12 000 let staré vlasy „vráceny“ Indiánům

Metody, které moderní archeologie používá při svém výzkumu, se stále zlepšují a poskytují nesrovnatelně více informací, než tomu bylo dříve. Není...

Experimentální studium šéfů

Rozhovor s G. S. Beckerem, nositelem Nobelovy ceny za ekonomii, který vyšel loni v týdeníku Respekt, se mimo jiné zabýval i aspekty sociální...

Přemůže molekulární biologie aids?

Nejrozšířenější infekční původce aidsu je retrovirus (RNA-virus) HIV-1, který při svém šíření lidskou populací velmi rychle mutuje. Tato vlastnost...

Nové cesty v boji s HIV

Virus HIV je nebezpečný tím, že dokáže přelstít imunitní systém a úplně jej zničit. Miliony lidí očekávají od vědy naději na vyléčení, nebo alespoň...

Jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a rakovina

Vo víre neutíchajúcich diskusií o využívaní jadrovej energie poľahky zanikne hlas odborníkov, ktorí síce neplytvajú silnými slovami, ale poctivo a...

Sezonní dvojtvárnost babočky síťkované

Nejmenší z našich baboček (čeleď Nymphalidae) – babočka síťkovaná (Araschnia levana) – proslula v pozoruhodném spektru biologické literatury (např....

Krajina očima ekologů

Klíč pro souběžný výklad vlastností krajiny – charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků...

Aktuality

Z odborných časopisů

Jak se šíří nejstarší bakterie?Nedávno ohlásil S. L’Haridon izolaci nových termofilních organizmů z ropných vrtů. Nové “druhy″ patří do rodů...

Medicína a informační superdálnice

Ve věku elektronických médií a počítačových sítí mnohé zavedené pojmy nabývají nového smyslu. Týká se to i publikování odborné literatury. Ještě...

Nový cytokin IL-17

Cytokiny jsou malé peptidy produkované řadou různých buněk. Jsou to jakési signalizační molekuly působící hlavně v imunitním systému, kde ovlivňují...

K čemu je dobrá fugu

K tomu, aby pro vás japonský kuchař připravil rybu fugu, musí být ve speciálních kursech vyškolen a mít licenci. A i tak se každoročně několik...

Jak a proč dělají buňky superoxid

Nejznámějším příkladem produkce superoxidu jsou fagocyty, které jej používají k boji s bakteriální infekcí. Superoxid vzniká účinkem NADPH-oxidázy,...

Znovu o vzniku hmyzích křídel

Tak. A máme to tu znovu. Tentokrát James H. Marden a Melissa G. Kramerová ze Státní pensylvánské univerzity (USA) přišli s dalším důkazem pro svůj...

Zvláštní jazyk telefonických hovorů

Každý asi na vlastní kůži zažil situaci, kdy se mu jinak srdečný člověk jevil v telefonu jako úplný suchar. Ve srovnání s verbální komunikací lidí,...

Plísní proti ateroskleróze?

Plísně z rodu Aspergillus nemají nijak dobrou pověst, neboť vedou především u imunosupresivních pacientů ke smrtelným infekcím. V poslední době se...

Včely a sršni na pokračování

V loňském roce se ve Vesmíru objevila zpráva o tom, jak chytré, statečné a ke všemu odhodlané japonské včely bojují se svým tamním nepřítelem...

Syntetický kaučuk proti nádorům

Nádorový růst je optimálně zaručen jen tehdy, má-li dostatečný přívod kyslíku a živin krevní cestou. Pracovníci Vysoké technické školy...

Zbavíme sa olova?

Olovo vyvoláva vážne neurologické poruchy najmä u mladých ľudí. Hromadí sa v tukových tkanivách a telo sa ho zbavuje iba obtiažne. Do životného...