mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Míchal Igor

Ing. Igor Míchal, (*15.7.1932–†4. 8.2002), CSc., vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. V Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se zabýval krajinnou ekologií. Byl místopředsedou Společnosti pro trvale udržitelný život. Zemřel 4.8. 2002.

Počet článků: 4

Divočina jako kulturní objekt

4. 4. 2002  |  Vesmír 81, 187, 2002/4
Původně byla slovem divočina nazývána nekultivovaná neobydlená oblast (poušť, tundra, tajga…), ale ve středoevropských podmínkách jím označujeme...
 

Krajina očima ekologů

5. 4. 1996  |  Vesmír 75, 223, 1996/4
Klíč pro souběžný výklad vlastností krajiny – charakteristického reliéfu, funkčně propojených ekosystémů a historicky vzniklých civilizačních prvků...
 

Kdo je povolán k provádění Územních systémů ekologické stability?

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 184, 1995/4
"Ekologie obnovy je oním polem, kde by se měly protnout aktivity techniků, ochránců přírody a vědců-ekologů." Vřele souhlasíme, leč následující...
 

Životní prostředí a délka života

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 392, 1994/7
Průměrná délka lidského života se v posledních desetiletích v mnoha vyspělých zemích prodloužila. Československá republika začala v tomto směru...