Vesmír: 2002/4

datum vydání: 4. 4. 2002

Úvodník

Jazyk Darwinovýma očima

Dnes bych rád začal tím, čím jsem v lednovém úvodníku skončil. Nemusíte to hledat, stačí si vzpomenout na tyto tři věty: „Jakmile byl již vynalezen...

Glosy

Případ jedenadvacáté aminokyseliny

Selen patří mezi životně důležité stopové prvky. 1) Člověk ho potřebuje několik desítek mikrogramů denně a při dlouhodobém nedostatku je vystaven...

Eseje

Křesťanství a Evropa

Evropa je ve světovém měřítku velice zvláštní a jedinečný útvar. Není to a nikdy nebyla ani jednotná říše (jak si to představoval třeba Hitler),...

Letopočty, letokruhy, hieroglyfy, grify

Děkovačka herců končí, diváci dotleskali. Mráz ještě v těle, slzy setřeny, ano, jistě, jsem jednou z postav, kterou napsal Anton Pavlovič Čechov....

Kokcidie rodu Sarcocystis z afrických zmijí a Leoš Janáček

Prvoci rodu Sarcocystis jsou zástupci početné skupiny jednobuněčných parazitů žijících v nitru zvířecích i lidských buněk. Jejich životní cyklus...

Komentáře a názory

Divočina jako kulturní objekt

Původně byla slovem divočina nazývána nekultivovaná neobydlená oblast (poušť, tundra, tajga…), ale ve středoevropských podmínkách jím označujeme...

Motolice proti cukrovce?

Základním dogmatem dnešní imunologie je, že o výsledku imunitní reakce proti určitému patogenu rozhoduje poměr mezi uplatněním dvou...

Mikroevoluce ptačí migrace

Snad každý má vžitou představu rozdělovat ptáky na stěhovavé a nestěhovavé, tj. na ty, kteří se v pozdním létě a počátkem podzimu vytratí, a ty,...

O záhadné nemoci kmene Čamakoko a Indiánu Čerwuišovi

Když se v roce 1908 plavil známý český cestovatel Alberto Vojtěch Frič (1882–1944) proti toku řeky Paraguay, aby se setkal s příslušníky...

Nad knihou

MILOSLAV NEVRLÝ: Nejkrásnější sbírka. Krajiny České a Slovenské republiky

Hluboké změny, které postihly přírodu během posledního půlstoletí, se staly jedním z vážných problémů. Ničení přírodních hodnot či rušivé zásahy do...

Paul Thagart: Úvod do kognitivní vědy

Keďže v česko-slovenskom prostredí doteraz chýbal zasvätený pohžad na jednu z dozaista najzaujímavejších disciplín súčasnej vedy, vydanie...

Jan Zavřel a kol.: Pražský vrch Petřín

Je to sympatický nápad - sehnat dohromady 31 autorů a donutit je, aby v 37 kapitolách popsali přírodní a historické poměry jednoho kopce nad...

Jazykový koutek

Ředitel, který se k ničemu nehodí

Přívlastek je rozvíjející větný člen, jenž závisí na substantivu v kterékoli větné platnosti a blíže určuje (vymezuje) jeho význam. Tvoří s ním...

Mozaika

Mozaika - Věda na stránkách únorovéhö tisku

Jak zaútočit na asteroid Čas od času do naší planety vrazí cizí nebeské těleso (jádro komety nebo planetka), a pak může mít pozemský život namále....

Vertikála

Vesmír - O čem psal před lety

Krt vaknatý (Notoryctes typhlops). […] Stirling podnikl namáhavou cestu do oněch step, by seznal způsob žití podivného tvora ve vlasti jeho....

Vesmír. O čem psal před lety

Klokani v Austrálii. Již od roku 1864 australští majitelé ovcí obávali se o svá stáda pro veliké množení se v koloniích. Neobyčejný počet zvířat...

Diskuse

O irelevanci sociobiologie

V populárně-vědeckém diskurzu (k jehož kultivaci časopis Vesmír významně přispívá) začíná pozvolna vznikat dojem, že se pozice Jana Zrzavého...

Homicida a genocida: pokus o vysvětlení 1.

Oba články jsem psal puzen potřebou nabourat mýty, že zvířátka jsou hodná, Indiáni jsou hodní, jenom civilizovaní lidé jsou zlí; že budeme-li na...

Výtvarné umění

Jazyk a obraz

Běžně se hovořívá o jazyku výtvarného umění, o tom, že dílo vyjadřuje nějakou myšlenku, představu, pocit, že je odpovědí na nějakou otázku či...

Dopisy čtenářů

Ad Určení otcovství bez vzorku z otcova těla

Je nepochybné, že nejzajímavější události se odehrávají na rozhraních. Problémem zůstává, kudy tato rozhraní vedou. V článku je zmíněno, že...

Homicida a lidská přirozenost

Donedávna jsem si myslel, že vražda je selháním mezilidských vztahů způsobeným nepřebernými vnějšími okolnostmi (a jejich kombinacemi)...

Měření cantallockého trojúhelníku

V rámečku na s. 95 je uveden výpočet hmotnosti svrchní (5 až 20 cm mocné) vrstvy kamenité či oblázkové pouště na planině Nazca. Výpočet má některé...

Představujeme časopis

Představujeme časopis Životné prostredie (Revue pre teoriu a tvorbu životného prostredia)

Časopis vznikl již roku 1967, vychází šestkrát ročně a vydává jej Ústav krajinnej ekológie SAV. Šesté číslo roku 2001 je věnované téměř celé tématu...

K pojmu trvalo udržateľný rozvoj

Napĺňa ma beznádejou, keď počúvam kolegov ekológov opakovane používať termín trvalo udržateľný rozvoj. V inom ako zrejme len ekologickom kontexte...

Podivuhodní savci Austrálie

Všichni drobní draví vačnatci – a žije jich v Austrálii více druhů – mají charakteristický chrup. Skládá se ze 4 párů horních a 3 párů dolních,...

Florus Ignác Stašek

Technika daguerrotypie byla pojmenována po svém vynálezci, jímž se stal (díky spolupráci s vynálezcem heliografie Josephem Nicéphorem Niépcem)...

Srovnávací genomika

Projekt sekvencování lidského genomu i genomů jiných druhů s sebou přináší problém, kdo se postará o to, aby obrovské množství získaného materiálu...

Psychologie proniká do ekonomie

Hlavní proud ekonomického myšlení se o styčné plochy ekonomie s psychologií a o psychologické aspekty ekonomických modelů či teorií po většinu 20....

Svahové pohyby na Machu Picchu

Machu Picchu, horské město Inků, ční ze hřbetu And vysoko nad kaňonem řeky Urubamby. Pro svět bylo objeveno až r. 1911, a později archeologové...

Victoria na plavbě kolem světa

Z Kapverdských ostrovů na karibský ostrov Martinik je to 2100 námořních mil (4000 km) příjemné pasátové plavby Atlantským oceánem. Plachet se...

Bábel

Kniha Genesis obsahuje poutavé vyprávění o babylonské věži, v němž se vysvětluje vznik jazykové rozrůzněnosti. Verze krále Jakuba říká: Poznámky...

Aktuality

Izoflavonoid s aktivitou jako Viagra

Rostliny rodu Eriosema nazývají jihoafričtí Zuluové uBangalala. Většinu druhů rostlin uBangalala používají pro zmírňování nebo léčení impotence....

Jedovaté plyny léčí

Před pár lety se přišlo na to, že oxid dusnatý není jen znečištěninou ovzduší vznikající při blescích a při hoření fosilních paliv, ale i působkem...

Chatařem bez chaty

Domácí prameny zmiňují trempské chaty v Posázaví, horské chaty v Krkonoších, lovecké chaty v polesích navštěvovaných dolarovými cizinci, rekreační...

Svišťové, skřivani a Hromnice v Americe

V evropských zemích s katolickou tradicí se 2. února slaví svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice. Připomíná se, že Maria a Josef přinesli...

Regulace otcovských genů v samičích embryích

Savčí embryo musí záhy po svém vzniku zjistit, zda bude samcem či samicí, a dál se už vyvíjet příslušným směrem. Pohlaví je u savců určeno...

Jak se tělo brání při mozkové mrtvici

Jestliže se při ateroskleróze ucpe nebo poškodí céva v mozku, vyvolá to v postižené části nekrózu z nedostatku kyslíku ischemické poškození. Při...