Ložek Vojen

RNDr. Vojen Ložek, DrSc., (*1925) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá geologií kvartéru. Věnuje se též malakozoologii a přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Z jeho knižních publikací připomeňme alespoň: Příroda ve čtvrtohorách (Academia, 1973), Zrcadlo minulosti (Dokořán, 2007).

Počet článků: 41

Takový nečekaný e-mail

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 193, 2018/4
Krátce po vydání letošního lednového čísla přišel na adresu redakce e-mail. Jarmila Veronika Pospíšilová z Valtic se v něm, inspirována článkem...
 

Dědictví glaciáluuzamčeno

9. 3. 2017  |  Vesmír 96, 176, 2017/3
Světová změna podnebí a obavy z jejích následků na jedné straně a řada nových poznatků o poměrech v posledním glaciálu na straně druhé přímo...
 

Bludné cesty kvartérní malakozoologieuzamčeno

9. 6. 2016  |  Vesmír 95, 360, 2016/6
Zatímco mořští měkkýši se odedávna významně uplatňovali v paleontologii od kambria až po kvartér, kontinentální malakofauna dodnes zůstala jakousi...
 

Glaciální krajina Moravy v novém pohleduuzamčeno

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 524, 2015/9
Po delší přestávce vyšla r. 2014 opět souborná publikace o našem kvartéru, s klasickým názvem Morava v době ledové, z pera profesora Masarykovy...
 

Nový pohled do světa našich měkkýšůuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 248, 2014/4
V tomto roce uplyne 50 let od vydání poslední souborné monografie o českých a slovenských měkkýších Quartarmollusken der Tschechoslowakei (Ložek...
 

Po stopách skrytých refugiíuzamčeno

31. 10. 2013  |  Vesmír 92, 635, 2013/11
Skrytá refugia jsou extrémně chráněná stanoviště, na nichž mohly přežít glaciál druhy mírného pásma v rámci svého dnešního areálu. Otázka jejich...
 

Odvrácená tvář půdyuzamčeno

3. 10. 2013  |  Vesmír 92, 574, 2013/10
Nauka o půdě se u nás, podobně jako i jinde, donedávna rozvíjela a praktikovala téměř výhradně v rámci zemědělských věd, což je pochopitelné, neboť...
 

Trojdílný holocén ve světle poznatků z našich luhů a hájůuzamčeno

5. 9. 2013  |  Vesmír 92, 508, 2013/9
Pokorného článek o návrhu základního, celosvětově platného dělení holocénu – geologického období, v němž žijeme – přímo vybízí, abychom uvedený...
 

Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 144, 2013/3
Český kras však zdaleka není jen klasickým územím silurského a devonského útvaru starších prvohor, neboť nabízí i pestrý výběr jiných přírodních...
 

Holocén

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 397, 2012/7
Recenze (Vesmír 91, 305, 2012/5) autorovi Neklidných časů vytýká, že na s. 114–115 píše, že „se naše území ukazuje jako značně klimaticky...
 

Případ pěnitec

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 235, 2012/4
Historie odhalení podstaty a významu pěnitce názorně ilustruje, jakými zákruty a stíny se ubírá vědecké poznání, a protože se odehrávalo z velké...
 

Nejen buk, ale i vřetenatka

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 701, 2011/12
To, co Petr Pokorný píše o buku a historii jeho rozšíření, téměř doslova platí i pro drobného plže vřetenatku obecnou (Alinda biplicata), který je...
 

Bezlesí v české krajině

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 561, 2011/10
Krásův článek o tureckém zalesňování barvitě líčí, jak se tisícileté turecké pustiny pod rukou lesníků mění nebývalým tempem na lesní krajinu,...
 

Přírodní park Hřebeny

5. 5. 2011  |  Vesmír 90, 286, 2011/5
Poměrně bohatý soubor středočeských přírodních parků se výnosem Rady Středočeského kraje ze 14. září 2009 rozrostl o nové území této kategorie....
 

Výkyvy podnebí, křivky teplot a měkkýší fauna

13. 1. 2011  |  Vesmír 90, 22, 2011/1
Ještě v polovině 20. století se výzkum nejmladší geologické historie – kvartéru (čtvrtohor) – opíral o klasické geologické metody: o studium jeho...
 

Hvozd, nebo savana?

6. 4. 2010  |  Vesmír 89, 235, 2010/4
V příspěvku o lesích středoevropských nížin „Hluboké hvozdy, nebo pokřivené křoví?“ se R. Hédl a P. Szabó vracejí k dávnému problému, který již...
 

Bioarcheologie, nový obor na pomezí přírodních a historických věd

14. 1. 2010  |  Vesmír 89, 64, 2010/1
Vzkvétající rodina multidisciplinárních oborů se opět rozrostla o nové odvětví – bioarcheologii – jež se objevuje v titulu sborníku vydaného...
 

Divočina ve světle paleoekologických poznatků

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 513, 2009/7
Článek Radima Hédla „O divočině, divokosti a ochraně přírody“ je jedním z příspěvků, které přináší vlna zvýšeného zájmu o ochranu dnes tolik...
 

Dvojí tvář komunismu v obraze krajiny

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 515, 2009/7
Komunistický režim si velice zakládal na své jednotě, kterou tvrdě prosazoval ve všech oborech společenského i hospodářského života, ve skutečnosti...
 

Na cestě od modelu k realitě

11. 6. 2009  |  Vesmír 88, 392, 2009/6
V současné době jsme účastníky hlubokých kulturních proměn, na nichž má hlavní podíl obecné využívání internetu a stále dokonalejších počítačů....
 
Strana: [1]  [2]  [3]