Vesmír: 2012/4

datum vydání: 5. 4. 2012

Úvodník

Já u pramene žízní hynu

Gottfried Schatz a Ladislav Kováč,2) emeritní profesoři z generace otců-zakladatelů molekulární biologie, varují – a na nás je se zamyslet, zda jde...

Hlavní články

Jak spolehlivé jsou spolehlivé metody?

V červenci 1989 se Patricia, David a tříměsíční Ryan přestěhovali ze St. Louis kousek na jih do nového domu u jezera Wauwanoka. „Byl to...

Snaha sociologie býti exaktní vědou aneb Marná lásky snaha

Sociologie jako jedna ze sociálních či humanitních věd se čas od času stává obětním beránkem nevědomosti osob úředních či jinak pomazaných, ale žel...

Projevy mladokvartérní tektoniky v zóně okrajového sudetského zlomu

V posledních 30 letech se ve světě rozvíjí geovědní disciplína zvaná paleoseismologie. Tento obor zkoumá projevy velkých prehistorických...

50 let Mikrobiologického ústavu

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.,  Vesmír 91, 215, 2012/4 Houby v zimním lese, Vesmír 91, 216, 2012/4 Život bez mikrobů, Vesmír 91, 218,...

Houby v zimním lese

Při vstupu do lesa často zvedáme zrak ke korunám stromů. Ale nejen tam. Zástupy houbařů obracejí oči spíše k zemi, a když mají štěstí, vytahují po...

Život bez mikrobů

Množství mikrobů, které žijí na našich sliznicích a kůži, desetkrát převyšuje počet buněk lidského těla a jejich všechny funkce nejsou zdaleka...

Zelené řasy zapomenuté a znovu nalezené

Jak zelené řasy rostou a jak se dělí, zajímalo třeboňské pracoviště Mikrobiologického ústavu po dlouhá léta možná jako jedinou laboratoř na světě....

Dřevokazné houby pomáhají regenerovat životní prostředí

Znečistění životního prostředí představuje velký ekologický problém. Jeho zdrojem jsou průmyslové a zemědělské aktivity, vzniklé odpady a následné...

Směrování cytostatik

Léčba vážně nemocných pacientů představuje pro lékaře vždycky odpovědný a nesnadný úkol. Jak intenzivně léčit, a přitom život pacienta neohrozit?...

Nové objevy ze světa houbových symbiontů podkorního hmyzu

Za co mohou symbiotické houby hmyzu Hmyz – až na výjimky, jako například termiti nebo rybenky – není schopen trávit hlavní složku buněčných stěn...

Kam v Čechách za extrémofilními řasami a sinicemi

Výzkum extrémofilních organismů je jedním z nejzajímavějších témat současné mikrobiologie. V honbě za novými druhy vědci zkoumají termální vřídla,...

Rezistence na antibiotika je 30 000 let stará

Objev antibiotik před více než 70 lety zahájil období objevů a hledání nových antimikrobiálních látek a jejich využití v humánní a veterinární...

Úsměv, prosím!

Úsměv, nebo cenění zubů? Úsměv a smích jsou u člověka většinou vnímány jako prosociální projevy související s pozitivním naladěním jedince. Tyto...

Případ pěnitec

Historie odhalení podstaty a významu pěnitce názorně ilustruje, jakými zákruty a stíny se ubírá vědecké poznání, a protože se odehrávalo z velké...

Co je to gen?

Se vstupem molekulární genetiky na kolbiště vědy bylo objeveno, že genetická informace je uložena v organismech ve formě pořadí nukleotidů v DNA...

Dvě mouchy jednou ranou

Na pravidelné schůzi Německé fyzikální společnosti v Berlíně se 14. června 1912 sešel slušný počet členů. Přednášet měl totiž Max Laue, teoretik s...

Nobelovy ceny

Kvazikrystaly

Co je to krystal Pro většinu z nás je typickým znakem krystalu jeho tvar. Krystaly jsou omezené krystalovými plochami. Různé látky krystalizují v...

Glosy

Krajně neúplný slovník divných věcí a podezřelých procesů 3

Značkový bůh: komerčně úspěšnější značka boha. Elektronická diktatura: způsob kontroly a likvidace nepohodlných lidí přes elektronická média. Dřív...

Co je to kinetické Monte Carlo

Bereme jako samozřejmost, že jakoukoliv barvu, kterou člověk vnímá, lze složit ze tří základních barev (červená, zelená, modrá – stačí se podívat...

Chiméry makaků

Roku, Hex a Chimero jsou sympatičtí opičáci. Na první pohled není na malých makacích nic zvláštního. Hvězdami sdělovacích prostředků se stali pro...

Amazonská houba rostoucí na polyuretanu

Polyuretan, objevený v roce 1940, je polymer, který se vyrábí slučováním diizokyanátů s vícesytnými alkoholy. Podle druhu použitých surovin lze...

Evropu obchází strašidlo – strašidlo KONTAMINACE

Když došlo v polovině osmdesátých let minulého století ke zrození forenzní genetiky, nikdo netušil, že věrohodnost výstupů této nové a fascinující...

Mokřady kontra vetlendy

Byl jsem kdysi přítomen vzrušenému jednání odborníků, kteří rozhodovali, jaký je nejvhodnější český ekvivalent k anglickému odbornému termínu...

Jak zavřít kanálky bolesti v místě podráždění?

Bolestivé vjemy nás sice chrání před poškozením, ale prudká akutní nebo dlouhodobá chronická bolest život velmi znepříjemňuje. Výzkumný tým Dr....

Nad knihou

Od mikrobiologie k imunologii

Publikace Ekologie mikroorganismů s podnázvem Ilustrovaný lexikon biologie, ekologie a patogenity mikroorganismů od V. Klabana, a druhé,...

Architektura

Potenciál uměleckých výstav

 Italské Benátky bezpochyby představují jeden ze symbolů masového turistického ruchu. Ale pro uměnímilovnou komunitu nabízejí mnohem více než jen...

Zaznamenali jsme

Kam míří Brazílie

Měnícímu se světu se již věnovala diskuse v lednu 2011. Tehdy se zaměřila na kolapsy společností (Vesmír 90, 154, 2011/3). Zákonitě musely přijít...

Představujeme ústavy

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.komerce

Historie Mikrobiologického ústavu AV ČR začíná rokem 1948, kdy profesor Ivan Málek odešel z Prahy na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci...

Aktuality

K čemu je dobré stabilimentum v pavoučí síti

Pavoučí sítě jsou obdivuhodnými architektonickými díly a rafinovanými nástroji na lapání létavého hmyzu – hlavní potravy většiny pavouků. Sítě jsou...

Autisté nedbají na sociální reputaci

To tvrdí Keise Izuma se spolupracovníky v nedávném čísle prestižního časopisu PNAS. Když byli zdraví jedinci požádáni, aby přispěli na charitu,...

Jak mnohonožky poznají hranice svého areálu?

Areály výskytu dvou druhů mohou být alopatrické (tj. nedotýkají se; druhy se nepotkávají), parapatrické (dotýkají se; druhy se potkávají na hranici...

Je autismus v genech?

Dnes už téměř nikdo nepopírá obrovský vliv prostředí na rozvoj poruch autistického spektra (PAS), a to jak u konkrétního jedince, tak na zvyšující...

Štírenky jako obyvatelé jeskyní

Štírenky (Palpigradi) jsou drobní pavoukovci s délkou těla 1–2,5 mm, kteří obývají jeskyně a dutiny v hlubších vrstvách půdy, zejména však v...

Obří sítě madagaskarských pavouků

Rod Caerostris z čeledi křižákovitých zahrnuje v současnosti 11 druhů pavouků žijících v tropech Starého světa (snímek jednoho z nich viz Vesmír...

Placebo nevyžaduje pozornost

Placebo efekt značí vliv obdržení látky či podstoupení procedury, který nelze přisoudit vnitřní síle této látky či procedury. Zatímco dříve se...

Nejmenší chameleoni

Za nejmenšími chameleony světa musíte na severní Madagaskar (viz rovněž Vesmír 74, 556, 1995/10). Zde v opadaném listí deštného pralesa byla...

Výstražné blikání

Světlušky používají své studené světlo (bioluminiscenci) především k nalezení partnera. Některé druhy svítí nepřerušovaně, jiné blikají. Zároveň je...

Grignardovo činidlo – sto let od udělení Nobelovy ceny jeho objeviteli

Každý, kdo se jen trochu seznámil s organickou chemií, slyšel někdy o Grignardovu činidlu. Těm, co již zapomněli, o co jde, malé připomenutí....