Aktuální číslo:

2021/2

Téma měsíce:

Stres

Placebo nevyžaduje pozornost

 |  5. 4. 2012
 |  Vesmír 91, 193, 2012/4

Placebo efekt značí vliv obdržení látky či podstoupení procedury, který nelze přisoudit vnitřní síle této látky či procedury. Zatímco dříve se vědci zkoumající placebo efekt zajímali především o jeho existenci, v poslední době se začínají zaměřovat na procesy, na kterých spočívá. V předchozích výzkumech se ukázalo, že důležitou roli v placebo efektu hraje očekávání. Například očekávání zmírnění bolesti spjaté s podáním placeba tak může vést k jejímu skutečnému utlumení. Jedním z možných vysvětlení vlivu očekávání je, že odpoutává pozornost od nežádoucího stavu. Placebo tak podle tohoto vysvětlení snižuje bolest tím, že trpící člověk s jeho pomocí zaměří pozornost na něco jiného. Skupina vědců se rozhodla tuto možnost v novém výzkumu ověřit. Autoři výzkumu vycházeli z toho, že pokud by placebo efekt spočíval na odpoutání pozornosti od bolestivého podnětu, pak by jiný způsob odvedení pozornosti neměl již dále bolest snižovat.

Výzkumníci sehnali pro svou studii 30 pokusných osob. Bolest vyvolávali pomocí termody umístěné na předloktí. Termoda byla nastavena u každého účastníka výzkumu tak, aby zvýšením teploty způsobovala středně silnou bolest. Před započetím každého sezení byl pokusným osobám na předloktí aplikován krém bez jakékoli účinné látky. V různých experimentálních podmínkách jim bylo řečeno, že se jedná o kontrolní krém, nebo o krém obsahující látku zmírňující bolest. Každé sezení se skládalo z několika bloků. V některých blocích měly pokusné osoby vykonávat při aplikaci bolesti úkol na odvedení pozornosti, v jiných pouze sledovat obrazovku. V rámci zmiňovaného úkolu byla na monitoru zobrazována písmena a pokusné osoby měly u každého určit, zda se totéž písmeno objevilo na obrazovce o tři písmena dříve. Experimentální uspořádání tedy vytvořilo celkem čtyři podmínky. Ty se lišily podle toho, zda bylo účastníkům řečeno, že obdrželi krém s analgetickým účinkem, a zda měli reagovat na popsaný úkol. Výzkumníci sledovali vliv těchto dvou faktorů na hodnocení bolesti způsobené termodou.

Ukázalo se, že bolest byla úspěšně snížena odpoutáním pozornosti i očekáváním analgetického účinku krému. Podstatné však je, že se za přítomnosti obou faktorů efekty sčítaly. Protože nebyl žádný náznak zmírnění vlivu některého z faktorů, výsledky svědčí pro to, že placebo efekt nespočívá v odvedení pozornosti od zdroje bolesti. Informace o analgetickém účinku krému také nijak nezhoršovala výsledky v úloze, což dále podporuje to, že placebo efekt nevyžaduje využití pozornosti.

Studie tedy ukazuje, že vliv očekávání při placebo efektu pravděpodobně nezávisí na odvedení pozornosti od nežádoucího stavu. Autoři uvádějí jako alternativní vysvětlení možnost, že očekávání spojené s podáním placeba může vést k zmírnění úzkosti, což v důsledku způsobuje placebo efekt. Není nicméně jasné, zda lze výsledky výzkumu zobecňovat i na placebo efekt u jiných stavů, než je bolest. Placebo efekt je totiž značně různorodý a již dříve se zjistilo, že procesy, na nichž v různých situacích spočívá, se výrazně liší. Přesto má tento výzkum i praktické uplatnění. Ukazuje totiž, že při bolestivé proceduře může pomoci kromě aplikace analgetika také odvedení pozornosti jedince, který úkon podstupuje. (Buhle J. T. et al.: Distraction and Placebo: Two Separate Routes to Pain Control. Psychological Science, doi: 10.1177/0956797611427919)

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie
RUBRIKA: Aktuality

O autorovi

Štěpán Bahník

 

Doporučujeme

Rypoši mluví nářečími

Rypoši mluví nářečími audio

Jaroslav Petr  |  1. 2. 2021
Afričtí hlodavci rypoši lysí (Heterocephalus glaber) opět překvapili. K pozoruhodným vlastnostem, k nimž patří odolnost proti palčivé bolesti,...
Jak čelit nedůvěře v očkování?

Jak čelit nedůvěře v očkování?

Klesající proočkovanost v západním světě byla Světovou zdravotnickou organizací (WHO) označena za jednu z největších hrozeb budoucnosti. Jako...
Ať strom života rozkvete detaily

Ať strom života rozkvete detaily uzamčenovideo

Ondřej Vrtiška  |  1. 2. 2021
Jak se z jedné buňky vyvine složitý mnohobuněčný organismus? Jaké je genetické a molekulární pozadí obrovské rozmanitosti forem a tvarů, jimiž...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné