Farmakologie

Povolávací rozkaz pro T-lymfocyty uzamčeno

Jan Kulhavý | 6. 5. 2024 | Vesmír 103, 254, 2024/5

Rakovina prostaty je u mužů jednou z hlavních příčin úmrtí spojených s nádorovým onemocněním. Nejvýznamnějším biomarkerem nádorů prostaty je v...

Srdečních selhání ubude

Stanislav Rádl | 2. 4. 2024 | Vesmír 103, 193, 2024/4

ad Vesmír 103, 2024/3 Článek Tomáše Nováka Pomohou léky na diabetes s léčbou srdečního selhání? je založený na publikaci v časopise Journal of...

Blíží se pokrok v boji proti zneužívání opiátů?

Blíží se pokrok v boji proti zneužívání opiátů? uzamčeno

Stanislav Rádl | 4. 3. 2024 | Vesmír 103, 152, 2024/3

Opioidní léčiva, jejichž typickým představitelem je morfin, jsou odedávna užívána k léčbě silných bolestí. Jejich užívání je však spojeno s řadou...

Něco se chystá

Stanislav Rádl | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 5, 2024/1

ad Vesmír 102, 697, 2023/12 Snažím se dlouhodobě sledovat oblast fágové terapie bakteriálních infekcí, a tak jsem si se zájmem přečetl v...

Sklady AGT vyprodány. Snížit tlak – teď!

František Vyskočil | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 7, 2024/1

Ledviny se někdy kvůli lepší filtraci dožadují vyššího tepenného tlaku krve. K zúžení kapilár, jež vede k vzrůstu tlaku, slouží hormon renin. Ten...

Důležitý objev v oblasti kovalentních inhibitorů

Důležitý objev v oblasti kovalentních inhibitorů uzamčeno

Stanislav Rádl | 8. 1. 2024 | Vesmír 103, 48, 2024/1

Kovalentní inhibitory proteinových kináz se používají především v léčbě nádorových onemocnění, potenciál mají i v léčbě autoimunitních chorob....

One Health: komplexní přístup k antibiotické rezistenci

One Health: komplexní přístup k antibiotické rezistenci uzamčeno

Monika Dolejská | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 686, 2023/12

Uspět v boji s antibiotickou rezistencí není možné bez mezinárodní spolupráce a dlouhodobého úsilí napříč obory. Tomu má napomoci koncept One...

Rostoucí problém s rezistentními kmeny v nemocnicích

Rostoucí problém s rezistentními kmeny v nemocnicích uzamčeno

Jan Závora | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 691, 2023/12

Všude na světě, i v těch nejvyspělejších zemích, se čas od času lékaři setkají s případem infekce způsobené bakteriemi rezistentními na všechna...

O molekulách a lidech

O molekulách a lidech

Ondřej Vrtiška | 4. 12. 2023 | Vesmír 102, 728, 2023/12

Napíše-li organický chemik knihu o lécích, můžete si být téměř jisti, že pro čtenáře mimo obor bude zcela nesrozumitelná. V takových knihách se...

Transportní váčky pro komunikaci mezi buňkami i pro dopravu léků

Transportní váčky pro komunikaci mezi buňkami i pro dopravu léků komerce

Josef Tuček | 4. 9. 2023 | Vesmír 102, 506, 2023/9

Když Andrea Gálisová přijela do Weizmannova vědeckého institutu v izraelském městě Rechovot zkoumat přenos signálů mezi buňkami, čekala ji dvojí...