Farmakologie

První digitální tableta schválena FDA

Stanislav Rádl | 8. 1. 2018 | Vesmír 97, 9, 2018/1

U některých skupin pacientů je značným problémem spolupráce pacienta s lékařem při užívání léčiva. Problematická je například u dětských či...

Argument pro homeopatii?

Radkin Honzák, Václav Hořejší | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 609, 2017/11

Ad Vesmír 96, 552, 2017/10 Autor uvádí, že „je zřejmé, že podobné mechanismy se uplatňují i při některých klinických imunoterapeutických postupech...

Mitochondrie, nový cíl protirakovinné terapie uzamčeno

Kateřina Rohlenová, Jakub Rohlena, Jiří Neužil | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 644, 2017/11

Na mitochondrie rakovinných buněk nahlížíme jako na důležité centrum metabolismu nádorové buňky, a tudíž i jako na cíl protinádorové terapie....

Homeopatie nemá mít výjimky

Ondřej Vrtiška | 6. 11. 2017 | Vesmír 96, 614, 2017/11

Dvanáctičlenná pracovní skupina Expertní rady evropských akademií (EASAC), jejímž členem byl vedle lékařů, biochemiků a dalších odborníků...

Jsou registrované klinické studie věrohodnější?

Petr Sucharda | 2. 10. 2017 | Vesmír 96, 544, 2017/10

Klinické studie jsou rozhodujícím podkladem pro povolení nových léků, postupů a technologií, a tedy pro jejich uplatnění v léčbě (nebo prevenci)...

Bakterie nesou lék

Bakterie nesou lék

Ondřej Vrtiška | 6. 10. 2016 | Vesmír 95, 549, 2016/10

Do hypoxických oblastí nádorů, odolných vůči běžně používaným způsobům léčby, lze účinné látky dopravit pomocí nanonosičů, dosud se to však...

Opravdu velmi silné placebo uzamčeno

Radkin Honzák | 7. 1. 2016 | Vesmír 95, 13, 2016/1

Když v padesátých letech nazval H. K. Beecher svou metaanalýzu The powerful placebo, netušil, jak prorocká slova to jsou.1) On sice došel k dnes...

Běžně předpisované léky ovlivňují morální rozhodování

Petr Sucharda | 3. 12. 2015 | Vesmír 94, 666, 2015/12

Zdraví dobrovolníci podstoupili test, ve kterém se rozhodovali, jakou částku jsou ochotni obětovat z předem stanovené odměny, aby se sami vyhnuli...

Nová naděje pro léčbu nespavosti

Nová naděje pro léčbu nespavosti uzamčeno

Stanislav Rádl | 5. 11. 2015 | Vesmír 94, 615, 2015/11

Peptid orexin podporuje stav bdělosti a jeho nedostatek způsobuje narkolepsii. Nabízí se proto využití fyziologických pochodů s ním spojených k...

Úspěšná učebnice

Úspěšná učebnice

Jiří Patočka | 1. 10. 2015 | Vesmír 94, 589, 2015/10

Když se nějaká kniha dočká v průběhu 13 let svého třetího vydání, musí být velmi dobrá. A to je právě případ učebnice Farmakochemie. O druhém...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné