Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Aktuální číslo:

2024/7

Téma měsíce:

Čich

Obálka čísla

Proti odolným bakteriím

 |  3. 6. 2024
 |  Vesmír 103, 321, 2024/6

Ad Vesmír 103, 255, 2024/5

Článek se týká zosurabalpinu, potenciálního léčiva vyvíjeného ve spolupráci firmy Roche a Harvardovy univerzity, které vstoupilo do první fáze klinického hodnocení pro léčbu infekcí způsobených karbapenem-rezistentní Acinetobacter baumannii (CRAB). Toto léčivo působí zcela novým mechanismem, a pokud by prošlo úspěšně dalšími fázemi klinického hodnocení, bylo by zajisté velkým přínosem.

Pokud jde o rezistenci k antibiotikům, jednou z nejproblematičtějších bakterií je už řadu let Acinetobacter baumanii rezistentní jak vůči penicilinům, cefalosporinům a aminoglykosidům, ale i moderním fluorochinolonům. Donedávna byly považovány za léčbu poslední instance karbapenemy, v poslední době ale je hlášena poměrně často i rezistence k těmto antibiotikům. Na druhou stranu jsou bakterie Acinetobacter neobvyklé v tom, že jsou citlivé na sulbaktam, což je látka používaná v kombinaci s betalaktamovými antibiotiky jako tlumič (inhibitor) bakteriální beta-laktamázy nemající proti běžným bakteriím obvykle tlumivý účinek. Této citlivosti k sulbaktamu bylo využito při vývoji nových kombinací antibiotik proti multirezistentním kmenům A. baumanii. A minulý rok americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil nový lék v této indikaci Xacduro, což je společně balený infuzní přípravek obsahující sulbaktam a další, dosud jako samostatné léčivo neschválený durlobaktam. Klinické hodnocení proti infekcím působeným karbapenem-rezistentní A. baumannii vykázaly podstatně lepší účinnost než srovnávací lék volby kolistin (polymyxin E). Počet zemřelých ve skupině léčené touto kombinací byla sice podstatně nižší (19 %) než u kolistinu (32 %), přesto je účinek Xacdura nepřesvědčivý a jistě je zde velký prostor ke zlepšení. To může být dosaženo buď optimalizací užití kombinací sulbaktamu a durlobaktamu s dalšími antibiotiky, nebo zavedením antibiotik působících zcela jiným mechanismem. A v tom spočívá nadějnost zosurabalpinu.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie, Bakteriologie

O autorovi

Stanislav Rádl

Doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., (*1951) vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze. Poté nastoupil do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze, kde se zabýval hlavně výzkumem originálních antibakteriálních léčiv a později nenarkotických analgetik. Po začlenění tohoto ústavu do struktury firmy Zentiva vedl skupinu vyvíjející syntézu generických léčiv a od roku 2017 tam působí jako konzultant. Na VŠCHT přednáší profilový předmět farmakochemie.
Rádl Stanislav

Doporučujeme

Algoritmy pro zdraví

Algoritmy pro zdraví

Ondřej Vrtiška  |  8. 7. 2024
Umělá inteligence proniká do medicíny a v následujících letech ji nejspíš významně promění. Regina Barzilay z MIT má pro vývoj nástrojů...
Mají savci feromony?

Mají savci feromony?

Pavel Stopka  |  8. 7. 2024
Chemická komunikace je způsob předávání a rozpoznávání látek, jímž živočichové získávají informace o jiných jedincích, o jejich pohlaví a věku, o...
Jak funguje moderní speleologie

Jak funguje moderní speleologie uzamčeno

Michal Filippi, Jan Sirotek  |  8. 7. 2024
Přesně před 150 lety byla na prodej Mamutí jeskyně. Systém, který do té doby sloužil jako místo pro těžbu ledku z guana, byl k mání za pouhých...