Petrusek Miloslav

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc., (*15.10.1936–19.8.2012) vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně. Na Fakultě sociálních věd UK v Praze se zabývá historií sociologie, teoretickou sociologií a sociologií soudobých společností. V roce 2003 Francie udělila Miloslavu Petruskovi řád rytíře Akademických palem. Pro nakladatelství Academia napsal knihu Společnost naší doby (spolu s Janem Balonem). Je členem Učené společnosti ČR.

Počet článků: 12

Proč jsou intelektuálové na světě?

6. 12. 2012  |  Vesmír 91, 740, 2012/12
Nechtěje psát o intelektuálech a jejich sociální roli (pokud jim jakousi vůbec přisoudíme) bez solidnější přípravy, porozhlédl jsem se po vlastní...
 

75 let od úmrtí TGM

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 480, 2012/9
V roce 1892 vyšla kniha Maxe Nordaua (Simona Maximiliana Südfelda, významného sionisty) Entartung, která se pod anglickým názvem Degeneration stala...
 

Nuda jako sociální fenomén

7. 6. 2012  |  Vesmír 91, 330, 2012/6
Poprvé jsem se setkal s problémem nudy jako vážným problémem moderní civilizace v Kacířských esejích Jana Patočky z roku 1972. Patočka nejprve...
 

Snaha sociologie býti exaktní vědou aneb Marná lásky snaha

5. 4. 2012  |  Vesmír 91, 204, 2012/4
Sociologie jako jedna ze sociálních či humanitních věd se čas od času stává obětním beránkem nevědomosti osob úředních či jinak pomazaných, ale žel...
 

Opravdu všichni lžeme?

8. 3. 2012  |  Vesmír 91, 135, 2012/3
Konrad Paul Liessmann, jehož kniha o „nevzdělané společnosti“ vzbudila hodně pozornosti, napsal v publikaci Hodnota člověka (2010), že všichni bez...
 

O životě v časech postheroických

9. 2. 2012  |  Vesmír 91, 76, 2012/2
V humanitních vědách jsme donedávna žili v časech „post“. Tato předpona ovládla téměř celý humanitní „diskurs“, takže máme postfordismus,...
 

Velká Fermatova věta, romská otázka a antinomie „sociologického rozumu“

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 13, 2012/1
Matematikové se nemusejí obávat, že se sociolog pokusí o elegantnější důkaz Fermatovy věty, než kdysi učinil Walis, ba ani o to, že by snad nalezl...
 

Dobrá byrokracie jako „životní problém demokracie“?

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 680, 2011/12
Skandál související s politickou angažovaností ministerského úředníka Ladislava Bátory vyvolal sice všeobecnou pozornost, nikoliv ovšem ve...
 

Politický skandál jako přirozená vlastnost demokracie

3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 615, 2011/11
O sociologii (ale i o jiných sociálních vědách) se často říká, že buď sdělují složitým jazykem to, co každý ví, nebo že se zabývají věcmi, které...
 

Zygmunt Bauman, sociolog a filozof naší pozdní doby

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 627, 2006/10
V posledních deseti letech se v nabídkových seznamech renomovaných nakladatelství u titulů, jež uvádějí „sto nejvýznamnějších…“ nebo aspoň „padesát...
 

Četli jsme v Přítomnosti, léto 2001

1. 3. 2002  |  Vesmír 81, 126, 2002/3
A konečně – Edward Mishan dávno ukázal, že lidé masovým turismem utíkají před něčím někam, aby tam našli to, před čím prchali. Hannah Arendtová...
 

Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 408, 2000/7
Všechny sociální vědy se od doby karteziánské revoluce a poté, co se počaly osamostatňovat, snažily přiblížit ideálu přírodních věd, někdy se...