Vesmír: 2006/10

datum vydání: 12. 10. 2006

Úvodník

Ať si nejdřív kolem sebe zamete

Na mezinárodní konferenci geomorfologů se bude hlasovat o tom, zda Říp je hora, nebo vrch. Zvykli jsme si jej považovat za horu, aspoň ve Vesmíru...

Odpověď na každou otázku

Trpí kytovci kesonovou nemocí?

Jak je možné, že se kytovci potápějí do obrovských hloubek, a přesto netrpí při vynoření kesonovou nemocí? David Vilímek Trpí kytovci kesonovou...

Nad knihou

Postrach studentů a jak jej srozumitelně přiblížit

Základní kurz matematiky, jenž nota bene bývá povinný, je postrachem valné většiny studentů biologie. Mohu to dosvědčit z vlastní letité zkušenosti...

Starý pán se zlobí

S malou mírou patetizmu by se dalo zvolat: „Tak konečně jsme se dočkali!“ Koncem minulého roku se na knihkupeckých pultech objevil první český...

Laskavé lidské přemýšlení

Kniha nemá charakter odborné publikace, ale spíš zpovědi a názorů na společenské problémy současného lidstva. Autor dosud nepřekonaného kompendia...

Věda pod objektivem

Polární záře

Ač tento úkaz pozorujeme v noci, může za něj Slunce, resp. sluneční vítr. Zelená barva je v polárních zářích nejčastější a je způsobena spektrální...

Eseje o jazyce

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 8

Čím to je, že v naší společnosti se společenský vzestup, a tedy vyšší společenský status jejích členů vůbec nespojují s očekáváním, natožpak s...

Architektura

Bytový dům na Petřinách

V mnoha oblastech lidské činnosti jsou každoročně vyhlašovány nejpozoruhodnější výkony nebo nejvýznamnější osobnosti daného oboru. V architektuře...

Dopisy čtenářů

Oxidy versus kysličníky?

Na stránkách Vesmíru diskutují odborníci pečující o náš mateřský jazyk. Jako jeho nevzdělaný pasivní uživatel bych si dovolil svěřit se jim s...

Ad Je Česká republika skutečně ekologické ošklivé káčátko?

M. Tichý odpovídá v srpnovém Vesmíru na náš článek o obchodování s emisemi (Vesmír 85, 485, 2006/8). Svou reakci na jeho připomínky dělíme na dvě...

Létající Viagra

Prostředky povzbuzující sexuální aktivitu a vyvolávající dlouhotrvající erekci hledají muži již několik tisíc let. Podle řecké bohyně lásky...

Kohout Eda z Jílového

Významného úspěchu dosáhli čeští vědci ze společnosti BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a. s., v Jílovém u Prahy pod...

CD28 – pád slibné protilátky

Koncem minulého roku jsem psal o objevu, který mohl mít velký význam pro léčbu autoimunitních nemocí (viz Vesmír 84, 645, 2005/11). Skupina Thomase...

Elektrochemie ve starověku

Ti, kdo používali postupy, jež popíšeme, neměli sebemenší tušení o jejich podstatě. Jde o oxidačně-redukční reakce, při kterých se kationty jednoho...

Očekáváme renesanci jaderné energetiky?

Na počátku nového tisíciletí se náš svět prudce mění. Žijeme v době pozoruhodného a chvílemi až omračujícího technického pokroku, ne vždy zcela...

Ad Pohaslá sláva savců

Hlásím se k tomu, že jsem prosazoval (a úspěšně) nominaci knihy Oldřicha Fejfara a Pavla Majora „Zaniklá sláva savců“ na cenu Magnesia Litera, že...

Vidění hudby a slyšení obrazu

České slovo zvukomalba – podobně jako odpovídající německé Klangmalerei či Tongemälde – se zrodilo pravděpodobně z romantických snah po synestézii,...

Rzi a sněti, houby podobné, a přesto vzdálené

Rzi a sněti jsou stopkovýtrusé houby Ze široké škály houbových původců chorob se zaměříme na velkou skupinu hub, kterou v češtině označujeme jako...

Změny ve složení důlních vod

V devadesátých letech minulého století byla v Čechách a na Moravě (i v dalších evropských zemích) uzavřena řada hlubinných dolů. Některé z nich...

Jak se dělá tělo

Vypadáme vcelku jinak než moucha. A to nemluvím třeba o takovém korálu. Naše geny, ontogenetický vývoj a vůbec naše těla se nezávisle, a tedy...

Zaniklá krajina – pohled z výšky

V posledních letech se v archeologii stále častěji uplatňuje dálkový průzkum Země. Používá se k vyhledávání pozůstatků lidských sídel, ať už...

Volné radikály

Molekuly, které ztratily rovnováhu Co jsou volné radikály? Jsou to molekuly, které mají na poslední dráze elektronového obalu jeden nebo více...

Kamikaze nervových synapsí

Komunikaci mezi nervovými buňkami zajišťují zápoje zvané synapse. V nich se setkávají vlákna nervové dráhy, která zprávu od jednoho neuronu...

Sečíst a podtrhnout

I když nemůžeme na úplně každý lidský osud aplikovat tezi o tom, že spravedlnost je to, co se nám děje, v mnoha případech tomu tak bývá. Je s...

Zygmunt Bauman, sociolog a filozof naší pozdní doby

V posledních deseti letech se v nabídkových seznamech renomovaných nakladatelství u titulů, jež uvádějí „sto nejvýznamnějších…“ nebo aspoň „padesát...

O lidské důstojnosti

V jedné ze scén nejlidštějšího filmu Andrzeje Wajdy se nejlidštějšímu z filmových hrdinů Januszi Korczakowi (který se ovšem ve skutečnosti jmenoval...

Aktuality

Setkání karamelu s koňskou stájí

Prozradím recept na jednu voňavou specialitu. Solidní sladový a karamelový základ podpoříte pořádnou naběračkou medové vůně, trochou kokosu,...

Sojka práskačka

Příklady mezidruhového přenosu signálů najdeme jak mezi savci, tak v ptačí říši. Především jde o upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí...

Hemoglobin u včel

Hmyz dýchá trachejemi, to ví každý. Drobné tracheoly dopravují plynný kyslík málem ke každé buňce, ba až dovnitř svalových buněk. Kyslík u hmyzu...

Kolik ptáků vlastně vymřelo?

Hrátky s údaji kvantifikujícími stupeň ohrožení biosféry patří k oblíbeným zábavám prominentních biologů u nás i ve světě. Vznikají tak práce s...

Žvatlání malých netopýrů

U dětí hraje žvatlání důležitou úlohu při rozvoji řeči, vývoji hlasového aparátu a přidružených svalů. Podobně je tomu i u dalších primátů a také u...

Aids – 25 let

V červnu 1981 oznámilo Centrum pro kontrolu nemocí pět případů parazitární pneumonie (Pneumocystis carinii) u mladých homosexuálních mužů v Los...

Proč byl skatol vyhlášen molekulou měsíce?

Chemici své molekuly milují natolik, že každý měsíc vyberou tu nejzajímavější, nejpodivuhodnější či jinak významnou a vyhlásí ji „molekulou...

Nová biotechnologie výroby baterií

Bioinženýři z Massachusettské techniky zveřejnili objev geneticky modifikovaného viru, který na sebe „nabaluje“ atomy kovu a může fungovat jako...

Trpasličí sauropodní dinosaurus z Německa

V roce 1998 byly ve svrchnojurských vápencích v pohoří Harz na severu Německa nalezeny zbytky několika malých sauropodních dinosaurů. Protože se...