Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Drábová Dana

Ing. Dana Drábová (*1961), Ph.D., absolvovala Fakultu jadernou a fyzikálně-inženýrskou v Praze. Působila v Centru hygieny záření Státního zdravotního ústavu, v Ústředí radiační monitorovací sítě České republiky, ve Státním ústavu radiační ochrany. Od 1. listopadu 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost České republiky.

Počet článků: 2

Očekáváme renesanci jaderné energetiky?

12. 10. 2006  |  Vesmír 85, 585, 2006/10
Na počátku nového tisíciletí se náš svět prudce mění. Žijeme v době pozoruhodného a chvílemi až omračujícího technického pokroku, ne vždy zcela...
 

Jaderná energetika před černobylskou havárií a po ní

16. 3. 2006  |  Vesmír 85, 137, 2006/3
V průběhu dvaceti let od havárie jaderného reaktoru v ukrajinském Černobylu byly popsány stohy papíru studiemi rozebírajícími všemožné aspekty a...