Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Sečíst a podtrhnout

 |  12. 10. 2006
 |  Vesmír 85, 622, 2006/10

I když nemůžeme na úplně každý lidský osud aplikovat tezi o tom, že spravedlnost je to, co se nám děje, v mnoha případech tomu tak bývá. Je s podivem sledovat na osudu vlastním i jiných, jak člověk bývá chválen i tupen za věci „náhodné“, byť v celkové sumě zhruba „právem“. Z toho, co jsem vybádal či beletristicky napsal, budily vždy zájem nebo kritiku věci, kde jsem to neočekával a pokládal je za okrajové či neproblematické – ty, která jsem sám měl za objevné či kontroverzní, vždy vyvolaly jen zdvořilý zájem ve stylu: „Zajímavé, pane kolego, zajímavé…“ Celý fenomén daleko lépe než na relativně pokojně-fádní sudbě intelektuála vynikne na osudech zločinců, ať už politických, nebo kriminálních. Slánský, který za své počiny jistě zasloužil pokud ne šibenici, tedy doživotní kriminál, byl popraven za zcela absurdní a smyšlená „provinění“, slavný gangster Al Capone byl chycen na krácení daní. Starý český vtip praví, že v případě vážných obtíží následuje „hledání viníků“, „potrestání nevinných“, a posléze „odměnění nezúčastněných“. Občas to tak vskutku bývá. Sama povaha průšvihu je v tom, že přichází nepozorován, ze strany, kde jej nečekáme (podobně ostatně i s odměnami). Modelovým příkladem je jeden z amerických astronautů, který po zdárném návratu z objektivně nebezpečné mise na Měsíc uklouzl v koupelně a téměř se zabil – článek řetězu, který praskne, se takovým většinou předem nejeví. Ukazuje-li nám osud na nějaké zdánlivé absurditě „nezaslouženě“ svou černou tvář, radí mudrci již od antiky nést jej trpělivě a nepanikařit. To má nejen svou heroickou, ale i svou praktickou stránku – většinou stačí trochu počkat, a povaha času se změní: den v noc, jaro v léto, mládí ve stáří, jedna politická doba v druhou. Čekání ovšem může být dlouhé a kýžené periody se nemusíme dočkat, jako třeba pobělohorští exulanti tolerančního patentu. Také si někdy žádá osud nečekat trpně, ale něco podniknout, většinou spíš utéct než zaútočit: pokud někdo z evropských Židů čekal na pád nacizmu na místě, většinou se ho, ač nebyl časově daleký, nedočkal živ – po válce se naopak protivlna soucitu a solidarity snesla i na ty, kdož by před ní mnoho sympatií nevzbuzovali, ale dožili se konce. Osud nám byl souzen a těžko se z něj vysmekneme, a ani ho, byť nepěkný či vadný, nemůžeme reklamovat v prodejně sudeb.

Na hřbitově v městě Písku je nápis: Všichni právem.

Ke stažení

O autorovi

Stanislav Komárek

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...