Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Sečíst a podtrhnout

 |  12. 10. 2006
 |  Vesmír 85, 622, 2006/10

I když nemůžeme na úplně každý lidský osud aplikovat tezi o tom, že spravedlnost je to, co se nám děje, v mnoha případech tomu tak bývá. Je s podivem sledovat na osudu vlastním i jiných, jak člověk bývá chválen i tupen za věci „náhodné“, byť v celkové sumě zhruba „právem“. Z toho, co jsem vybádal či beletristicky napsal, budily vždy zájem nebo kritiku věci, kde jsem to neočekával a pokládal je za okrajové či neproblematické – ty, která jsem sám měl za objevné či kontroverzní, vždy vyvolaly jen zdvořilý zájem ve stylu: „Zajímavé, pane kolego, zajímavé…“ Celý fenomén daleko lépe než na relativně pokojně-fádní sudbě intelektuála vynikne na osudech zločinců, ať už politických, nebo kriminálních. Slánský, který za své počiny jistě zasloužil pokud ne šibenici, tedy doživotní kriminál, byl popraven za zcela absurdní a smyšlená „provinění“, slavný gangster Al Capone byl chycen na krácení daní. Starý český vtip praví, že v případě vážných obtíží následuje „hledání viníků“, „potrestání nevinných“, a posléze „odměnění nezúčastněných“. Občas to tak vskutku bývá. Sama povaha průšvihu je v tom, že přichází nepozorován, ze strany, kde jej nečekáme (podobně ostatně i s odměnami). Modelovým příkladem je jeden z amerických astronautů, který po zdárném návratu z objektivně nebezpečné mise na Měsíc uklouzl v koupelně a téměř se zabil – článek řetězu, který praskne, se takovým většinou předem nejeví. Ukazuje-li nám osud na nějaké zdánlivé absurditě „nezaslouženě“ svou černou tvář, radí mudrci již od antiky nést jej trpělivě a nepanikařit. To má nejen svou heroickou, ale i svou praktickou stránku – většinou stačí trochu počkat, a povaha času se změní: den v noc, jaro v léto, mládí ve stáří, jedna politická doba v druhou. Čekání ovšem může být dlouhé a kýžené periody se nemusíme dočkat, jako třeba pobělohorští exulanti tolerančního patentu. Také si někdy žádá osud nečekat trpně, ale něco podniknout, většinou spíš utéct než zaútočit: pokud někdo z evropských Židů čekal na pád nacizmu na místě, většinou se ho, ač nebyl časově daleký, nedočkal živ – po válce se naopak protivlna soucitu a solidarity snesla i na ty, kdož by před ní mnoho sympatií nevzbuzovali, ale dožili se konce. Osud nám byl souzen a těžko se z něj vysmekneme, a ani ho, byť nepěkný či vadný, nemůžeme reklamovat v prodejně sudeb.

Na hřbitově v městě Písku je nápis: Všichni právem.

Ke stažení

O autorovi

Stanislav Komárek

Prof. RNDr. et Dr. rer. nat. Stanislav Komárek, Ph.D., (*1958) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabývá se dějinami biologie, vztahem mezi přírodou a kulturou a také biologickou estetikou. V nakladatelství Vesmír vyšly jeho knihy Sto esejů o přírodě a společnosti (1995), Dějiny biologického myšlení (1997), Lidská přirozenost (1998), Hlavou dolů (1999) a rovněž dvě publikace týkající se problematiky mimikry: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animalis and Plants – Bibliography 1800–1990 (1998), Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy (2000). Recenzi jeho poslední knihy Ochlupení bližní: Zvířata v kulturních kontextech (Academia 2011)

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné