Mikuláš Radek

RNDr. Radek Mikuláš (*1964) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá studiem biogenního přepracování hornin, paleobiologií a geomorfologií. Je autorem či spoluautorem několika knih, z poslední doby např. Současná umělecká díla v krajině, Divoká příroda Prahy a blízkého okolí či Atlas pískovcových skalních měst České a Slovenské republiky.

Počet článků: 69

Stopy ve sněhu

2. 4. 2024  |  Vesmír 103, 193, 2024/4
Z lanovky v italském Drei Zinnen jsme pozorovali tající zamrzlou a zasněženou vodní nádrž, zaujaly nás kruhy na tajícím ledu. Jak mohly vzniknout?...
 

Roztodivný valoun

10. 7. 2023  |  Vesmír 102, 446, 2023/7
Nedávno jsem na zavážce nad Petzoldovým lomem v katastru obce Srbsko nalezl zajímavý kámen; zdá se mi, že jde o pěknou ukázku stromatolitu....
 

Cecidotaxony – definitivní řešení pro hálky?

2. 5. 2023  |  Vesmír 102, 254, 2023/5
Výsledek součinnosti organismů různých říší vyžaduje výjimečná taxonomická pravidla.
 

Kamenné vejce

1. 6. 2020  |  Vesmír 99, 317, 2020/6
Na fotografii je tzv. konkrece, tj. těleso zpravidla vejčitého tvaru a různé velikosti, obklopené sedimentem. Konkrece vznikly po usazení horniny...
 

Moře pískuuzamčeno

4. 5. 2020  |  Vesmír 99, 286, 2020/5
Mělčinové moře na území Německa, Nizozemska a Dánska popsal poprvé Plinius Starší. Toto obrovské území písčité pevniny dvakrát denně zalévané...
 

Tisíc podob přírodního ledu

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 28, 2019/1
Přírodní led má patrně zdaleka nejvíc podob známých u nějaké přírodní krystalické látky. Nejznámější jsou sněhové vločky, kostrovité krystaly, o...
 

Inteligence v geologickém záznamu Země?uzamčeno

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 592, 2018/10
Myšlenka, že nejsnáze a nejproveditelněji nalezitelnou planetou s pozůstatky někdejších civilizací je Země, respektive její geologický záznam (viz...
 

Konečně spolehlivý nálezuzamčeno

4. 12. 2017  |  Vesmír 96, 712, 2017/12
Málokteré pátrání v novodobé historii české geologie přinášelo tak rozporuplné interpretace jako hledání zkamenělin či jiných stop někdejšího...
 

Divoká příroda Prahyuzamčeno

6. 4. 2017  |  Vesmír 96, 208, 2017/4
V devadesátých létech minulého století se v Česku výrazně měnil způsob zacházení s krajinou. Zredukovalo se zemědělství a sadařství, utlumila těžba...
 

Stromatolityuzamčeno

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 456, 2016/7
Stromatolity jsou často pokládány za nejstarší makroskopické pozůstatky života. V buližnících starohorního stáří ze západních a středních Čech se...
 

Neobvykle zamrzlá řeka

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 126, 2016/3
Zamrzání Vltavy 23. ledna dopoledne během mírné zimy 2015–2016 v Praze u Libeňského mostu je samo o sobě velkým překvapením. Ještě vzácnější však...
 

Všechno už tu bylouzamčeno

3. 3. 2016  |  Vesmír 95, 154, 2016/3
Každá etapa života, která nám předcházela, po sobě zanechala nesmazatelný otisk v geologickém záznamu. Podle charakteristických stop pro dané...
 

Od marnosti k oslavě smyslu života

2. 2. 2015  |  Vesmír 94, 69, 2015/2
Esej Františka Houdka Od marnosti k oslavě smyslu života jsem asi zcela „nepobral“. Nevím vždy přesně, co z uvedeného jsou autorovy vlastní úvahy a...
 

Nejstarší doklad existence svalové tkáně?uzamčeno

8. 1. 2015  |  Vesmír 94, 31, 2015/1
Doba, kdy se v biotě Země objevila skupina eumetazoí, je zatím vymezena jen mlhavě. Eumetazoa jsou klad zahrnující žahavce (Cnidaria) a dvoustranně...
 

Mnohobuněčný organismus starý 600 milionů let

11. 12. 2014  |  Vesmír 93, 723, 2014/12
Zřejmě nejznámějšími organismy z dob před začátkem prvohor jsou zástupci ediakarské fauny (viz Vesmír 76, 16, 1997/1). Jakkoliv jsou názory na...
 

Peckovité útvary v břidlici

9. 10. 2014  |  Vesmír 93, 561, 2014/10
Vedle nedalekého germánského tábora v Praze 9 začala před nedávnem stavba mnohahektarového sportovního a zábavního parku. Těžká technika zde...
 

Voštinyuzamčeno

11. 9. 2014  |  Vesmír 93, 502, 2014/9
Krystalizace solí v horninových pórech mezi zrnky písku je hlavním mechanismem, jakým vznikají na povrchu pískovcových skal důlky známé jako...
 

Stopy v hlubokých mořích

12. 6. 2014  |  Vesmír 93, 338, 2014/6
Drobní bezobratlí živočichové se na pevninských svazích a na dně hlubokomořských pánví musejí vyskytovat v astronomickém počtu jedinců. Víme o nich...
 

Záhada proudění vody v porézních ledových deskách

7. 3. 2013  |  Vesmír 92, 163, 2013/3
První z autorů článku (a po něm několik jeho přátel – bruslařů) pozoroval zpravidla několikrát během zimní sezony na hladinách zamrzlých rybníků a...
 

Geometrické podivnosti v ledu

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 542, 2011/10
V rámci své disertace se zabývám mikrobiální aktivitou na ledovcích (na Univerzitě v Innsbrucku) a během terénní práce v Arktidě jsem byl vždy...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]