mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2011/10

datum vydání: 6. 10. 2011

Úvodník

Lesy a hvozdy

Redakce, stejně jako čtenáři, se musí vyrovnat s faktem, že názory odborné komunity bývají také polarizované (viz např. probíhající velké diskuse o...

Rozhovor

František Janouch

Viktor Kosťjukovskij: Myslím, že z vědců pociťují svoji společenskou zodpovědnost nejvíce fyzici. Je to vskutku tak? To přece nemůže být náhoda....

Hlavní články

Šroubovice

Útvary podobné šroubovici nalezneme nejenom v přírodě, ale i v mnoha lidských výrobcích, které považujeme za běžné a již se nad nimi nezamýšlíme....

Turecké zalesňování

Loni v červnu se v turecké Ispartě konala konference zaměřená na duby (The Oak – Ekology, History, Management and Planning II). Bylo to příjemné...

Bezlesí v české krajině

Krásův článek o tureckém zalesňování barvitě líčí, jak se tisícileté turecké pustiny pod rukou lesníků mění nebývalým tempem na lesní krajinu,...

Masová vymírání v historii Země

Ordovik Za hlavního viníka prvního velkého vymírání, které proběhlo v době před 450–440 miliony let a vyhubilo až 85 % druhů organismů, se dnes...

Žijeme v době šestého masového vymírání?

Už dlouho se dozvídáme z médií o bezprecedentním vymírání živočišných a rostlinných druhů vlivem činnosti člověka. Bývá přirovnáváno k pěti masovým...

Odlesňování a klima

Východoafrická Keňa nebyla ani v minulosti nikdy souvisle zalesněna. V nížinách na severu i ve východní polovině země převládají polopouště a suché...

Jaká je šance sněhových koulí v pekle?

Natura 2000 – pro mnohého ochranářského biologa i úředníka skoro magické spojení. Představovat ji by bylo přiléváním vody do moře (o nošení dříví...

Stopy českých vědců v místě paměti Vídeňské univerzity

 K přenosu kolektivní (sociální, historické) paměti1) dochází prostřednictvím různých médií. Kromě ústní či písemné „fixace“ paměti napomáhají...

Evoluce na různý způsob

Ve svém uvážlivém a dobře promyšleném článku Inteligentní plán upozornil profesor Jiří Vácha1) na nesnáze s evolucionistickým vysvětlením lidského...

Glosy

Spojenectví parazitologie s vnitřním nepřítelem

Nejdůležitější milníky moderní tropické medicíny jsou spojeny s hmyzem. Od té doby, co víme, že malárii přenášejí anofelové, spavou nemoc bodalky...

Toosendanin – antibotulinový lék?

Botulismus je otrava způsobená botulotoxinem (klobásovým jedem). Botulismus postihuje nervový systém a způsobuje dočasnou obrnu různých částí těla,...

Nové možnosti, nové starosti

Když lidé přijali, že se druhy živáčků mění – tedy že stájový pinč nebyl stvořen k potěše Evě do ráje – zdálo se, že jejich změny směřují k...

Geny nemohou za naši fyzickou (ne)aktivitu

Pozitivní efekty přiměřené fyzické aktivity na naše zdraví jsou všeobecně známy a pokládány za dané. Pravidelným cvičením lze zlepšit funkčnost...

„Kvalitní“ bič na genetiky

Kvalitu výsledků analýzy DNA limitují množství a stav zpracovávaného vzorku a velmi silně ji ovlivňují postupy a podmínky v konkrétní forenzní...

Eseje

Austrálie – lidé, země a zvířena

O Australanech se vypráví jeden nelichotivý vtip: „Víte, jaký je rozdíl mezi jogurtem a Austrálií? Jogurt má opravdovou živou kulturu.“ Po měsících...

Nad knihou

Od Bolzana k bioetice

Rozvoj molekulární biologie a zejména genového inženýrství způsobily rozruch ve vědecké komunitě i v široké veřejnosti. Vyvolaly nekritický obdiv,...

Kde se vzal bůh?

I když v našem (míněno hlavně českém) kulturním prostředí nemá náboženství takový dopad na společenský život, jako je tomu např. v anglosaském...

Věda pod objektivem

Echolokátor z listí

Mnoho rostlin láká své opylovače tvarem a barvou květů. Existuje však rostlina, která vsadila na zvuk a nikoli na světlo. Jmenuje se Marcgravia...

Architektura

Kolín je krásný

Kolín funkcionalistický – Fragner, Kolín fotografický – Wiškovský, a Kolín – nechť to zůstane raději nevyřčeno. Takovým už ale středočeský Kolín...

Dopisy čtenářů

Nechtěný a nečekaný doklad jednoho z činitelů krize lesnictví a lesního hospodářství

Vesmír se opakovaně zabýval jevy i příčinami aktuálního stavu lesnictví a lesního hospodářství s tím, že došlo na křižovatku nebo dokonce na...

Chemie začíná léčit

F. Houdek píše „...přičemž potenciálně účinné struktury se modelují na superpočítačích metodami kvantové chemie“. Chtěl bych upozornit, že každý...

Geometrické podivnosti v ledu

V rámci své disertace se zabývám mikrobiální aktivitou na ledovcích (na Univerzitě v Innsbrucku) a během terénní práce v Arktidě jsem byl vždy...

Aktuality

Sto, sto jedna či sto dva let od objevu Mohorovičićovy diskontinuity?

V pražském Klementinu byla 22. září 2011 odhalena pamětní deska chorvatského geofyzika, meteorologa a seismologa Andriji Mohorovičiće (1857–1936)....

Ze života mrtvých stromů

Není pochyb o tom, že tlející dřevo mrtvých stromů vytváří v lesích jedinečný a hustě osídlený prostor (Vesmír 87, 460, 2008/7). Padlé stromy, ale...

Tři brouci – tři strategie

Myrmekofilní hmyz (tj. hmyz žijící v symbiotickém vztahu s mravenci) má rozsáhlé výhody ze soužití s mravenci, ale podmínkou života uvnitř...

Odhalí čeští rorýsi tajemství svého putování?

Migraci rorýse obecného (Apus apus) v Evropě sleduje tým ornitologů z univerzity ve švédském Lundu od r. 2009. O rok později se přidaly další státy...

Samoskládací krabička

Stačí přidat teplou vodu a z ploché destičky je brabička – nebo květina, dětské autíčko či jakýkoli jiný předmět. Nový materiál – hydrogel (Vesmír...

Konkurence blízkých jazyků

Odhaduje se, že ještě v této generaci zmizí 90 % ze současných asi 6000 jazyků. Daniel M. Abrams a Steven H. Strogatz sledovali dynamiku vymírání...

Šípový jed v kožichu afrického hlodavce

Chlupáč dlouhosrstý (Lophiomys imhausi) je středně velký myšovitý hlodavec obývající rozmanité biotopy východní Afriky. Vyznačuje se řadou...

Diabetes mellitus 1. typu a terapie leptinem?

Ačkoli objev inzulinu r. 1922 znamenal, že onemocnění diabetem již není fatální, nemoc sama je obtížná a přináší řadu komplikací. V České republice...

První obrazovo-zvukový atlas ptactva

S Jaromírem Tomečkem jsme se kdysi na Pálavě shodli, že ptáci jsou maskovaní andělé. Andělé s mimikry, kteří si vzali hmotná těla, aby nás těšili...