mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Kuča Kamil

Doc. Ing. Kamil, Kuča, Ph.D, (*1978) vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze. Doktorát z oboru toxikologie na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany (FVZ UO) v Hradci Králové. Je proděkanem pro vědeckou činnost FVZ UO. Zabývá vývojem nových antidot proti otravám bojovými chemickými látkami a novými léčivy Alzheimerovy nemoci.

Počet článků: 2

Toosendanin – antibotulinový lék?

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 548, 2011/10
Botulismus je otrava způsobená botulotoxinem (klobásovým jedem). Botulismus postihuje nervový systém a způsobuje dočasnou obrnu různých částí těla,...
 

Od rajské vůně po tchoří puch

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 653, 2006/11
Pachy a vůně (odoranty) představují významné smyslové (organoleptické) vlastnosti chemické látky, která je vnímána čichovým orgánem po vdechnutí...