Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2006/11

datum vydání: 9. 11. 2006

Úvodník

Náhražky potravin: problém zdaleka ne nový

Vzpomínám si, jak na začátku šedesátých let, v době, kdy ještě nevybledly či nebyly přemalovány všechny staré reklamy na venkovských domech, jsem...

Nad knihou

Vývoj Gödelova myšlení

Zatímco před několika desetiletími se o matematicích a některých dalších z těch myslitelů, jejichž výsledky jsou pro neodborníka samy o sobě těžko...

Kniha o historii vhodná i pro přírodovědce

Rodák z Litoměřic Ferdinand Seibt (*1927, †2003 v Mnichově) byl emeritním profesorem historie Ruhrské univerzity v Bochumi. Vedle jiných jeho děl...

Eseje o jazyce

Nechat jazyk kočkám – a cesty vlkům? 9

Jak může jazyk „upadat“, a jak to případně souvisí s demokratičností promítající se v osvojování jazyka a v péči o něj? Na závěr diskusního pořadu...

Architektura

Kotrčův mlýn, Vysočina

Když jsem poprvé uviděla na fotografii Kotrčův mlýn, připadalo mi až zvláštní, jak silně na mne zapůsobil. Po nějakém čase jsem si vzpomněla:...

Dopisy čtenářů

Rozdíly mezi mužem a ženou 1–3

Už první část byla pěkná, ale druhá je přímo vynikající. Vzal jsem si to číslo na dovolenou do Slovenského ráje, po večerech jej přečetli všichni z...

Myslím česky postaru?

V posledním čísle Vesmíru (85, 468–469, 2006) jsem se zarazil při čtení titulku „Ptačí ekologie“ a vzápětí ve stejném čísle (na s. 443) se píše o...

Kosmická sonda COBE ...

Kosmická sonda COBE odstartovala 18. listopadu 1989, 30. června 2001 ji následovala sonda WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), start...

Systém integrované výstražné služby ČHMÚ

Průběh počasí lze v posledních letech charakterizovat častým výskytem různých extrémů a extrémních situací. Vzpomeňme jen na velké povodně v letech...

Vliv klimatických změn na vodní zdroje v Andách

V posledních letech se v tisku často diskutuje o klimatických změnách spojených se zvyšováním koncentrace CO2 v ovzduší a o jejich důsledcích pro...

O šimpanzích, lidech a lymfocytech T

Jak je známo (a dokonce na první pohled zřejmé), mezi lidoopy a člověkem jsou jen malé rozdíly, a proto jsou primáti, především šimpanzi,...

Priony cestují na retrovirech

Vznik chorob ze skupiny spongiformních encefalopatií připisuje většina badatelů infekčním bílkovinným částicím čili prionům. Ty vznikají...

Od rajské vůně po tchoří puch

Pachy a vůně (odoranty) představují významné smyslové (organoleptické) vlastnosti chemické látky, která je vnímána čichovým orgánem po vdechnutí...

O třech chytrých horákyních

Současný svět si neví s lidskými embryonálními kmenovými buňkami rady. Na jedné straně nemůže ignorovat jejich nesporný potenciál. V dnešním...

Pohled na okraj nedohledna

Letošní Nobelova cena byla udělena dvěma americkým fyzikům, Johnu C. Matherovi z Goddardova centra pro kosmické lety NASA a Georgu F. Smootovi z...

Aleutští lovci velryb

Řetěz Aleutských ostrovů, zahrnující ruské Komandorské ostrovy, se obloukem rozpíná v délce 1450 kilometrů mezi Aljašským poloostrovem a severní...

Není býlí bez houby

Člověk se setkává s houbami žijícími na rostlinách již odedávna. Houby na rostlinách většinou parazitují nebo rozkládají jejich odumřelá těla. V...

Nová zubatá velryba

Kytovci se na základě řady znaků tradičně dělí na kosticovce (s velrybami, plejtváky apod.) a ozubené (s delfíny, sviňuchami, kosatkou, vorvaněm...

Zvuky z hlubin oceánů

Já, vorvaň Vorvani tráví většinu dne potápěním za potravou. Jen málo živočichů se dokáže po nořit do tak velkých hloubek a jen několik savců může v...

První obeplutí Afriky

Těmito slovy popsal (v českém překladu J. Šonky) Ciceronův pater historiae Hérodotos ve čtvrté knize svých Dějin, občas diskutované, první obeplutí...

Margaríny a ateroskleróza

Margarín jako náhražku drahého a nedostatkového másla objevil francouzský lékárník Hyppolyte Mege-Mouriés v roce 1869. Stalo se tak na popud císaře...

Jak moc zkušenostní je novověká přírodověda?

Pozdní fáze evropského humanizmu i reformace přinesly jeden mimořádně důležitý myšlenkový obrat – defi nitivní skepsi z interpretace Svatých písem,...

Čintamani a ptáci

Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal (Karel Čapek). Původ a vznik nových věcí záleží mnohdy na náhodných okolnostech, které...

Vejdou se počty do počítače?

Kurt Gödel ovlivnil zásadním způsobem tři oblasti: matematickou logiku, kosmologii a filozofii matematiky. První dvě oblasti jsou si natolik...

Aktuality

Miniaturní vulkány v Tichém oceánu

Pracovníci Tokijské techniky objevili na dně oceánu v příkopové proláklině blízko Japonska nový typ miniaturních vulkánů, s objemem žhavé lávy od...

Jak (a zda vůbec) se chránit před sluncem

Kerry M. Hanson(ová) se spoluautory z Kalifornské univerzity v Riverside vystavovala lidskou kůži ultrafialovému záření a zkoušela, jak je chráněna...

Mravenčí krokoměr

Mravenci používají při orientaci v terénu mnoho rafinovaných metod. Významnou úlohu při nich hraje vizuální orientace a chemická komunikace,...

Co asi polidštilo opici?

Co se vlastně stalo na úrovni genomu předtím, než se z lidoopa vyvinul člověk? Francis Crick, nositel Nobelovy ceny za strukturu DNA, rád opakuje v...

Pohanka a krevní tlak

Pohanka setá (Fagopyrum esculentum) z čeledi rdesnovitých (Polygonaceae) patří mezi tradiční plodiny nejen v Asii, odkud pochází, ale také v řadě...

Výzva Evropské komisi: zdraví musí mít přednost

Eurocare sdružuje 45 dobrovolných nevládních organizací z celé Evropy, jejichž cílem je prevence a mírnění škod působených alkoholem. Tato...

Ultrazvukem tam (=do buňky) a zase zpátky

Buněčná membrána selektivně brání volnému vstupu cizích molekul do buňky, některým látkám je dokonce vstup zakázán. Když se genový inženýr...

Hovězí krev a svatojánci

Světélkování není privilegiem světlušek – jenom u hmyzu se tento vynález vyskytuje několikrát. Chvostoskok Onychiurus armatus světélkuje celý....

Databáze vyhubených zvířat

Osud zvířat, která vymřela vinou člověka, v nás může vzbuzovat lítost, zlobu, ale naštěstí také třeba odhodlání chránit ty druhy, které takové...