Csémy Ladislav

PhDr. Ladislav Csémy působí v Národním ústavu duševního zdraví jako vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí. Zabývá se psychologickými a sociomedicínskými aspekty závislostního chování, psychiatrickou epidemiologii a psychologii zdraví.

Počet článků: 18

Jablko nepadá daleko od stromu

5. 12. 2022  |  Vesmír 101, 726, 2022/12
V prevenci škod působených alkoholem, drogami a hazardem u dospívajících se často zdůrazňuje vliv jiných faktorů, k nimž patří vrstevníci,...
 

Alkohol a objem mozkové kůry

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 378, 2017/7
Prospektivní, kontrolovaná, deset let trvající studie zkoumala adolescenty, kteří sice nesplňovali kritéria závislosti na alkoholu, ale pili...
 

Alkohol a zdravíuzamčeno

5. 5. 2016  |  Vesmír 95, 279, 2016/5
Jak je možné, že jedni lékaři zastávají názor o protektivních účincích alkoholu, zatímco druzí je popírají, přičemž obě strany se odvolávají na...
 

Pravděpodobný konec hypotézy o protektivním efektu malých dávek alkoholu u srdečních onemocnění

4. 6. 2015  |  Vesmír 94, 316, 2015/6
Prestižní odborný časopis Addiction publikoval editorial šesti předních světových epidemiologů (Chikritzhs a spol., 2015). V nadpisu se autoři...
 

Hlavní hygienik USA a nezletilí opilci

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 540, 2007/9
V nedávné Výzvě hlavního hygienika USA k prevenci a omezování pití alkoholu u nezletilých (v USA pod 21 let) se konstatuje, že se alkohol významně...
 

Zdravotní rizika videoher

9. 8. 2007  |  Vesmír 86, 479, 2007/8
Videohry (hry na počítači, mobilním telefonu či jiném zařízení se zobrazovací jednotkou) bývají spojeny s nedostatkem pohybu a nezdravým způsobem...
 

Restriktivní politika se vyplácí

12. 7. 2007  |  Vesmír 86, 408, 2007/7
Škody působené tabákem i alkoholem jsou obrovské. Irsko se zapsalo do historie preventivní medicíny tím, že r. 2004 zakázalo kouření na veřejných...
 

Výzva Evropské komisi: zdraví musí mít přednost

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 644, 2006/11
Eurocare sdružuje 45 dobrovolných nevládních organizací z celé Evropy, jejichž cílem je prevence a mírnění škod působených alkoholem. Tato...
 

Alkoholické těhotenství v USA i v ČR

11. 5. 2006  |  Vesmír 85, 259, 2006/5
Hlavní lékař USA vydal nedávno doporučení těhotným, aby se alkoholu úplně vyhýbaly. Pití se může na dětech projevit všelijak – od mírných poruch...
 

Proč v ČR klesla spotřeba alkoholu?

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 194, 2006/4
Poprvé od listopadu 1989 klesla v ČR průměrná spotřeba alkoholu na hlavu (z 10,2 l v roce 2003 na 9,8 l v roce 2004). Spekulovat lze o lepší...
 

Kolik je v ČR patologických hráčů?

15. 9. 2005  |  Vesmír 84, 503, 2005/9
Navzdory velkému počtu osob, které trpí problémy způsobenými hazardní hrou, nemáme dosud studii zaměřenou na výskyt patologického hráčství. Rozsah...
 

V ČR dosud nejvyšší spotřeba alkoholu

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 251, 2005/5
Podle materiálů WHO (Regional Office for Europe, 2001) souvisí spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele úzce se škodami, které alkohol působí, tj. s...
 

Násilí sportovních fanoušků a alkohol

14. 10. 2004  |  Vesmír 83, 547, 2004/10
Podle britských údajů souviselo v sezoně 2000–2001 s alkoholem 27 % všech zatčení na zápasech fotbalové ligy. Údaje z České republiky sice nejsou k...
 

Žloutenka typu C a alkohol

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 487, 2004/9
Žloutenka typu C (virová hepatitida C) patří k závažným problémům našeho zdravotnictví. Jen v roce 2002 bylo v České republice zjištěno 858 nových...
 

Alkohol a prospěch českých studentů

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 429, 2004/8
O účinku středních dávek alkoholu na osoby, které nejsou závislé, se toho donedávna vědělo jen málo. R. Weissenborn a T. Duka z univerzity v...
 

Alkohol, pivo a rakovina tlustého střeva nebo konečníku

15. 7. 2004  |  Vesmír 83, 370, 2004/7
Česká republika patří k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku. V roce 2001 bylo u nás toto onemocnění nově zjištěno...
 

Návykové látky a rodina

15. 3. 2004  |  Vesmír 83, 128, 2004/3
Tým odborníků z Washingtonské univerzity prokázal, že rodiče mohou podstatně ovlivňovat, zda budou jejich děti kouřit nebo zneužívat jiné návykové...
 

Jak zabíjí alkohol

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 68, 2004/2
Podle nedávného výzkumu, zpracovaného týmem J. Rehma, způsobil alkohol v roce 2001 celosvětově 1 804 000 předčasných úmrtí. Struktura těchto úmrtí...