mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2007/9

datum vydání: 13. 9. 2007

Úvodník

Tváří v tvář lvu

Na obálce tohoto čísla Vesmíru je tvář lva. Dobře si tu tvář prohlédněte a zamyslete se, jaký z ní máte dojem. Možná že tento král tvorstva na vás...

Rozhovor

Konflikty a vyjednávání

Schopnost dospět k dohodě patří ke klíčovým dovednostem manažerů a politiků. Hodí se i v běžných životních situacích. Špičkovým pracovištěm ve...

Hlavní články

Stručný průvodce etiketou savčích spermií

Mnozí biologové jsou s to přísahat na svázaný ročník časopisů Nature, Science nebo Cell jako na bibli či korán. Přesto se i v těchto slovutných...

Půlstoletí kosmonautiky

Mezinárodní geofyzikální rok Ředitel Brookhavenské federální laboratoře (BNL) Lloyd V. Berkner na jaře 1950 doporučil, aby se podobné akce, jakými...

Tajmyr v mladších čtvrtohorách

Zatímco o zalednění střední a západní Evropy během čtvrtohorních ledových dob bývají informováni i laici, málokdo má představu o rozsahu...

Šelmy stále ještě kočkovité

V posledních letech jsme svědky zásadních změn v systematice mnoha živočišných skupin. Molekulární metody často od základů rozbourají starší názory...

Kudy vede cesta pro asijské lvy?

Asijští lvi (Panthera leo persica, dříve Panthera leo goojratensis) se od svých afrických příbuzných podle genetických analýz liší jen málo. 1)...

Lev s hřívou i bez ní

Lev je výjimečný nejen hřívou, ale i životem ve smečkách příbuzných samic (viz rovněž Vesmír 75, 37, 1996/1). Kromě Afriky se dnes vyskytuje asi...

Senzační objev druhého levharta obláčkového?

Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa) je z mnoha pohledů unikátní kočkovitá šelma. Má například relativně nejdelší špičáky, takže se nápadně podobá...

Černá ovce rodiny (ale které?)

Dobře vychovaná rostlina je zelená a nepožírá jiné rostliny nebo živočichy, ale vystačí si se slunečním svitem a trochou vody. Jak už to tak bývá,...

Za houbami v září

Za příhodného počasí pokračují houbařské žně započaté v srpnu nebo už v červenci – rostou houby všeho druhu, takže si každý může vybrat podle svých...

Jak tokamak a stelarátor soutěžily

Životní úroveň každého z nás je víceméně přímo úměrná výrobě elektřiny. Zvony už dlouho bijí na poplach: „Elektrické energie bude brzy nedostatek!“...

Nepokojná hlava Josef Ressel

Josef Ressel si přál být technikem: po dvou letech strávených na dělostřelecké škole v Českých Budějovicích studoval na univerzitě ve Vídni, a to...

Genetický kód

Základními molekulami důležitými pro život jsou nukleové kyseliny a proteiny. Nukleové kyseliny genetickou informaci uchovávají, proteiny ji...

Meze přibližnosti

Věda rozšiřuje hranice poznání, novinář je od toho, aby se ptal, naslouchal odpovědím, a pak více či méně kriticky referoval o tom, co se dozví....

Glosy

Vznikají neurony v dospělosti?

Stará učebnicová poučka nezněla příliš povzbudivě: Nervové buňky u dospělých savců odumírají a nové nevznikají. Dnes již není pochyb o tom, že to...

Imaginární tygři

O tom, že jsou tygři obecně ohroženým druhem, není pochyb (Vesmír 86, 108, 2007/2). Do jaké míry máme však přehled o jejich skutečných počtech ve...

Eseje

Emoce v medicíně

Pokud existuje silové pole uvnitř rodiny, které ovlivňuje emoční stav jednotlivých členů a v posledku zdraví i nemoc každého z nich, proč není...

Nad knihou

Dvakrát vstoupit do téže řeky …

Objemný svazek shrnuje víc než dvacetiletou badatelskou činnost autora usilujícího o porozumění úplnému souboru Hérakleitových zlomků. Studiem a...

Víme, o čem mluvíme?

Příručka se zabývá technologiemi, které rozdělují evropskou společnost na čtyři vyhraněné skupiny: jedna je doporučuje, druhá proti nim brojí,...

Počátky státu Izrael

Knihu „Od jišuvu k Izraeli“ ohodnotila Akademie věd ČR jako vynikající výsledek vědecké práce a udělila jejímu autorovi Janu Zouplnovi Cenu...

Z akademické obce

Z akademické obce

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava VŠB-TU Ostrava pořádá 19. 9. Soutěž solárních vozítek – Napájeni Sluncem 2007. Garantem soutěže...

Architektura

Obchodní centrum Šestka

Nákupní centra na okrajích měst jsou obyčejně považována za exemplární ukázku všech nešvarů současné civilizace: utilitární montované krabice s...

Dopisy čtenářů

Ad Poodhalené tajemství kmenových buněk

Článek Petra Dvořáka o kmenových buňkách je hezký. Je v něm spousta důležitých informací, které pro rychlé a zběžné čtení nejsou snadné. Vnímavý...

Politeia

Domnívám se, že ve větě „Dávají mu smysly, které se nutně stávají politickými prostě proto, že jsou vztaženy na politheiu – na společnost“ (s. 145,...

Ad Jardangy, agúly a manaváry

Pěkný článek, jenže ti lidé, co tam bydleli, k svému životu potřebovali, jak jinak, dřevo. Na topení, vaření, stavby. Proč se svalují všechny změny...

Žabí putování

Se zájmem jsem si přečetl v posledním čísle Vesmíru článek Pavla Hoška Žabí putování Indickým oceánem, ve kterém autor uvádí velmi nepravděpodobný...

Public Relation

Ochranná pásma vedení znamenají bezpečnost a spolehlivostkomerce

V poslední době se v Čechách, ale i po celé Evropě, rozmáhá vlna odporu veřejnosti k nucenému mýcení porostu pod elektrickým vedením. Tento zásah...

Aktuality

Proč měli sauropodní dinosauři dlouhé krky?

Dlouhokrkost je fascinující záležitost, ať u dinosaurů, u pštrosa či u dnešní savanové žirafy. Dobře víme, jak jí lze morfologicky dosáhnout i jaké...

Miliarda osobních počítačů

Americká firma Forrester Research, zabývající se předvídáním rozvoje technologií a průzkumem trhu, dospěla ve své letošní studii k závěru, že do...

Umělcův pohled a skutečnost

Počítačová analýza umožňuje spolehlivě a přesně srovnat malířův pohled (například obraz budovy) se skutečností zachycenou na fotografiích. Těmto...

Skutečně potřebujeme spát déle?

Literatura věnovaná spánku stále častěji upozorňuje na nepochybný spánkový dluh patrný v celkové populaci. Britští autoři zkoumali tento problém...

Hlavní hygienik USA a nezletilí opilci

V nedávné Výzvě hlavního hygienika USA k prevenci a omezování pití alkoholu u nezletilých (v USA pod 21 let) se konstatuje, že se alkohol významně...

Staly se mořské vydry kořistí kosatek?

Kosatky se v poslední době dostávají do popředí zájmu už nejen svým atraktivním vzhledem a dravostí, ale především kulturními rozdíly v loveckých...

Stres vyvolává zhoršení kognitivních funkcí u starších osob

Stresová reakce organizmu řízená osou hypotalamus – hypofýza – nadledviny může mít nepříznivé dopady také na centrální nervový systém. Míru stresu...

Proč v USA umírali domácí mazlíčci

Počátkem roku 2007 byly Spojené státy vyděšeny záhadným umíráním stovek psů a koček. Brzy se zjistilo, že příčinou byla prodávaná krmiva pro tato...