mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Steinbauer Jiří

Ing. Jiří Steinbauer (*1965) vystudoval Fakultu elektrotechnickou VŠSE v Plzni. Pracoval v energetické firmě Energovod. V současné době zastává ve společnosti ČEPS, a. s., pozici vedoucího skupiny vedení PS. Zabývá se analýzou informací z rozvoje i výstavby PS a s přihlédnutím ke zkušenostem výsledky zapracovává do jednotné technické politiky provozu a rozvoje přenosových vedení v ČEPS, a. s.

Počet článků: 1

Ochranná pásma vedení znamenají bezpečnost a spolehlivostkomerce

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 578, 2007/9
V poslední době se v Čechách, ale i po celé Evropě, rozmáhá vlna odporu veřejnosti k nucenému mýcení porostu pod elektrickým vedením. Tento zásah...