Vesmír: 2007/8

datum vydání: 9. 8. 2007

Úvodník

Původnost a plagiát

Tu a tam se v odborném (u nás nedávno i v denním) tisku setkáme s odhalením, že ta či ona vědecká práce je prostě a jednoduše opsána z jiné vědecké...

Rozhovor

Poznávání genetického kódu

Jana Olivová: Sotva které jiné odvětví vědy dosáhlo v posledních desetiletích takového pokroku jako genetika. Bylo to i díky vaší práci, vašemu...

Hlavní články

Následky filmové slávy šestimocného chromu

V květnu 2006 oznámil odborný americký časopis Journal of Occupational and Environmental Medicine stažení článku čínských autorů J. Zhanga a S. Li...

Bude to chlapeček, nebo holčička?

U člověka, stejně jako u většiny ostatních savců, je pohlaví určeno kombinací pohlavních chromozomů X a Y. 1) Konvenční mendelovská teorie...

Kolaps stavitelů pyramid?

Období Staré říše je považováno za jeden z vrcholů staroegyptského státu. Charakterizoval ho např. důmyslný správní systém, rozvinutá ekonomika,...

Krajiny ve znamení žuly

Granitoidy jsou hlubinné horniny žulového až křemeno-dioritového složení. Lze se s nimi setkat jak v pahorkatinách, tak v horském výškovém stupni...

Proč DNA obsahuje právě báze nukleových kyselin?

Díky své schopnosti uchovávat a přenášet genetickou informaci patří deoxyribonukleová kyselina mezi nejvýznamnější biomakromolekuly. R. 1869 ji...

Za houbami v srpnu

Vyvede-li se srpnové počasí – je-li přiměřeně teplo a dostatečně vlhko – mají houbaři své žně. Roste tolik jedlých hub, že si jich každý při...

Houby a stopové prvky

Některé druhy „velkých hub“ (makromycetů) 1) mají pozoruhodnou schopnost koncentrovat ve svých plodnicích stopové prvky. Tento fenomén je znám již...

Jedy odranců

Odranci (Synanceia) jsou mořské ryby čeledi odrancovitých (Synanceiidae), dříve řazené mezi ropušnice (Scorpaenidae). Svou schopnost maskování...

Poodhalené tajemství kmenových buněk

Pověst o Prométheovi, k němuž znovu a znovu přilétá orel Ethon a pokaždé mu z těla vyrve kus jater, která mu přes noc opět dorostou, je možná...

Regenerace jater

Chirurgická léčba zhoubných ložiskových procesů jater se v posledních letech rozvíjí díky novým operačním technikám a pooperační péči. Ne vždy je...

Fágová terapie v českých zemích

O tom, jak vybíravá bývá dějinná paměť, svědčí mimo jiné historie bakteriofágové terapie. Dnes se občas píše o bakteriofágové terapii v Gruzii (viz...

Glosy

Zdravotní rizika videoher

Videohry (hry na počítači, mobilním telefonu či jiném zařízení se zobrazovací jednotkou) bývají spojeny s nedostatkem pohybu a nezdravým způsobem...

Białowieżský prales v ohrožení

Každý ornitolog, který někdy zkoumal lesní ptáky ve střední Evropě, si občas klade otázky typu: „Jak by vypadaly moje výsledky, kdyby studijní...

Azacytidin – starý objev, nová naděje

V poslední době se v denním tisku objevily zprávy o výjimečných protinádorových účincích azacytidinu. Tuto látku, která je analogem přirozeného...

Energetické a politické otazníky

Vláda České republiky zřídila usnesením č. 77 ze dne 24. ledna 2007 Nezávislou odbornou komisi pro posouzení energetických potřeb České republiky v...

Eseje

Trifid a popularizace botaniky

Trifid byl stvořen anglickým spisovatelem píšícím pod jménem John Wyndham v knize Den trifidů (The day of the Triffids, česky 1972 1) ), která...

Emoce v medicíně

Emoce jsou sice lákavým, ale nevděčným objektem medicínského výzkumu. Jistě mají vztah k rozvoji nemoci i k jejímu prožívání a vliv na její léčení....

Nad knihou

Léčba Darwinem

V edici Europa vyšel v nakladatelství Academia po 36 letech znovu český překlad druhé nejslavnější Darwinovy knihy O původu člověka (The descent of...

Věda pod objektivem

Znovuzrození Stirlingova motoru

Přeměnu tepelné energie na mechanickou práci lidstvo využívá již od konce 17. století – širší uplatnění však nalezl parní stroj až po Wattově...

Z akademické obce

Z akademické obce

Masarykova univerzita Bez koncepční politiky, navíc s relativním nedostatkem finančních prostředků a při zachování jejich plošné distribuce směřuje...

Architektura

Stigma Národního

Mezinárodní soutěž na Národní knihovnu v Praze přinesla bezpo chyby jedno výrazné pozitivum. Zasloužila se o znovuoživení architektonické debaty...

Zaznamenali jsme

Čechy jako impaktový kráter

Sedmou veřejnou besedu cyklu Třetí dimenze pořádaly Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita Městské knihovny v Praze a časopis Vesmír 20. června...

Dopisy čtenářů

Černý čaj – léčivý prostředek, nebo jen chutný nápoj?

Nelze vyloučit pozitivní vliv čaje na snížení výskytu zubního kazu, což se dává do souvislosti s tím, že čajové rostliny akumulují fluoridy z půdy,...

Nejlepší pobídkou je pochvala

AV ČR letos udělovala jednak premie Oty Wichterleho (26. 5.), jednak vlastní ceny (26. 6.). Všem odměněným blahopřejeme. Cena Akademie věd ČR za...

Public Relation

Lesní požárykomerce

Lesní požáry představují nežádoucí jev, který dnes v Evropě ohrožuje kulturní krajinu i životní prostředí a způsobuje hmotné i nehmotné škody. Ty...

„Alpy v době ledové“ po stu letech

V letech 1901 až 1909 vyšly tři díly jednoho z velkých monografických děl světové kvartérní geologie „Die Alpen im Eiszeitalter“, 1) které poskytly...

Aktuality

Mandelinky se přiživují u slunéček

O mandelinkách se všeobecně ví, že se živí listy rostlin, zatímco o slunéčkách je známo, že hubí mšice. Existuje ale celá podčeleď slunéček...

Mutace Hox-genů u vymřelých savců

Moderní fylogenetické analýzy nabízejí díky konstrukcím kladogramů (stromů příbuznosti) možnost vytvářet nové vědecké hypotézy a prověřovat je....

Konstantní překvapení

Téměř vše, co víme o vzdáleném vesmíru, zjišťují astronomové pečlivým zkoumáním světla hvězd, skupin hvězd a mezihvězdných mlhovin. Je velice dobře...

Superlepidlo z mlžů

Lepení je moderní technologie, která již v průmyslu nahradila řadu jiných, například sváření nebo nýtování. Také v medicíně se začala lepidla...

Partenogeneze u žraloka a varanů komodských

Partenogeneze – schopnost živočichů rozmnožovat se z neoplozených vajíček – je známá pouze asi u 70 obratlovců (například u pozoruhodných...

Teplomilný obří tučňák

Tučňák vysoký 1,5 metru žil před 36 miliony let na pobřeží dnešního Peru, pouhých 14 stupňů jižně od rovníku. Tento tvor, jehož zkamenělé...

El Niño a patagonské ledovce

Ústup ledovců související s globálním oteplováním byl zaznamenán na mnoha lokalitách po celém světě. Projevuje se hlavně v tropických oblastech,...

Kvantový procesor

Nejen problém obchodního cestujícího trápí matematiky spíš než svou intelektuální náročností tím, že již pro nízký počet prvků čas potřebný k...