mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Zrzavý Jan

Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá morfologií a evolucí živočichů, přednáší evoluční biologii a zoologii. Je autorem či spoluautorem knih Jak se dělá evoluce (Paseka, Praha 2004), Proč se lidé zabíjejí (Triton, Praha 2004) a Fylogeneze živočišné říše (Scientia, Praha 2006).

Počet článků: 56

Přepisování evoluční historie lidského rodu

30. 3. 2015  |  Vesmír 94, 218, 2015/4
Historie našeho druhu v Africe je klíčová, protože Afrika je místem jeho zrodu a hlavním zdrojem jeho genetické diverzity. Pozornost evolučních...
 

Přepisování evoluční historie lidského roduuzamčeno

2. 3. 2015  |  Vesmír 94, 164, 2015/3
Populační genetika a molekulární fylogenetika sehrály, spolu s historickou lingvistikou a archeologií, klíčovou roli při pochopení mnoha aspektů...
 

Přepisování evoluční historie lidského roduuzamčeno

10. 4. 2014  |  Vesmír 93, 208, 2014/4
Paleoantropologie je nesmírně dynamickým vědním oborem, což je dáno značným úsilím při hledání a zkoumání pozůstatků lidských předků, poháněným...
 

Evoluce a chiméry

23. 7. 2009  |  Vesmír 88, 456, 2009/7
Když přišel Darwin se svou skandální teorií, trvalo kupodivu dosti krátce a tato teorie se stala hlavním proudem biologického myšlení. Překonala...
 

Darwinův rok

9. 4. 2009  |  Vesmír 88, 219, 2009/4
Do hodinové relace nikdo nesměstná dílo Darwina a těch, kteří na něj navázali nebo z něj těžili. Z besedy, jež se tentokrát nesla v souhlasném...
 

Seskveč, indický yetti, nový konžský lidoop a šelma z Bornea

12. 2. 2009  |  Vesmír 88, 109, 2009/2
I dnes jsou objevovány nové druhy savců. Dovídáme se o nich buď z řádných vědeckých popisů, nebo z bombastických novinových titulků. V posledních...
 

Facetotecta: zoodetektivka pokračuje

15. 1. 2009  |  Vesmír 88, 11, 2009/1
Před několika lety se ukázalo (viz Vesmír 83, 223, 2004/4), že mořské planktonní „y-larvy“ (známé už více než sto let), k nimž nám chronicky...
 

Senzační objev druhého levharta obláčkového?

13. 9. 2007  |  Vesmír 86, 568, 2007/9
Levhart obláčkový (Neofelis nebulosa) je z mnoha pohledů unikátní kočkovitá šelma. Má například relativně nejdelší špičáky, takže se nápadně podobá...
 

Děravý fosilní záznam

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 330, 2006/6
To, že nově objevený savec laoš (Laonastes aenigmamus) – jehož české jméno jsme si dovolili navrhnout coby zkratku pro „laoskou myš“ (laosky...
 

Počátky živočišné říše

15. 6. 2006  |  Vesmír 85, 365, 2006/6
Živočichové patří spolu s rostlinami, houbami a velkým množstvím různých „řas“ a „prvoků“ do obrovské skupiny organizmů s velkými a složitě...
 

Laoské skalní krysy

16. 1. 2006  |  Vesmír 85, 43, 2006/1
Když roku 1812 věhlasný francouzský paleontolog Georges Cuvier autoritativně prohlásil, že možnost objevu velkého čtvernožce je velmi malá, ani...
 

Buddenbrockia a Xenoturbella

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 292, 2005/5
Od popisu nové živočišné skupiny Micrognathozoa na sklonku roku 2000 (viz Vesmír 80, 437, 2001/8) nebylo objeveno žádné nové zvíře, které by stálo...
 

Toto nemá být kritika kritiky…

18. 8. 2004  |  Vesmír 83, 477, 2004/8
V minulém čísle Vesmíru si čtenáři mohli přečíst několik velmi konfliktních recenzí na knihu S. Rosypala a kolektivu Nový přehled biologie. Jako...
 

Nějací korýši tu opravdu scházejí

12. 4. 2004  |  Vesmír 83, 223, 2004/4
Moře je plné drobných planktonních larev spousty živočišných skupin – také naupliových či cypridových larev korýšů. Zvláště korýší larvy jsou...
 

Evoluce bez adaptací

3. 11. 2003  |  Vesmír 82, 644, 2003/11
Evoluce jako soupeření fylogenetických linií Každá učebnice biologie, když dorazí k evoluci, obsahuje obrázek evoluční řady koní, slonů či lidí....
 

Evoluce bez adaptací

6. 10. 2003  |  Vesmír 82, 584, 2003/10
Evoluční biologie má tendenci uvažovat panadaptacionistickým, takzvaně panglossovským způsobem. Že všechno je k něčemu a vzniklo to působením...
 

Morfologická transformace a ontogeneze

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 524, 2003/9
Ať už si o vzniku evolučních novinek myslíme cokoli, jedno víme. Že evoluce morfologických tvarů je vlastně evolucí individuálního vývoje, evolucí...
 

Rýha zanechaná Gouldem

8. 9. 2003  |  Vesmír 82, 525, 2003/9
Postavení Stephena Jaye Goulda (10. 9. 1941 - 20. 5. 2002) v evoluční biologii je nejasné a konfliktní. Na jedné straně ho veřejnost považuje za...
 

Mantophasmatodea – nový řád hmyzu?

3. 4. 2003  |  Vesmír 82, 207, 2003/4
Historie nově popsaného řádu hmyzu začala roku 1909, kdy byla v tehdejší německé Jihozápadní Africe (dnešní Namibii) sebrána samice neznámého druhu...
 

Nevtíravý půvab přetvářky a odstrašení

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 64, 2003/2
Článek Stanislava Komárka „o mimikrách“ potěší efektními obrázky i upozorněním na podivný fenomén – všichni o něm víme, že existuje, vždyť o něm...
 
Strana: [1]  [2]  [3]