Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.

Prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc., (*1964) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zabývá morfologií a evolucí živočichů, přednáší evoluční biologii a zoologii. Je autorem či spoluautorem knih Jak se dělá evoluce (Paseka, Praha 2004), Proč se lidé zabíjejí (Triton, Praha 2004) a Fylogeneze živočišné říše (Scientia, Praha 2006).

Počet článků: 56

Slovo mají Pavel Blažka, Zdeněk Brandl a Jan Zrzavý

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 305, 1998/6
Vesmír: Před šesti lety vznikla Biologická fakulta Jihočeské univerzity. Přestože je mladá, je vyhledávaná. Jak se zakládá úspěšná fakulta? Pavel...
 

Ad „Egoizmus všeho živého“

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 343, 1998/6
GenofobieRichard Dawkins si za to může sám. Jak byl naivní, když se domníval, že někteří čtenáři jeho knihy Sobecký gen se budou obtěžovat číst ji...
 

O egoizmu všeho živého

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 67, 1998/2
Přijmeme-li jednou darwinizmus jako možné vysvětlení světa kolem, zjistíme s překvapením, že svět takto nahlížený krásně funguje. Organizmy mají...
 

Evoluce, stvoření a Voltairův krejčí

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 44, 1998/1
Žijeme v době, kdy se filozofové v novinách dohadují, zda krást cizí myšlenky se má nebo nemá, zda je eventuální mnohaleté opakování několika...
 

Jak jsme neobjevili nový živočišný kmen na Třeboňsku ani na Vodňansku

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 573, 1997/10
Objevit nový živočišný kmen jsme se vydali, vyzbrojeni cedníkem, v druhé polovině srpna 1996, jednou v pátek z Českých Budějovic autobusem do...
 

Strašný korýš

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 467, 1997/8
Lidé to moc nevědí, ale kdyby se měla vybrat skupina mnohobuněčných živočichů, která se přiučila parazitizmu a tímto parazitizmem se změnila...
 

Homologie

5. 3. 1997  |  Vesmír 76, 124, 1997/3
Poněkud mě udivilo tvrzení J. Zrzavého, že délku ocasu a velikost těla u myši nikdo nestudoval. V r. 1997 uplyne 70 let od chvíle, kdy byly...
 

ROBIN BAKER: Válka spermií

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 69, 1997/2
V posledním roce se u nás objevilo několik reprezentantů rozsáhlé a na Západě populární literatury o sociobiologické podstatě lidského chování;...
 

Homologie

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 27, 1997/1
Řada biologických pojmů přežívá z dob předevolučních a dodatečně jsou jim dodávány evoluční významy. Takový stařičký pojem se ovšem vzpírá, musí...
 

Příběh o koljuškách

5. 8. 1996  |  Vesmír 75, 443, 1996/8
Filozofové vědy jsou zhruba dvojího druhu: normativní (jako třeba K. Popper nebo I. Lakatos) snažící se definovat, jak se věda dělat má (aby...
 

Evoluční biologie

5. 3. 1996  |  Vesmír 75, 165, 1996/3
O darwinizmuD. Povolný praví (Vesmír 74, 149, 1995/3), že „hlásit se k darwinizmu a zároveň požadovat ,testovatelnost hypotéz‘ jako kritérium jeho...
 

Původ mutací a jednorožec na zahrádce

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 645, 1995/11
Nad článkem Zuzany Štorchové (viz Vesmír 74, 605, 1995/11) mě napadly dvě myšlenky – za prvé jaké to má tak někdo štěstí, že si může od útlého věku...
 

Věda, ekologie a ideologie

5. 9. 1995  |  Vesmír 74, 484, 1995/9
Moc mě potěšil článek Davida Storcha: není žádná věda, která by rozhodla za nás, že chceme chránit biodiverzitu; živou přírodu nechceme chránit...
 

Šťastný nálezce pištce nezdobeného je očekáván

5. 4. 1995  |  Vesmír 74, 227, 1995/4
Je obecně známo, že periodizace lidských dějin nemusí splývat s prostým kalendářem - tak kupříkladu politicky skončilo prý 19. století až první...
 

O vzniku evoluční novinky a příbuzných nočních můrách

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 145, 1995/3
Adaptace, žirafy a fylogeneze Základním pojmem evoluční biologie je adaptace; není to ovšem pojem ryze darwinistický, jak by se třeba zdálo, ale...
 

Mokele mbembe

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 72, 1995/2
Na světě se dějí různé věci; tak kupříkladu existuje Mezinárodní kryptozoologická společnost. Kryptozoologie je věda o zvířatech, jejichž existence...
 
Strana: [1]  [2]  [3] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné