Vesmír: 1997/10

datum vydání: 5. 10. 1997

Úvodník

Co jen lilie vědí

Ledva jsem dopsal svůj úvodník „Co jen brouci vědí“ do předminulého čísla, v němž jsem si položil otázku, proč upíráme nižším živým tvorům vědomí,...

Poznámky a glosy

Aerodynamika hmyzího letu

Možná jste už někdy slyšeli příhodu o tom, jak vědci svými výpočty jednoznačně dokázali, že čmelák nemůže létat. Původ příběhu vysvětlil K.P. Zetie...

Jak jsme neobjevili nový živočišný kmen na Třeboňsku ani na Vodňansku

Objevit nový živočišný kmen jsme se vydali, vyzbrojeni cedníkem, v druhé polovině srpna 1996, jednou v pátek z Českých Budějovic autobusem do...

Mikroskopy, věda, průmysl...

V listopadu minulého roku oslavila firma Zeiss výročí 150 let od svého založení. Podívejme se na několik klíčových bodů v historii této úspěšné a s...

Obrana rostlin světlem

Roku 1957 vyšla krásná kniha Naše jedovaté rostliny, jejímiž autory jsou V. Jirásek, R. Zadina, Z. Blažek a ilustrátorkou L. Jiřincová. Autoři na...

Eseje

Umění a kýč

Tato studie není psána z perspektivy, která je současně v módě. Není ani postmoderní, ani dekonstruktivní, a její základní předpoklady budou z...

Nad knihou

O přirozené vegetaci Křivoklátska

Není tomu tak dávno, co jsme referovali o monografii Lesní vegetace národního parku Podyjí (Vesmír 75, 36, 1996/1), a již nám přichází do rukou...

OTFRIED PREUSSLER: Útěk do Egypta přes Království české.

Cesta z Betléma do Egypta vedla za oněch svatých dob přes Království české, napříč kolem Šluknova, pak Českolipskem, potom kolem Ještěda a dál po...

VAN EMDEN H.F., PEAKALL D.B.: Beyond silent spring. Integrated pest management and chemical–safety .

V roce 1962 publikovala Rachel Carsonová knihu Silent spring (přeloženo jako Mlčenlivé jaro). Kniha byla nesmiřitelnou kritikou všeobecného a...

Jazykový koutek

Obchodují vám vaše akcie?

Otázka snad zní jako nejapný pokus o žert, ale vychází z reality. Cestou do práce zahlédl kolega v dopravním prostředku (neříkám kterém) plakát, na...

Mozaika

Srpen ve vědě

Uvidí Hubble vznik galaxií?Není to tak dávno, co Hubblův kosmický teleskop byl vybaven novým spektrografem STIS (Space Telescope Imaging...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Brouk jako koření. V Peru upotřebují broučka Elmis condimentarius jako koření do polévek, omáček a různých jídel. Rod jeho jest zastoupen dvěma...

Diskuse

Spor o Darwina?

Phillip E. Johnson v knize „Spor o Darwina“ zevrubně zkoumá, zda je darwinizmus založen na správném hodnocení vědeckých důkazů, nebo zda je jen...

Kosmologický červený posuv a zachování energie

Doc. Jiří Langer shrnul v prosincovém článku (viz Vesmír 75, 695, 1996/12) všechny dosud známé pozorované jevy a nepřímé důkazy svědčící ve...

Výtvarné umění

Kouzlo odkouzlených kouzel

Kdysi dávno, ještě jako student, jsem se vetřel na přednášku, která byla určena studentům medicíny. Byla to přednáška v rámci boje proti tmářství,...

Dopisy čtenářů

Voda životodárná a živelní

Vtipná glosa pro dobu povodňovou... Leč etymologie je věc ošidná [...] Slovo vydra asi nemá, alespoň v uváděných souvislostech, s vodou nic...

Snímek komety Hale-Bopp

RNDr. Jiří Grygar se ptal (viz Vesmír 76, 424, 1997/8), jakou technikou je dělán snímek komety Hale-Bopp (viz obrázek). O vysvětlení jsme požádali...

Je ginseng účinnější než ženšen?

Ginseng chrání před rakovinou,“ to je bezesporu zajímavá zpráva. Čtenář, který není botanik, však nemusí okamžitě pochopit, o jakou rostlinu...

Faktor čtyři

Nezpochybňuji žádný z uvedených faktů, pouze doplňuji další. Samotný faktor 4 nebyl nijak vypočítán, je to jen nekvalifikovaný odhad, stejně tak to...

Ještě jednou o kvazarech

RNDr. Jiří Grygar vyjádřil nesouhlas s tím, že se v Pravidlech českého pravopisu (a též ve slovnících) objevuje slovo kvazar v pravopisné podobě se...

Zlato, kyanidy, …

[…] Máte pravdu v tom, že se firma TVX Bohemia důlní netají svými záměry. Naposledy s nimi veřejnost seznámila na tiskové konferenci 22. ledna. Na...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Krystaly dopaminu v Nomarského diferenciálním inetrferenčním kontrastu při zvětšení 470× (snímek J. Reischig, referenční pracoviště optické...

Zákeřné dopravní zácpy

Jsme-li na dálnici sami, je toto vše sice nepříjemné, ale pořád to ještě není taková pohroma, jaká nás potká při dopravní zácpě. K tomu musí být...

Léčba schizofrenie

Schizofrenie je onemocnění, které postihuje téměř jedno procento populace na celém světě. Často jde o chorobu vážnou, někdy tragickou. Nemoc se...

Příčiny záplav a prevence

Vašků: Otázkami oscilací a vývojových změn klimatu se od osmdesátých let tohoto století zabývali nejen specializovaní vědečtí pracovníci, ale i...

Tři zdroje a tři součásti oplození

Už v základní škole nám více nebo méně obratně vyložilli tajemství splynutí dvou pohlavních buněk, vajíčka a spermie. Povšechnou představu nám...

Data, metadata a ekologie

Analýza dlouhodobých dat je v ekologii velice důležitá metoda získávání informací o vývoji a fungování terestrických i vodních ekosystémů. Bez...

SŮL NAD ZLATO

Mluvíme stále o těžbě zlata, téma se vrací, ale proč vlastně? Zlato v mytologii, zlato v technologii, zlato jakožto prastaré platidlo či jako kov...

Pižmová kachna

Pátrání v historických pramenech, původně směřující k objasnění některých detailů historie domestikace a šíření pižmových kachen (Cairina...

Hledání počátků moderního člověka

Také my, Evropané, podobně jako Američané či Australané, bychom si měli zvykat na pocit, že na našem kontinentu kdysi žila domorodá populace,...

DNA neandertálce

Diskuse, kterou vedou paleoantropologové o roli neandertálců při utváření moderního člověka, se dočkala dalšího zvratu. Mezinárodní tým...

Sto let hvězdárny v Ondřejově

Sídlo a hlavní pracoviště dnešního Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově vzniklo původně jako soukromá hvězdárna. Počátkem tohoto století ji...

František Duchoň

Jako bezpartijní, charakterově rovný a věrný svému přesvědčení to neměl F. Duchoň po únoru 1948 lehké, zejména v 50. letech. Proto byl jmenován...

Aktuality

Z odborných časopisů

Srozumitelnost: nesmíme zapomenout, kdo platí výzkumLeonardo da Vinci psal své deníky zrcadlově částečně proto, aby je nezvaní čtenáři nemohli...

Nebojme se mimozemšťanů!

Pokud by nás mimozemšťané napadli se zlými úmysly, stačí proti nim nasadit jako biologickou zbraň cizopasného prvoka Toxoplasma gondii, jak to...

Chyby, ztracené miliony aneb co dělat s jednotvárnými úkony?

„Lidé mohou těžko dostát té přesnosti, kterou vyžaduje práce s tabulkovými procesory,“ uzavírá Raymond Panko z Havajské univerzity v Honolulu svoji...

Simulátor pacientů alergických na sóju

Sója je jednou ze složek potravy, která dokáže vyvolat velmi silné alergické reakce. Její stále rostoucí používání jako náhrady za živočišné...

DVOJČATA WOLFGANG A AMADEUS

Na vídeňské univerzitě se tým vědců vedený K. Strassmeierem zabývá výzkumem hvězd, které projevují podobnou fotosférickou a chromosférickou...

Kanaďané opustí Las Campanas?

Pro nedostatek peněz byl 30. června 1997 zastaven provoz Jižní observatoře Torontské univerzity (UTSO) v Chile. Univerzita tuto pozorovací stanici...

Urážka a pocta tímtéž slovem

Označení husita je dnes vyslovováno s úctou, ale v době husitské bylo natolik hanlivé, že pro vyslance z Čech se na basilejském koncilu nesmělo...

Proč „vidíme“ i potmě?

Když v zatemněném pokoji položíme při rozsvícené stolní lampě na stůl před sebe předmět a pak lampu zhasneme, dovedeme bez problému na ten předmět...

Konec zlaté horečky v Indonésii

Roku 1993 začala kanadská prospekční firma Bre-X z Alberty zkoumat oblast Busang na Borneu. Po dvou letech vrtných prací ohlásila nález ložiska o...

Escherichia coli –vlk v beránčí kůži

Bakterie Escherichia coli žije pokojně v našich střevech a nedělá problémy, snad je i užitečná. To je ta beránčí kůže. Běda však, když zmutuje!...

Synchronizace rozmnožovacích cyklů mořských sifonálních řas

Sifonální zelené řasy, obvykle řazené do řádu Bryopsidales, patří mezi úspěšné zelené rostliny. Na tomto světě existují už takových 150 milionů let...

Nejrychlejší polovodič

připravili ve Weizmannově ústavu v Izraeli. Strukturu skládající se z vrstev GaAs a AlGaAs ochladili na desetinu kelvinu a umístili do slabého...

STÁDA KLONOVANÝCH DOMÁCÍCH ZVÍŘAT

Americká společnost ABS Global vyvinula techniku masové produkce klonů. Společnost předvedla šestiměsíční telátko Gene, které bylo vyrobeno podle...

Kozí strážce proti HIV?

Badatelé z Univerzity jižní Kalifornie v Los Angeles zjistili, že polovina lidí, kteří byli infikováni virem způsobujícím tzv. kozí artritickou...

Barevná bavlna přímo z plantáží?

Každý gen má své přesné místo, ve kterém dochází k jeho projevu. Gen FbL2A se projevuje ve vláknech bavlníku. Regulační část tohoto genu, promotor,...

Hvězdné „těžké váhy“

Z kompilace červnového čísla časopisu Astronomy: největší známá hvězda: μ Cephei (její poloměr je 11 A.U.); nejhmotnější hvězda: η Carinae (její...

Kořením proti oxidativnímu stresu

Hořčice, hřebíček, oregano (dobromysl), tymián a nové koření jsou tradiční konzervační, dochucovací i léčivé ingredience. O koření je známo, že...