Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Reischig Josef

Doc. RNDr. Josef Reischig (*1945) vystudoval Fakultu tělesné výchovy a sportu UK a Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V Biologickém ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni se zabývá obecnou biologií a genetikou. Vede Referenční pracoviště optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S, s. r. o., se sídlem na LF UK v Plzni a jeho mikrofotografie čtenáři Vesmíru znají již více než desetiletí (stručný přehled viz Vesmír 79, 138, 2000/3).

Počet článků: 12

Utajené pohledy

14. 8. 2005  |  Vesmír 84, 462, 2005/8
Většina živých organizmů vykazuje nějakou autofluorescenci. Co to znamená? Jestliže na ně posvítíme budícím, zpravidla ultrafialovým světlem,...
 

Plod „opravuje“ matčino tělo

12. 5. 2005  |  Vesmír 84, 264, 2005/5
Fetální buňky osidlují matčiny tkáně Pozoruhodné výsledky zveřejnila skupina Diany W. Bianchi z Bostonu, která r. 2004 v červencovém čísle časopisu...
 

Světelná mikroskopie a analýza obrazu

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 482, 1998/9
Snímky pořízené mikroskopem Olympus FLUOVIEW (dvojitý laserový řádkovací mikroskop), které vznikly počítačovým složením několika optických řezů....
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 12. 1997  |  Vesmír 76, 662, 1997/12
Řez mozkovu kůrou laboratorního potkana, impregnovaného modifikovanou Golgiho metodou, zvětšení 410×, Nomarského diferenciální interferenční...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 602, 1997/11
U aneuryzmat (výdutí) sklerotických břišních aort jsou patrné změny ve všech vrstvách. Hranice a charakter jednotlivých částí jsou setřeny, v...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 542, 1997/10
Krystaly dopaminu v Nomarského diferenciálním inetrferenčním kontrastu při zvětšení 470× (snímek J. Reischig, referenční pracoviště optické...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 482, 1997/9
Krystaly cholesterolu DIC 30×, Nomarského diferenciální kontrast, zvětšení 260×. Snímek pořídil na mikroskopu Olympus AX70 Provis Josef Reischig...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 422, 1997/8
Příčné řezy hlavou několikadenního slepičího embrya na snímcích Biologického ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni pořízené na mikroskopu firmy...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 319, 1997/6
Odmyslíme-li si jednoduché formy živočišné říše, jejichž příslušníci přijímají z okolního prostředí kyslík celým povrchem těla nebo povrchem...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 5. 1997  |  Vesmír 76, 242, 1997/5
Trypanozoma Chagasova (Trypanosoma cruzi) způsobuje ve Střední a Jižní Americe Chagasovu nemoc. Její trypanozomové stadium se vyskytuje v periferní...
 

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

5. 4. 1997  |  Vesmír 76, 182, 1997/4
Mikroskopické křemité schránky mořských planktonických rozsivek a mřížovců. Rozsivky patří k řasám, které reagují na zvýšení obsahu železa obzvlášť...
 

Kontrast v optické mikroskopii

8. 11. 1995  |  Vesmír 74, 638, 1995/11
Kvalitu zobrazení mikroskopických objektů charakterizují tyto parametry: zvětšení, rozlišovací schopnost mikroskopu a obrazový kontrast. Zvětšení...