Vesmír: 1997/6

datum vydání: 5. 6. 1997

Úvodník

Nebezpečná myšlenka

Přemýšlel jsem, k čemu z tohoto čísla mám potřebu a chuť něco napsat, a nenašel jsem nic jiného, než opět téma, které mě láká, i když o něm nemnoho...

Eseje

Svědectví o proměnách české země

Každý z oborů vztažených k minulosti otevírá svůj „vějíř poznání“, orientovaný v prvé řadě podle vypovídacích schopností pramenů, jichž užívá. Také...

Věda, vědci a pravda

Pravda je pro vědu otázkou bytí a nebytí. Pravda v silném slova smyslu, jako něco, co vědec hledá a objevuje, co má a musí mít v našich sporech...

Vnitřní nepřítel

Tak je nadepsána glosa R. Insalla v únorovém čísle Current Biology, věnovaná steskům vědecké komunity na neúměrně vysokou soutěživost ve vědě....

Odpověď na každou otázku

Odpověď na každou otázku

Kde se vzal kyslík?James Lovelock (Gaia živoucí planeta, Mladá fronta 1990, str. 8) udává, že „čistá produkce kyslíku pralesem je blízká nule“, a...

Nad knihou

TOM SIMKIN A LEE SIEBERT: Volcanoes of the World.

Snad bude užitečné upozornit, že existuje atlas vulkanických erupcí, které se udály za posledních 10 tisíc let. Atlas je rozdělen po regionech, ve...

Spor o Darwina

PHILLIP E. JOHNSON: Spor o Darwina Nakladatelství Návrat domů, Praha 1996; 215 stran, 190 Kč, náklad 5000 ks Kniha o evoluci napsaná kreacionistou...

Jazykový koutek

Miluje filosof moudrost víc než filozof?

Když se na přelomu šedesátých a sedmdesátých let tohoto století objevila v Pravidlech českého pravopisu filozofie vedle filosofie a univerzita...

Mozaika

Duben ve vědě

Kosmonautické dynastie?V Rusku se přitom oficiální představitelé kosmické aktivity nijak veřejně neznepokojují. Pro chod mezinárodní kosmické...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Spojitosť zločinů s povětrností. Kuriosním, ale zajímavým tímto thematem obíral se nedávno pan Linney, správce povětrnostní kanceláře státu...

Výtvarné umění

Abstraktní a konkrétní

Co však má znamenat popis ,vidí kus papíru, na němž jsou černé čáry‘? Tento popis je totiž velmi složitá a teoretická věta, neboť obsahuje slovo...

Dopisy čtenářů

Kvazary po 34 letech

„Sviť, kvasare, sviť, hledám k tobě niť. Žádný není jako on, jas má sluncí bilion. Sviť a blikej, kvasare, kéž bych věděl, co to je!“ Touto...

Sto let měření krevního tlaku

Prof. Schreiber uveřejňuje článek o měření krevního tlaku, jež v r. 1896 uskutečnil Riva Rocci a od té doby se stalo neodmyslitelnou součástí...

K úvaze prof. Vladimíra Vanýska „Třetí kultura“

Každá skutečná kultura je jedinečná a neopakovatelná. Je souhrnem všeho směřování a všech plodů zvídavého a tvořivého lidského ducha. Tak je tomu i...

O svátosti, entropii a Shakespearovi

Prof. Neubauer výše uvedenou statí reaguje na můj článek „Třetí kultura“ (Vesmír 76, 225, 1997/4). Domnívám se však, že každý mluvíme o něčem...

Christianizace Slovanů

Využívám této možnosti, abych vám poděkoval za Vesmír č. 5. Zvláště mne zaujal článek dr. Dušana Třeštíka o vlivu pokřesťanštění na způsob...

První elementární částice

V Thomsonově objevu elektronu před 100 lety byla dvojí ironie. Jednak byl triumfem spíše teoretického úsudku než experimentální virtuozity. Když...

Modrá záře nad GaN

Proč je tak velký zájem o polovodičové svítící diody a lasery?Je to proto, že svítící diody svou účinností, malými rozměry a možností ovládat...

Věstonická vrubovka

Třináctého roku vykopávek ve stanici lovců mamutů u Dolních Věstonic (viz Vesmír 73, 137, 1994/4) objevil 19. 8. 1936 Karel Absolon osmnáct cm...

Fyzická záťaž a kyslíkové voľné radikály

Kyslíkové voľné radikály hrajú významnú úlohu v patogenéze rozličných chorôb. Predpokladá sa, že môžu spolupôsobiť pri vzniku rakoviny, srdcovej...

Kdo vlastně objevil kyslík?

Objevy chemických prvků ve vzdálenější minulosti byly dokumentovány mnohem méně jednoznačným způsobem, než je tomu dnes. Kdy je možné nějakému...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Odmyslíme-li si jednoduché formy živočišné říše, jejichž příslušníci přijímají z okolního prostředí kyslík celým povrchem těla nebo povrchem...

Myš domácí

Během posledních desetiletí byly při studiu etologie, genetiky, imunologie a speciace myší objeveny fenomény, které výrazně přispěly ke zlepšení...

Anglická biologie doby Darwinovy

V době, kdy se ve Francii (i v Německu) těšila biologie rozsáhlé státní podpoře, byl v Anglii (v polovině minulého století) jediným profesionálním...

Je ekonomie naukou o chování?

HÖSCHL: Otázku „jak svět a společnost funguje“ si kladli fyzici, přírodovědci, lékaři, sociologové. Kladl si ji Albert Einstein 1) , když chtěl...

Astronomické novinky

Planetky čili asteroidy obíhají okolo Slunce převážně mezi drahami Marse a Jupitera, i když některé z nich se mohou značně přiblížit k Zemi a ve...

Aktuality

Píseň písku

Více než století je vědcům známo, že písek může za určitých okolností samovolně vydávat dva typy zvuků - hluboké dunění či spíše hukot a sopránový...

ÚPLNĚ VYHLADOVĚLÁ ČERNÁ DÍRA

Zatím nejspolehlivější černá díra byla nalezena v eliptické galaxii M 32 (známé také jako NGC 221) v souhvězdí Andromedy. Každý astronom amatér...

Ceny Učené společnosti ČR

Na 3. valném shromáždění členů US ČR byly 19. 5. předány ceny osmi vědcům (4 seniorům a 4 juniorům). Protože většina z nich chystá pro Vesmír...

Hale–Bopp: Dovětek k obrázkům

Mnohé z nás potěšil pohled na kometu Hale–Bopp. Kometa na své cestě od nás připravila ještě jedno překvapení: třetí chvost, který je tvořen...

Z odborných časopisů

Změnily se postoje vědců vůči náboženské víře?Počátkem tohoto století se věda prosazovala do dalších a dalších oblastí. Vynikajícího psychologa...

Včely rozhodnou o tom, co poroste na louce

Snižováním počtu včelstev je ohrožena druhová skladba mnohých biotopů. Kdyby byly včely částečně anebo úplně vyloučeny z opylovaní, mohly by...

Blahoslavova slova verštatní

Část lidí tvrdí, že už je nic nemůže překvapit, a ti zbývající jsou překvapeni, že ti první mají pravdu. Překvapivě nepřekvapivé jsou i názory na...

Narastú svaly cvičením?

Nielen kulturisti vedia, že intenzívne telesné cvičenie môže veľmi výrazne zväčšiť svalovú hmotu. Ukázalo sa, že už 4 hodiny po silnej záťaži...

FULLERENOVÁ KOUZLA: KULIČKOVÉ POČÍTADLO A SLEPECKÁ HŮL

Vědci po celém světě pokračují s fullerenovými „hrátkami“ a potvrzují tak oprávněnost ocenění objevu fullerenů Nobelovou cenou za chemii 1996...

Cidofovir

je generický název sloučeniny, jež byla pod jménem VistideTM povolena pro léčení retinitidy vyvolané cytomegalovirem u osob s rozvinutým aidsem. Je...

Obrázek vnitřního ucha morčete

Obrázek vnitřního ucha morčete pořídil David Furness z katedry neurověd a komunikace Kielské univerzity skenovacím elektronovým mikroskopem....

Veda a umenie

Zistiť pravosť starých výtvarných diel býva ešte aj dnes nesmierne zložité. Falšovatelia natoľko úspešne napodobňujú spôsob tvorby majstrov, že ani...

Mezinárodní kosmická stanice přece jen v roce 2002?

Zřízení mezinárodní kosmické stanice je podle Američanů už opožděno o 11 měsíců, protože Rusko pro finanční obtíže není schopno včas dodat své...

Lze udělat ve vědě kariéru?

Alan Hale, jeden z dvojice objevitelů komety Hale–Bopp, uvedl, že příležitostí udělat ve vědě kariéru je poskrovnu a že nemůže doporučit dnešním...

Nižšia rýchlosť mutácií na chromozóme X

Väčšina chromozómov v genóme každého cicavca je prítomná v dvoch exemplároch – jeden je zdedený od matky a druhý od otca. Tieto chromozómy sa...

Doping pro ptáčí holátka

Hnízdo plné neopeřených ptáčat, která s široce rozevřenými zobáčky upozorňují starostlivé rodiče na svou chuť k jídlu, není žádnou idylickou...