Prof. RNDr. Ján Lehotský, CSc.

Doc. RNDr. Ján Lehotský, CSc., (*1954) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského. V Ústave lekárskej biochémie Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa zaoberá neurochémiou, hlavne transportnými systémami pre vápnik. V rokoch 1990 – 1991 pracoval v Ústave fyziológie Katolíckej univerzity v Leuven v Belgicku.

Počet článků: 3

Vápnik v bunke

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 508, 1997/9
Ióny vápnika spolu s inými biologicky aktívnymi látkami zohrávajú vo vnútrobunkovej signalizácii významnú úlohu. Zúčastňujú sa na regulácii...
 

Fyzická záťaž a kyslíkové voľné radikály

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 313, 1997/6
Kyslíkové voľné radikály hrajú významnú úlohu v patogenéze rozličných chorôb. Predpokladá sa, že môžu spolupôsobiť pri vzniku rakoviny, srdcovej...
 

Cyklická adenozíndifosfát-ribóza

6. 12. 1995  |  Vesmír 74, 689, 1995/12
Existuje mnoho chemických látok, ktoré v organizme sprostredkúvajú výmenu informácií medzi bunkami. Niektoré, napr. steroidné hormóny, putujú z...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné