Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1997/9

datum vydání: 5. 9. 1997

Úvodník

Hleďme, celý tatínek!

„Vždycky musíme mít na paměti, že věda není Bůh. Naše nejhlubší pravdy zůstávají mimo království vědy,“ prohlašuje americký prezident v řeči,...

Rozhovor

CO VÁS ZAUJALO NA KONGRESU MEZINÁRODNÍ ASOCIACE PRO FUZZY MNOŽINY?

Vesmír: Připomeňte nám, prosím, co to jsou fuzzy množiny a fuzzy systémy. Mareš: Jde o pojmy moderní aplikované matematiky a informatiky. Reálný...

Poznámky a glosy

Cholesterol – další kapitola

Manželé Parsighianovi se jednoho dne roku 1994 dozvěděli, že tři z jejich čtyř dětí trpí vzácnou genetickou poruchou, která vede k chorobě nazývané...

Eseje

Vaření jako tradice, řemeslo i „věda“

Je vaření záležitostí mužskou, nebo ženskou?V nejstarších dobách lidské existence zodpovídaly za jídlo ženy. Ženské vaření souvisí se základní...

Nad knihou

NUDDS J.R., PETTITT CH. W. (editoři): The Value and Valuation of Natural Science Collections

Sborník referátů z konference vyprovokované situací v přírodovědných sbírkách. Všichni správci sbírek si stěžují na nedostatek reputace,...

Teorie všeho? Čeho všeho?

Fascinující rozvoj fyziky v našem století znamená mimo jiné pronikání fyziků do míst, která bývala tradičně hájemstvím filozofů. Fyziky...

Síla emocí

Daniel Goleman: Emotionale Inteligenz Carl Hanser Verlag, München 1996 Žijeme v době, kdy jsou chladné rozumové schopnosti vysoce ceněné....

Jazykový koutek

Řeky si pojmenovali nejdřív

Když jsem psala předchozí jazykový koutek o velké vodě, netušila jsem, že to téma bude brzy až příliš aktuální. Trochu to snad tušil Z. Vašků,...

Mozaika

Červenec ve vědě

Další planeta u cizí hvězdy?Některé objevy planet u jiných sluncí naší Galaxie byly zpochybněny, nicméně dočítáme se stále o možné existenci...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Povodně v Jižní Kalifornii stávají se rok od roku silnější, a škody jimi způsobené pořáde větší. Řeky tamější přinášejí nyní téměř vesměs více...

Výtvarné umění

Idiologie

Poprvé jsem viděl kresby (možná i obrazy?) na druhé konfrontaci studentů Akademie výtvarných umění, která se konala 31. října 1984 v prázdném domě...

Dopisy čtenářů

(NE)ZÁVISLOST HODNOCENÍ

Chtěl bych upozornit na poučný článek „Nepotism and sexism in peer-review“ (Nepotizmus a sexizmus v nezávislém hodnocení), který vyšel v Nature...

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Letos se konal 31. ročník biologické olympiády, určené žákům a studentům základních a středních škol. Ústředním tématem byla potrava a potravní...

PÁN MUCH

Na Karlově univerzitě máme ledacos. Máme také entomologické sbírky, které vznikají činností entomologů. Tito, nelitujíce času ani sil, v horku...

Kruhy pod očima

V odpovědi na Váš dotaz týkající se kruhů pod očima Vám oční specialistka zatajila, že kruhy pod očima jsou obvykle známkou špatného zdravotního...

Aréna

S údivem jsem si ... přečetla pozoruhodný dopis pana RNDr. Jaromíra Vaňury z Brna. Jako spoluautorce knihy o kruzích (sice ještě nevyšla, ale panem...

Mikrosvětem s Josefem Reischigem a firmou Olympus

Krystaly cholesterolu DIC 30×, Nomarského diferenciální kontrast, zvětšení 260×. Snímek pořídil na mikroskopu Olympus AX70 Provis Josef Reischig...

Spektroskopie jednotlivých molekul

Jak asi vypadají ty molekuly? To je otázka, která napadne mnohého zvídavého školáka poté, co se dozví, že se všechno kolem nás skládá z atomů...

Vědci a slepice

Z osobních vzpomínek žáků Milana Haška, působících ve významných vědeckých funkcích po celém světě, vznikla kniha Království tolerance (P. Ivanyi...

Na hranici biologie

Biologové, asi stejně jako vědci z jiných oborů, nahlížejí jevy prostřednictvím nějakého interpretačního rámce, kterému se někdy říká paradigma....

JAK ROSTOU ŠTÍŘI

Svlékání kutikuly je u štírů (jako ostatně u všech členovců) jedinou možností, jak zabezpečit růst. Kutikula kryjící tělo totiž není schopna...

Obsah těžkých kovů v modelových skupinách bezobratlých

Biologické účinky těžkých kovů v ekosystémech Země lze rozdělit zhruba do dvou skupin. Jednoznačně toxické jsou kadmium (Cd), olovo (Pb) a arzen...

Hrdina naší doby

Jde o jev sice celosvětový, ale obzvlášť patrný v západní Evropě, Severní Americe a Japonsku: vědy jsou ohroženy jak změnou celkového přístupu, tak...

Vápnik v bunke

Ióny vápnika spolu s inými biologicky aktívnymi látkami zohrávajú vo vnútrobunkovej signalizácii významnú úlohu. Zúčastňujú sa na regulácii...

Naše malé pluviály

Podstatou všech vědeckých postupů, které jsou využívány pro rekonstrukci klimatu historické preinstrumentální éry, je vzájemně provázané hodnocení...

Povodně let 1995, 1996 a 1997

Až na nepatrné výjimky jsou povodně přirozeným jevem a jejich příčinou u nás bývají většinou srážky nebo tání sněhu. Nejsme totiž ani přímořským...

Tři dary Roberta Dickeho teoriím gravitace

Obecná teorie relativity je založena na třech principech (rovnost hmotnosti tíhové a setrvačné, princip ekvivalence, obecná kovariance) a byla...

Aktuality

Z odborných časopisů

Stáří impaktu Popigaj Sibiřská struktura Popigaj je pravděpodobně pátým největším kráterem na Zemi, který má na svědomí dopad vesmírného tělesa....

Ohřívané špagety s pesto

zabily 17letého syna lékaře v Curychu náhlým selháním jater – nebyl ani den času na pokus o transplantaci. Otec i syn po čtyři dny jedli předem...

České feministky neumějí psát

Z rozboru českých feministických textů vyplývá, že ač feministky podle svých tvrzení v obecné rovině usilují o spolupráci a harmonii mezi lidmi bez...

Více artemisininu ...

Malárie, jedna z nejnebezpečnějších nemocí tropů, je opět na vzestupu. Po více než tři století byla léčena extrakty z kůry stromů druhu Cinchona...

Neoagaróza a vrásky

Ztráta vody v tkáních způsobuje množství problémů, jež se na povrchu projevují tvorbou vrásek, vysušeným povrchem i změnou pigmentace. I když se...

Počítač „odezírá“ z úst

Počítače vybavené mikrofonem a kamerou budou moci nejen poslouchat hlasové pokyny, ale i z našich úst odezírat pokyny nevyslovené nahlas. Prototyp...

Odškodnění obětí jaderných testů

odmítá labouristická vláda T. Blaira, přestože jejich odškodnění podporovala, když byla v opozici. Argumentem vlády pro odmítnutí odškodnit...

PES PŘÍTEL PRAČLOVĚKA

C. Vilà a spol. publikovali v Science (276, 1687–9, 1997) důležitý příspěvek k objasnění původu domácího psa. Jde o výsledky rozsáhlého...

Citrusem proti obezitě?

Klíčovou roli při vstřebávání tuků v zažívacim traktu hraje pankreatická lipáza. Některé látky, inhibitory tohoto enzymu, jsou schopny omezovat...

Keramické protézy

Keramické korunky a falešné zuby – pro jejich tvrdost a bílou barvu – dentisté již vyrábějí dlouho. Avšak uzpůsobení protézy k chrupu byla pro...

Kalicivirus – ano, či ne?

Skupina novozélandských farmářů požádala o likvidaci novozélandských králíků pomocí australského kaliciviru (viz Vesmír 75, 653, 1996/11)....

Kopinatec a geny pro hlavu

Hlava je nezbytnou součástí všech obratlovců. Je komplexní a většinou funkční částí těla, najdeme však na ní řadu starobylých znaků. Ty lze...

Obratlovci versus bezobratlí 4 : 1

Už před lety formuloval Susumo Ohno teorii evoluce genovou duplikací: pokud v genomu vznikla kopie nějakého genu, pro přežití stačilo, aby...

KREVNÍ BARVIVO, HEMOGLOBIN, NEPŘENÁŠÍ JENOM KYSLÍK

Každý ví, že krevní barvivo, hemoglobin, je tím hlavním přenašečem kyslíku z plic do tkání; tam oxidovaný hemoglobin odevzdává kyslík pro tkáňové...

Dvakrát o dinosaurech

Amatérští paleontologové Isabel a Oratio Mateusovi nalezli u přímořského portugalského města Laurinha nedaleko Lisabonu první evropská zkamenělá...

Asteroidy umírají brzy

O asteroidech v blízkosti Země se astronomové domnívali, že na své dráze zůstávají kolem 100 milionů let. Studie Bretta Gladmana (Science 277, 197,...

Stvořila Měsíc gigantická kolize?

Od r. 1969, kdy se planetologům dostaly do rukou první vzorky měsíčních hornin, bylo jasné, že Měsíc toho má se Zemí společného víc, než si do té...

Odstraňování dusíku a uhlíku

z odpadních vod je důležitým procesem v jejich čištění. Obvykle se čištění provádí ve třech reaktorech, kde se dusík a uhlík odstraňují v průběhu...