Peregrin Jaroslav

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., (*1957) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK. Působí ve Filozofickém ústavu AV ČR a je vedoucím katedry logiky na Filozofické fakultě UK. Zabývá se logikou, sémantikou a analytickou filozofií.

Počet článků: 4

Vývoj Gödelova myšlení

9. 11. 2006  |  Vesmír 85, 698, 2006/11
Zatímco před několika desetiletími se o matematicích a některých dalších z těch myslitelů, jejichž výsledky jsou pro neodborníka samy o sobě těžko...
 

Je vědomí záhada, nebo „řešitelný problém“?

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 535, 2004/9
V knížce, která se zabývá vztahem mozku, vědomí a sebeuvědomování, se František Koukolík věnuje mimo jiné i vztahu mezi vědou a filozofií. Přestože...
 

Co vím, když vím jak dál?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 252, 1998/5
Lidské nitro patřilo odedávna k nejvděčnějším předmětům přemýšlení a zkoumání – a to nejen pro teology či existencialistické filozofy, ale i pro...
 

Teorie všeho? Čeho všeho?

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 523, 1997/9
Fascinující rozvoj fyziky v našem století znamená mimo jiné pronikání fyziků do míst, která bývala tradičně hájemstvím filozofů. Fyziky...