mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Vesmír: 2004/9

datum vydání: 16. 9. 2004

Úvodník

Einsteinův jazyk

Kdykoliv někdo cituje nějaký Einsteinův aforizmus (například: „Když slyším slovo filozofie, mám pocit, že polykám něco, co jsem neměl na jazyku…“),...

Nad knihou

Je vědomí záhada, nebo „řešitelný problém“?

V knížce, která se zabývá vztahem mozku, vědomí a sebeuvědomování, se František Koukolík věnuje mimo jiné i vztahu mezi vědou a filozofií. Přestože...

Jazykový koutek

Částice v prachu

V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš (Gn 3,19). Obsah sdělení...

Vertikála

VESMÍR. O čem psal před lety

O květeně okolí Pražského. Ačkoli okolí Pražské v botanickém ohledu z celých Čech nejlépe jest známo, přece každého roku nové a nové druhy pro...

Diskuse

Ještě k jezům na Labi

Rád bych zareagoval na názory čtenářů týkající se kampaně společnosti Přátelé přírody proti výstavbě jezů na dolním úseku české části Labe. Z...

Architektura

Systém reštaurácie OM

Mohli by sme predstaviť aj typickejšie projekty a realizácie kancelárie Michala Kuzemenského, no jemný posun v klasických pracovných a stavebných...

Dopisy čtenářů

K Novému přehledu biologie

Když jsem se začetl do Eliášovy recenze Nového přehledu biologie (Rosypal a kol. 2003), zdálo se mi nejprve, že do zatuchlé České kotliny zavál...

Znova k odchodu Izraelců z Egypta

Postřeh Pavla Balka (Vesmír 83, 425, 2004/8), že v 5. knize Mojžíšově nejsou Pelištejci (Filištíni), kteří přišli okolo r. 1200 př. Kr., je...

Zoubkování žihadel

Zarazila mne nesrovnalost týkající se zoubkování žihadel vos, sršňů atd. Ačkoliv je v prostřední dvoustraně uvedeno, že zoubkovaná žihadla mají...

Otázky, které trápí fyziku

Lawrence M. Krauss: Tři, které pokládám za fascinující, jsou: Jaká je podstata temné energie? Jak můžeme uvést do souladu vypařování černé díry s...

Co je malé, to je hezké (a důležité!)

Logem neurologa je kladívko a jeho videoklipem by nejspíše byla scénka z poválečného filmu „Rodinné trampoty oficiála Třísky“, kdy se po úderu do...

Ještě něco o hluku

Článek P. T. Weiricha lze jistě uvítat, neboť připomněl čtenářům Vesmíru jeden ze zastrčených, i když environmentálně i medicínsky významných...

Malé erratum a malá diskuse

Při redakční jazykové úpravě závěru článku o Zelených cizincích 6 (Vesmír 83, 461, 2004/8) se přihodil pojmoslovný přehmat: apofytizace se tam...

Nádory prsu

Osobitým problémem při onemocnění karcinomem prsu je těhotenství. Zhoubné nádory se vyskytují u jedné z tisíce těhotných že a nejčastější je právě...

Garderoba parazitů a její finty

Variabilita antigenního pláště, kterou zajišťují povrchové bílkoviny, slouží k obelstění obranných reakcí napadeného organizmu, v našem případě...

50 let CERN

Letos tomu bude 50 let, co byla založena jedna z nejpozoruhodnějších vědeckovýzkumných laboratoří na světě – CERN (Conseil Européen pour la...

Metabolická teorie biologie aneb Nová teorie všeho (živého)?

Nejnápadnější vlastností života je jeho rozmanitost. Množství způsobů, jimiž organizmy čelí nástrahám prostředí, je tak ohromné, až se zdá, že...

Mayská kultura jako výraz klimatického zoufalství

Jedna z klasických otázek středoamerické archeologie zní: Proč kolem roku 950 (resp. 750-1200) po Kr. zanikla nejrozvinutější civilizace celé...

Meziplanetární a mezihvězdné částice

Ve snaze porozumět okolnímu světu, vzniku planet, sluneční soustavě a Zemi samotné prostudovali geologové statisíce vzorků hornin, tisíce meteoritů...

Krajina pražského east endu

Zatím náš výklad vypadal možná až příliš abstrakně. Chce to podrobný příklad, a to je prvním důvodem, proč na chvíli zmenšíme zorný úhel z...

Rostlinné estrogeny a menopauza

Australští farmáři mají letité zkušenosti s trampotami hrozícími při změně pastviny. Často se pak stává, že březí ovce ztratí plod a řada jich ani...

Etický aspekt vědy

Vámi naznačený etický aspekt vědy představuje jedno z nejcitlivějších míst v její historii. Přestože si „ideální“ vědu představujeme jako hledání...

Aktuality

Žloutenka typu C a alkohol

Žloutenka typu C (virová hepatitida C) patří k závažným problémům našeho zdravotnictví. Jen v roce 2002 bylo v České republice zjištěno 858 nových...

Ještě k C4 rostlinám bez věnce

Jiří Kubásek referuje o nedávném objevu Jeleny V. Vozněsenské z Komarovova Botanického ústavu Ruské akademie věd v Petrohradě a jejích...

Král bere vše

Studium potravního chování lvů a dalších velkých šelem, které prohánějí stáda kopytníků po afrických savanách, by mohlo vypadat jako nošení dříví...

Oligocenní výměna savců mezi Afrikou a Eurasií

Od křídy do oligocénu (před 64–24 miliony let) tvořil dnešní Arabský poloostrov s Afrikou jeden celek, Afroarábii. Z fosilních nálezů savců...

Databáze koster

Centrum lidské bioarcheologie londýnského městského muzea skladuje v kartonových krabicích, uložených v podzemí budovy, pozůstatky téměř 5000 lidí,...

Magická kulka Paula Ehrlicha: 150 let od jeho narození

Paul Ehrlich (*14. 3. 1854, †20. 8. 1915) patří k velikánům lékařské vědy a řadí se po bok L. Pasteura, W. C. Röntgena, M. a P. Curieových, R....

Využití solární energie k sterilizaci vody

Nedávno na pařížské konferenci o fotovoltaické přeměně solární energie vystavovala holandská firma Nedap zařízení NAIADE, které slouží k...

Kdy (a proč) zemřel první maratonský běžec?

Maratonský běh se letos opět konal na původní trati. Co nám to připomíná? V roce 490 př. n. l. se u Marathónu vylodila početná perská vojska v...

Arzen hrozbou pro světové zdraví

Stále více lidí na naší planetě pije vodu nikoli z povrchových zdrojů (řek, jezer), ale z podzemních zásob. V důsledku toho vzrůstá počet otrav...

Uspávací mléko

Základní biologický výzkum vede někdy k nečekanému průmyslovému využití. Studium biorytmů ukázalo významnou úlohu melatoninu, který pomáhá...

Máme se slunit, nebo ne?

Děti a dospívající, kteří se hodně sluní, mají prý větší šanci vyhnout se v dospělosti roztroušené skleróze. Ingrid van der Mei s kolegy z...

Jak kolibříci chytají hmyz?

Rostlinný nektar je energeticky velmi bohatá strava, a tak není divu, že se na ni zaměřilo hned několik ptačích skupin (např. kolibříci,...