Niederle Jiří

Prof. Ing. Jií Niederle, DrSc., (*1939) vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze. Ve Fyzikálním ústavu AV ĆR a na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze se zabývá subnukleární a matematickou fyzikou.

Počet článků: 7

Cesta k „teorii všeho“

10. 8. 2006  |  Vesmír 85, 480, 2006/8
Již dlouho lidé touží po teorii, která by popsala a umožnila pochopit veškerou rozmanitost a složitost přírody. Nalézt tuto teorii všeho – či snad...
 

50 let CERN

16. 9. 2004  |  Vesmír 83, 502, 2004/9
Letos tomu bude 50 let, co byla založena jedna z nejpozoruhodnějších vědeckovýzkumných laboratoří na světě – CERN (Conseil Européen pour la...
 

Kosmická neutrina

2. 2. 2003  |  Vesmír 82, 102, 2003/2
O tom, že byla Nobelova cena udělena za dva průkopnické příspěvky astrofyzice, jsme četli už v minulém čísle Vesmíru (Vesmír 82, 42, 2003/1)....
 

První atomy antihmoty vytvořeny v CERN

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 608, 1996/11
Idea existence antihmoty je úzce spojena se jménem znamenitého britského teoretického fyzika Paula Adriena Maurice Diraca. Ten r. 1928 odvodil...
 

Neutrino a lepton tau

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 9, 1996/1
Letošní nejprestižnější cena za fyziku byla udělena dvěma americkým vědcům za průkopnické experimenty ve fyzice leptonů, a to sedmasedmdesátiletému...
 

Rekordní kosmická částice

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 274, 1994/5
Jak známo ze školních lavic, přítomnost radioaktivního nebo Roentgenova záření se nejdříve zjišťovala pomocí elektroskopu –...
 

Nobelovy ceny 1993

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 8, 1994/1
CHEMIE Už to nikoho ani nepřekvapuje, že letošní Nobelovy ceny za chemii a i za fyziologii nebo lékařství byly uděleny za práce v oboru molekulární...