Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 1996/11

datum vydání: 5. 11. 1996

Úvodník

Chirurg a kouzelník

Tentokrát bych rád nabídl čtenáři své dva letošní zážitky, oba impresivní, byť v jistém smyslu komplementární. Jejich rozdíl a souvislosti...

Poznámky a glosy

Koľko selénu škodí?

Selén ako stopový prvok je v malých množstvách nevyhnutný pre zdravie človeka. V primeraných dávkach znižuje riziko vzniku civilizačných –...

Hodně rafinovaná rez

Botanici si mohou zatipovat. Patří rostliny na obrázcích dole k sobě, nebo ne? Bohužel, patří! Je to americký huseník Arabis holboellii. Vlevo...

Eseje

Svoboda prodlužuje život

Jedete už víc než sto kilometrů islandskou pouští. Černý písek, rudé a černé kamení, občas přerušené desítkami kilometrů lávových polí. K divoce...

Evropanství

Diagnóza slabosti a vad národního charakteru je vždy snadnější než touha a úsilí se změnit. Rozbory národního chování které zeslabují a...

Odpověď na každou otázku

Jak ještěrka přichází o ocásek? Jak to, že se ocásek ulomí, jen když se to ještěrce „hodí“?

Autotomie je obranný mechanizmus, při němž se jako prostředek úniku před predátory (živočichy živícími se dravým způsobem) odvrhují periferní části...

Nad knihou

Vladimír Borecký: Imaginace a kultura

Před časem jsem nazval sloupek věnovaný sochařce Ellen Jilemnické Ozvláštnění (Vesmír 75, 358, 1996/6). Psal jsem tam, že máme-li si všimnout...

Terézia Krippelová: Pozvanie do okrasnej záhrady

Na slovenskom knižnom trhu sa po veľmi úspešnom diele Ako sa rozmnožujú a rozširujú rastliny (pozri Vesmír 67, 317, 1988/6) objavila pôvodná...

Lahey Fortran, soubor produktů pro práci s programy v jazyce Fortran

Mnohými zatracovaný programovací jazyk Fortran je mezi vědeckou veřejností dosud rozšířen. Je to dáno velkou tradicí v jeho používání (jsou...

Filosofie za mřížemi – Leopoldov, léta padesátá

Habeant sua fata libelli... Kniha, vydaná péčí Univerzity Karlovy, je po mnoha stránkách mimořádná. Je to doklad síly lidského ducha, který dokáže...

John D. Barrow: Teorie všeho

Pojem „teorie všeho“ se objevil ve fyzikálních článcích jako terminus technicus poměrně nedávno. Po úspěchu Weinbergova – Salamova modelu,...

Jazykový koutek

Science fiction, fair play, status quo

Co mají tato slovní spojení společného? Zachovávají si původní pravopis i výslovnost a nepřejímají české koncovky, chovají se jako citáty. Citátová...

Mozaika

Září ve vědě

Lidé na Marsu o další generaci pozdějiPrezident Bill Clinton chce soustředit kosmonautiku své země na výstavbu mezinárodní družicové stanice a na...

Vertikála

Ze starších ročníků Vesmíru

Jak možno z jedoucího vlaku telegrafovati. Je známo, že nezřídka i nejsilnější světelná znamení nestačila zameziti srážku jedoucích vlaků. Důmyslný...

Diskuse

Vliv taxonomické metody na permské vymírání

Titulek článku zní tak trochu jako nesmysl, vždyť jaký by naše věda mohla mít vliv na katastrofu, která se udála hluboko v minulosti. Jenomže...

Není to jen problém paleontologů

Vliv taxonomických koncepcí na kvantifikaci biodiverzity a její změny je zřejmý. Jeden aspekt tohoto problému je popsán ve zmíněném článku, další...

Mechanická vyvoditelnost, formulovatelnost, dokazatelnost

Na počátku svého (vcelku půvabného) článku psaného formou dialogu autorka praví: „Gödelova popularita je velmi podobná Einsteinově. Na jedné straně...

Výtvarné umění

Otisky života a doby

Poslední dvě objemná dvojčísla časopisu Výtvarné umění nesou název Zakázané umění a jsou věnována osudům českého výtvarného umění v sedmdesátých a...

Dopisy čtenářů

Květen ve vědě

Planetka zmíněná v oddílu „Nepříjemní kosmičtí zvědavci“ má označení 1996 JA1 (ne tedy 1995...), to znamená, že jde o 26. planetku, objevenou letos...

Je libo přírodní kadmium na houbách ?

Článek Jiřího Cibulky Cizorodé prvky v houbách mne zaujal zejména druhovou rozdílností v okořeněnosti hub kovovými pochutinami. Stejně se však...

Co se událo před velkým třeskem

Čas od času se objevují úvahy o tom, co bylo před velkým třeskem. Nejnovější názor Paula Daviese zní stručně: „Nic.“ Odpověď jistě lepší než...

Sýdřeň koprsa s vidamýžděm

RNDr. Petr Foch a RNDr. Jiří Sádlo postrádali informaci o tom, že se autor „hry s asociacemi“ inspiroval Morgensternovou poezií. Samozřejmě mají...

Citace a Internet

[...] Díky Internetu je k dispozici řada údajů, které jsou využitelné jako zdroje pro naši vlastní práci. Pomineme-li neujasněnost autorských práv,...

Molekulární biologie a kriminalistika

Mnoho laboratoří ve světě je zapojeno do Projektu lidského genomu „HUGO“ (Human Genome Project, viz Vesmír 70, 326, 1991/6), jehož cílem je analýza...

První atomy antihmoty vytvořeny v CERN

Idea existence antihmoty je úzce spojena se jménem znamenitého britského teoretického fyzika Paula Adriena Maurice Diraca. Ten r. 1928 odvodil...

Astronomové se prodírají houštinami galaxií

Je možné, že v některé z příštích generací se astronomové přejmenují. Charakter a náplň některých povolání se mění a jejich název se tomu...

Skrytá hrozba

Bez lesů je život na Zemi ohrožen. Ničení lesů kořistnými těžbami a průmyslovými zplodinami je obecně známé. Málo známé jsou však důsledky porušení...

Srdce Habsburků

Mumifikované orgány (srdce a mozek) byly pohřbeny ve viscerálních nádobách vložených do rakví k tělům panovníků, a to Ferdinanda I., Maxmiliána II....

Čeho se bojíme: skladování a transportu vyhořelého jaderného paliva?

Vyhořelým jaderným palivem se obvykle rozumějí palivové články používané v jaderném reaktoru po plánovanou dobu. Z hlediska skladování, transportu...

Pľúcny surfaktant

Pľúca predstavujú v ľudskom tele najväčšiu kontaktnú plochu s vonkajším prostredím. U dospelého človeka meria vnútorná plocha pľúc po výdychu asi...

200 let očkování proti pravým neštovicím

Pravé neštovice (variola) patřily v lidské historii k nejobávanějším infekčním chorobám. Neštovicím v minulosti podlehly stamiliony lidí a tato...

Islandské sopky a gejzíry

Roku 1783 došlo na Islandu k největšímu výlevu lávy, jaký lidská historie zaznamenala. V jižní části ostrova se z trhliny Lakagígar, 25 km dlouhé,...

Aktuality

Alkoholizmus a geny

Genetici v Oregonu demonstrovali knokoutovanou myš, u níž ztráta jediného genu ovlivňujícího receptor serotoninu působí změnu zdravého hlodavce...

Alkoholizmus a gravidita

Je známo, že těžký alkoholizmus během gravidity má dlouhodobě škodlivé účinky na plod (kromě různých abnormalit způsobuje i duševní zaostávání)....

Velká čínská zeď a mýty

Podle neustále šířeného mýtu je Velká čínská zeď jednou z mála lidských staveb viditelných z kosmu. Žádný z astronautů ji však dosud neviděl a...

Neutrina odhalují sluneční pulz

Alespoň pokud se potvrdí, že rozbor dlouhodobých záznamů toku neutrin není artefaktem metody, pak P. Sturrock a G. Walther ze Stanfordovy...

Měřítko

Zatímco cena Učené společnosti ČR vědcům do 36 let obnášela 50 000 Kč, cena Alana T. Watermana, kterou uděluje americká agentura National Science...

DNA test užit v případě vraždy

Ve městě Chattanooga v Tennessee byla použita mitochondriální DNA k usvědčení 27letého P. Warea podezřelého z vraždy 4leté L. Greenové (viz rovněž...

Mozkové kanabinoidy v čokoládě

Zdá se, že záhada nezřízené konzumace čokolády je vyřešena. Danielle Piomelli (piomelli@nsi.edu) se svými spolupracovníky v Ústavu neurověd v San...

Vyhlazovací akce proti australským králíkům

Po 20 králících nakažených králičím calicivirem bude vypuštěno na každé z 280 vybraných lokalit v Austrálii. Toto rozhodnutí schválila australská...

Ostrov ve stavu zrodu?

Všechny Havajské ostrovy jsou sopečného původu a vznikly, když se tichomořská litosférická deska pohybovala nad plášťovým hřibem. Loihi je...

Edgar Allan Poe

je znám jako spisovatel tajuplných povídek a hororů, takže k němu jaksi i patří záhadná smrt 7. října 1849 v Baltimore. Mnoho lidí věří, že...

Fotony skutečně jsou

Již r. 1900 dospěl Max Planck při objasňování spektra záření dokonale černého tělesa k závěru, že světlo (a tedy veškeré elektromagnetické záření)...

Umělý nos

Kritický problém, který musí každé zařízení napodobující umělý čich vyřešit, je spojit do jednoho systému vysokou citlivost a široký rozsah...

Genovou terapií proti gangréně

V časopise Lancet z 10. srpna popisuje kardiolog J. Isner případ 70leté pacientky s gangrénou na palci u nohy. Angioplastický balonek pokryli želé...

„Uhlíková cibule“ jako tlakové zařízení?

Ozařováním grafitu elektrony mohou být vytvářeny sférické uhlíkové částice se slupkovou strukturou. Když jsou takového částice zahřáty na 700 °C a...

Logika a politika

V souvislosti s hromadnou otravou asi 9 000 lidí letos v červenci vydalo japonské Ministerstvo zdravotnictví zprávu, v níž za možný zdroj infekce...

Znečištění kosmu

Na oběžných drahách kolem Země se pohybuje kolem 8 000 úlomků z rozličných družic, které překážejí astronomickým pozorováním. Počet problematických...

Jaké budou příští věci...

„The shape of things to come“ je název dvou futurologických recenzí knih z pera Ziauddina Sardara, editora časopisu „Futures“ a hostujícího...

Býčí trh

Pokud někdo očekává informace o cenách dobytka, bude asi zklamán, zavede-li ho výše uvedené slovní spojení do světa burzovních obchodů. Kurzy...

Čo nás odučí fajčiť?

Mnohí fajčiari zápasia s problémom, ako prestať fajčiť. Bolo už vymyslených mnoho spôsobov, ktoré im mali ich zápas uľahčiť, od používania žuvačiek...

Všeho s mírou a nekouřit

O vlivu alkoholu na lidský organizmus bylo na stránkách Vesmíru napsáno mnoho důležitého (např. Vesmír 69, 671, 1990/12; 70, 319, 1991/6; 70, 632,...

Další nepřítel britských žížal?

Nový druh zavlečených ploštěnek ohrožuje ostrovní žížaly. Vedle ploštěnky Artioposthia triangulata (viz Vesmír 72, 115, 1993/2) z Nového Zélandu a...

PCR a patentový spor

V boji o patentová práva na polymerázu Taq – enzym, který laboratoře molekulárních biologů po celé světě využívají k PCR, zatím v prvním kole...

Toxoplazmou zahubený kuandu

Toxoplazmóza je zákeřná nemoc. Vyvolává ji prvok Toxoplasma gondii a šíří se jak pozřením nakaženého masa, tak mikroskopickými oocystami, které se...

Chrápete?

Chrápanie spôsobujú isté zmeny dýchania počas spánku. Mohla by táto nepríjemná vlastnosť súvisieť i s ochoreniami srdca a ciev? Dánski výskumníci...

Úhel pohledu

Podle Susan Subakové, klimatoložky z Londýnské univerzity, by tragédie britských zemědělců – nemoc šílených krav – mohla pomoci Británii snížit do...

Jsou pro nás dobré dusičnany?

Od začátku 70. let existují snahy Evropské komise striktně omezit koncentrace dusičnanů v potravě. Snad za to může syndrom modrých dětí, snad...

Superman lobuje peníze pro vědu

Christopher Reeve – 43letý herec, který hrál supermana a který je paralyzován od krku dolů po automobilové nehodě r. 1995 – v emocionálním projevu...

Tutoření a tutoroviny

Vztah studenta k svému tutorovi je fakticky jiný než k ostatním sortám učitelů. Jiný je i vztah tutora: rozlišuje ostatní studenty a své svěřence....

Dáme si poradiť?

Hoci vieme o škodlivosti svojich zlozvykov, nedokážeme sa ich zbaviť. Prieskum 670 náhodne vybraných afroameričanov (Washington D.C.) ukázal, že 84...

Bakterie se může nakazit – a je to špatně

Zatím jsme si mysleli, že bakteriofágy (z ř. bakterion – tyčinka, fagein – jíst, požírat) jsou pro lidi dobré: požírají bakterie, které nám...

Zajímavým čtením

je pro někoho i rozpočet na výzkum. Z japonského rozpočtu na r. 1997 se dovídáme: japonská vláda zvýšila částky věnované na výzkum (MITI o 17 %,...