Hájek Petr

Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc., (*1940) vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. V Ústavu informatiky AV ČR se mimo jiné věnuje též studiu fuzzy logiky. (http://www.cs.cas.cz/~hajek, e-mail: hajek@cs.cas.cz)

Počet článků: 3

Soft computing

5. 12. 2000  |  Vesmír 79, 683, 2000/12
Slovní spojení soft computing je nový anglický termín, který nemá stručný a výstižný český překlad, takže se možná v češtině zabydlí podobně jako...
 

K Occamově břitvě

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 517, 1998/9
Vědátoři z článku o Occamově břitvě by opravdu zasluhovali co proto. Takhle odbýt tak krásná empirická fakta! To správní teoretičtí fyzici by si,...
 

Mechanická vyvoditelnost, formulovatelnost, dokazatelnost

5. 11. 1996  |  Vesmír 75, 629, 1996/11
Na počátku svého (vcelku půvabného) článku psaného formou dialogu autorka praví: „Gödelova popularita je velmi podobná Einsteinově. Na jedné straně...